Хувьцаа

MSE ALL

1178,82

Өмнөх өдрийн хаалт Өөрчлөлт
1170,68
8,14 ( 0,70% )

TOP 20

21475,39

Өмнөх өдрийн хаалт Өөрчлөлт
21454,58

20,81 ( 0,10% )

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
APU 800 808 790 799 801,48 798,96 -2,52 -0,31% 61499 785 190 808 10853 2017.11.17 12:59
TTL 9400 9400 9380 9390 9440 9390 -50,00 -0,53% 1590 9 320 200 9 450 479 2017.11.17 12:57
SUU 225 228 220 228 224,49 224,67 0,18 0,08% 43609 215 9709 228 5000 2017.11.17 12:57
GOV 23600 24500 23600 24500 23820 23960 140,00 0,59% 75 23 620 60 25 000 200 2017.11.17 12:54
MMX 2700 2799 2700 2750 2689 2753 64,00 2,38% 723 2 511 15 2 750 100 2017.11.17 12:20
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
RMC 39 39 37,99 38 38 38,37 0,37 0,97% 30997 36 60 39 1005 2017.11.17 12:52
SHG 2205 2206 2205 2206 2200 2205 5,00 0,23% 2189 2 205 171 2 500 115 2017.11.17 12:47
SHV 2266 2266 2246 2246 2292 2247 -45,00 -1,96% 20 2 130 23 2 490 50 2017.11.17 12:27
UBH 14950 14950 14950 14950 16000 14950 -1 050,00 -6,56% 8 14 950 20 2017.11.17 12:22
BUK 482 482 482 482 420 482 62,00 14,76% 50 420 100 490 4800 2017.11.17 12:17
TUS 335 335 335 335 329,95 335 5,05 1,53% 1 280 52 369 70 2017.11.17 12:04
HBO 64,9 64,9 64,9 64,9 60 64,9 4,90 8,17% 1000 58 163 64 2000 2017.11.17 11:48
JTB 62 62 62 62 62,28 62 -0,28 -0,45% 176 62 41786 65 500 2017.11.17 11:25
GTL 19900 19900 19900 19900 19900 19900 0,00 0,00% 24 19 900 1 22 500 1 2017.11.17 11:19
ITL 132,25 132,25 132,25 132,25 115 132,25 17,25 15,00% 32579 132 267396 150 5450 2017.11.17 11:18
ADL 2999 2999 2999 2999 2750 2999 249,00 9,05% 5 2 756 20 3 000 960 2017.11.17 11:15
BEU 800 800 800 800 800 800 0,00 0,00% 213 750 10 850 300 2017.11.17 11:08
UID 505 505 505 505 503,26 505 1,74 0,35% 25 460 60 519 100 2017.11.17 10:46
MIB 138 138 138 138 120 138 18,00 15,00% 100 110 1000 145 2726 2017.11.17 10:25
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
NIE 880 1000 880 1000 880 969,23 89,23 10,14% 39 0 0 0 0 2017.11.17 12:14
HCH 356,55 356,55 356,55 356,55 310,05 356,55 46,50 15,00% 2 357 82 0 2017.11.17 11:31
ALI 460 460 460 460 449 460 11,00 2,45% 29 460 64 510 611 2017.11.17 10:02
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн