Хувьцаа

TOP 20

19306,35

Өмнөх өдрийн хаалт Өөрчлөлт
19263,81
42,54 / 0,22%

MSE A Index

9348,13

Өмнөх өдрийн хаалт Өөрчлөлт
9362,63
-14,50 / -0,15%

MSE B INDEX

9257,69

Өмнөх өдрийн хаалт Өөрчлөлт
9230,57

27,12 / 0,29%

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
TTL 8200 8200 8005 8050 8200 8070 -130,00 -1,59% 357 8 010 50 8 200 819 2018.08.20 12:59
GOV 25000 25500 24980 25000 24980 24980 0,00 0,00% 483 24 900 42 25 500 36 2018.08.20 12:58
APU 588 588 581 585 580,25 583,41 3,16 0,54% 22118 581 1300 588 282 2018.08.20 12:42
MMX 2630 2630 2600 2620 2680 2620 -60,00 -2,24% 397 2 600 1323 2 700 23 2018.08.20 12:34
SUU 218 229 218 218 218,99 221,81 2,82 1,29% 10502 213 20 215 14000 2018.08.20 11:57
NEH 18500 19000 18500 19000 17300 18700 1 400,00 8,09% 150 17 350 22 19 890 29 2018.08.20 11:39
MNP 600 600 600 600 600 600 0,00 0,00% 10 550 30 600 635 2018.08.20 10:06
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
MBW 360,01 360,01 325,01 358,9 351,91 354,55 2,64 0,75% 20457 325 3000 359 970 2018.08.20 12:58
HGN 85 90 85 90 80 90 10,00 12,50% 6170 80 1200 90 3400 2018.08.20 12:53
BNG 28000 28000 28000 28000 28000 28000 0,00 0,00% 80 27 000 5 28 000 10 2018.08.20 12:37
ITLS 128 128 128 128 128 128 0,00 0,00% 950 127 130 130 23888 2018.08.20 12:23
JTB 70 70 70 70 70,1 70 -0,10 -0,14% 10000 64 1000 77 5301 2018.08.20 12:13
MRX 33 33 29 29 33 29 -4,00 -12,12% 1995 29 9000 33 9000 2018.08.20 12:04
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
LEND 68 70 67,01 67,02 69,01 67,83 -1,18 -1,71% 336255 67 14003 71 231814 2018.08.20 12:57
TEE 13000 13000 13000 13000 13000 13000 0,00 0,00% 42 13 000 40 2018.08.20 12:22
ERDN 600 600 600 600 570 600 30,00 5,26% 1811 580 2000 600 4373 2018.08.20 12:08
JIV 1460 1460 1460 1460 1460 1460 0,00 0,00% 509 1 460 542 1 598 180 2018.08.20 12:05
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо
AND 42 42 42 42 2 / 5% 9900 415800 42 2018-08-20 11:42:45