Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
GOV 315 315 310 312 314,58 N/A -2,58 0,13% 9223 310 59 312 1302 2019.03.25 10:19
APU 635 635 630 630 632,81 N/A -2,81 0,35% 390 628 32005 633 3500 2019.03.25 10:17
MNDL 5290 5290 5260 5260 5200 N/A 60,00 1,73% 388 5 260 115 5 290 137 2019.03.25 10:16
LEND 69,87 69,98 69 69 69,49 N/A -0,49 0,71% 18502 69 1000 69 15543 2019.03.25 10:14
TTL 7420 7420 7420 7420 7395 N/A 25,00 0,34% 8 7 350 10 7 420 290 2019.03.25 10:14
SUU 214 214 214 214 212 N/A 2,00 0,94% 25 211 21 214 6709 2019.03.25 10:09
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
MBW 249 250 249 250 247,28 N/A 2,72 1,10% 586 249 1485 250 2286 2019.03.25 10:17
JIV 1530 1530 1530 1530 1699 N/A -169,00 -9,95% 240 1 531 10 1 689 130 2019.03.25 10:11
TUM 174,5 174,5 174 174 174,65 N/A -0,65 -0,09% 12658 174 101 174 2853 2019.03.25 10:11
ADU 927 929 925 925 900 N/A 25,00 3,22% 557 890 30 925 373 2019.03.25 10:09
ADB 81,8 81,8 81 81 81,01 N/A -0,01 0,98% 8904 81 722 82 56 2019.03.25 10:08
GHC 12490 12490 12490 12490 14360 N/A -1 870,00 -13,02% 2 14 360 8 2019.03.25 10:05
ITLS 92 92 92 92 92,46 N/A -0,46 -0,50% 9442 92 1000 93 62 2019.03.25 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
BTL 74,75 74,75 74,75 74,75 65 N/A 9,75 15,00% 1 75 999 0 2019.03.25 10:06
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо