Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
APU 572 572 562 562 572 562,89 -9,11 -1,59% 14858 561 5000 568 337 2019.07.22 12:58
SUU 190 200 190 200 190,68 200 9,32 4,89% 29220 196 2000 200 802 2019.07.22 12:58
GOV 292 292 290,1 290,1 291,33 290,48 -0,85 -0,29% 36749 290 2500 292 3377 2019.07.22 12:57
LEND 64,85 64,97 62 64,97 64,95 63,96 -0,99 -1,52% 22749 61 3 65 202 2019.07.22 12:56
MNDL 5200 5240 5160 5240 5150 5170 20,00 0,39% 934 5 165 209 5 250 300 2019.07.22 12:32
AIC 715 715 700 715 737 715 -22,00 -2,99% 4433 681 100 714 2869 2019.07.22 12:02
TTL 7015 7015 7000 7000 7165 7000 -165,00 -2,30% 343 7 010 54 7 300 73 2019.07.22 11:55
BDS 890 890 890 890 821 890 69,00 8,40% 3 831 2000 890 69 2019.07.22 10:23
MNP 600 600 600 600 595 600 5,00 0,84% 300 590 210 600 5480 2019.07.22 10:00
BNG 27000 27000 27000 27000 27000 27000 0,00 0,00% 6 27 000 50 28 200 30 2019.07.22 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
MBW 318 319 318 319 318 319 1,00 0,31% 13901 319 739 320 1499 2019.07.22 12:53
ITLS 87,98 87,98 84 84 87,99 84,02 -3,97 -4,51% 11358 84 2550 88 1000 2019.07.22 12:15
MFC 71,57 71,57 70,2 70,5 71,57 70,24 -1,33 -1,86% 115448 70 4200 71 152000 2019.07.22 12:12
ADU 707 709 707 709 706 707,8 1,80 0,25% 1627 680 500 710 60 2019.07.22 12:10
TUM 179 179 176 176 180,05 176,92 -3,13 -1,74% 11095 176 265 180 2985 2019.07.22 11:23
ADB 79,89 79,89 79,89 79,89 79,9 79,89 -0,01 -0,01% 1000 77 125 78 437 2019.07.22 10:05
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
INV 1799 1800 1720 1800 1764 1775 11,00 0,62% 1446 1 659 30 1 810 667 2019.07.22 12:54
TSA 1625 1625 1625 1625 1900 1625 -275,00 -14,47% 2 1 625 28 2 100 30 2019.07.22 11:36
ERDN 488 488 488 488 488 488 0,00 0,00% 200 480 95 488 2830 2019.07.22 10:47
HSX 450 450 450 450 400 450 50,00 12,50% 70 400 228 700 30 2019.07.22 10:07
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо