Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
GOV 256 258 255 258 256,63 N/A 1,37 0,53% 4344 257 10 258 431 2020.01.28 12:14
LEND 42,4 44 42,01 44 44,3 N/A -0,30 -0,68% 14354 42 720 44 9486 2020.01.28 12:06
APU 618 618 616 616 616,94 N/A -0,94 0,17% 4230 616 1 620 50 2020.01.28 12:02
TCK 14560 15000 14500 15000 15000 N/A 0,00 0,00% 77 14 500 100 15 000 100 2020.01.28 11:52
MNDL 49,53 49,53 49,4 49,4 49,59 N/A -0,19 -0,12% 37739 49 1000 51 3000 2020.01.28 11:42
TTL 6500 6500 6450 6450 6500 N/A -50,00 0,00% 289 6 485 36 6 550 200 2020.01.28 11:35
AIC 710 729,99 710 729,99 737,94 N/A -7,95 -1,08% 109 706 150 730 1398 2020.01.28 11:04
SUU 209 209 209 209 210 N/A -1,00 -0,48% 5 206 150 209 995 2020.01.28 10:39
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
ADB 78,69 78,7 78,69 78,7 78,69 N/A 0,01 0,01% 10788 78 764 79 5142 2020.01.28 12:14
MBW 258 262 258 262 260 N/A 2,00 0,77% 374 260 113 265 2781 2020.01.28 12:11
AARD 1571 1643 1500 1643 1600 N/A 43,00 2,69% 11511 1 552 50 1 642 173 2020.01.28 12:01
ITLS 73,9 74 73,9 74 73,9 N/A 0,10 0,14% 6000 72 1033 74 7039 2020.01.28 11:51
TUM 158,98 159 150,06 157,97 158,99 N/A -1,02 0,01% 6914 151 150 158 480 2020.01.28 11:45
BUK 350 350 350 350 345 N/A 5,00 1,45% 5 300 500 390 390 2020.01.28 11:42
BDL 8855 8855 8855 8855 7700 N/A 1 155,00 15,00% 1 7 710 5 0 2020.01.28 11:27
MFC 70,99 70,99 70,99 70,99 70,23 N/A 0,76 1,08% 50 69 75 71 950 2020.01.28 10:48
JLT 87 87 87 87 86 N/A 1,00 1,16% 225 87 22 2020.01.28 10:27
UID 1050 1050 1050 1050 1005 N/A 45,00 4,48% 9 1 003 511 1 050 130 2020.01.28 10:19
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
INV 2670 2670 2600 2650 2664 N/A -14,00 0,23% 3341 2 592 100 2 600 980 2020.01.28 12:03
SIL 58 58 58 58 63 N/A -5,00 -7,94% 200 58 19700 2020.01.28 11:24
CHE 161,88 161,88 161,88 161,88 140,77 N/A 21,11 15,00% 50 162 12870 0 2020.01.28 10:36
ERDN 479 479 479 479 479 N/A 0,00 0,00% 658 468 888 479 532 2020.01.28 10:10
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо