Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
AIC 720 720 710 710 745 N/A -35,00 -3,36% 1047 710 154 743 100 2019.11.18 10:16
GOV 269,59 269,59 269,59 269,59 263,24 N/A 6,35 2,41% 226 263 500 270 5023 2019.11.18 10:15
SUU 207,98 207,98 207,98 207,98 207,99 N/A -0,01 0,00% 1 195 500 208 758 2019.11.18 10:15
APU 561 561 561 561 556,3 N/A 4,70 0,84% 300 557 3444 561 1034 2019.11.18 10:14
LEND 48 48 48 48 48 N/A 0,00 0,00% 105 47 9347 48 145 2019.11.18 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
JTB 67,7 67,7 67,7 67,7 64,55 N/A 3,15 4,88% 2 60 51 68 208 2019.11.18 10:15
TUM 149,49 149,49 149,49 149,49 146,49 N/A 3,00 2,05% 1 146 8 149 2774 2019.11.18 10:14
MFC 67 67,99 67 67 67,99 N/A -0,99 0,00% 28001 65 1502 67 22210 2019.11.18 10:14
AARD 1745 1745 1745 1745 1724 N/A 21,00 1,22% 2000 1 700 104 1 745 540 2019.11.18 10:10
MBW 259,8 259,8 259,8 259,8 260 N/A -0,20 -0,08% 1500 259 275 260 2724 2019.11.18 10:09
ADU 704 704 704 704 700 N/A 4,00 0,57% 1 700 30 704 5428 2019.11.18 10:02
ADB 80 80 80 80 80,09 N/A -0,09 -0,11% 400 77 1000 80 40221 2019.11.18 10:00
ITLS 73 73 73 73 75,01 N/A -2,01 -2,68% 4000 78 1 78 4666 2019.11.18 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо