Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
APU 507 507 503 503 503 504,12 1,12 0,22% 11679 502 975 507 2530 2019.09.20 12:59
GOV 281 291 281 283 280,58 284,01 3,43 1,22% 46632 283 2257 283 1910 2019.09.20 12:57
SUU 190 190 181 181 194,88 181,56 -13,32 -6,83% 3890 180 55 195 468 2019.09.20 12:55
LEND 50 51,5 49 51,5 51,36 51,32 -0,04 -0,08% 59758 51 11700 52 102198 2019.09.20 12:45
TTL 6580 6580 6470 6470 6505 6485 -20,00 -0,31% 344 6 470 10 6 585 197 2019.09.20 12:36
BNG 27000 27000 25000 25000 27020 26000 -1 020,00 -3,77% 2 23 000 20 27 900 3 2019.09.20 12:35
MMX 2400 2400 2250 2250 2500 2250 -250,00 -10,00% 19 2 000 98 2 400 89 2019.09.20 12:03
MNP 585 610 585 610 612,82 585,79 -27,03 -4,41% 252 585 201 610 8712 2019.09.20 11:22
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
MIE 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0,00 0,00% 21 3 000 700 6 000 68 2019.09.20 12:58
HGN 70 70 70 70 70 70 0,00 0,00% 9945 62 750 72 2000 2019.09.20 12:57
TUM 158 158 157 158 158,66 157,06 -1,60 -1,01% 15675 157 490 158 9285 2019.09.20 12:54
ITLS 78 80 77,99 80 78 79,78 1,78 2,28% 33643 77 10000 80 900 2019.09.20 12:48
MBW 288 288 288 288 279,5 288 8,50 3,04% 50 270 500 288 2950 2019.09.20 12:44
HRM 128 128 128 128 127,91 128 0,09 0,07% 46 120 190 129 629 2019.09.20 12:27
ADB 66,01 69 65 65 66 65,6 -0,40 -0,61% 58077 65 5000 69 52 2019.09.20 12:24
MFC 62 62 62 62 60 62 2,00 3,33% 1052 60 2868 62 8948 2019.09.20 12:24
SUL 105000 105000 100700 100700 105000 102900 -2 100,00 -2,00% 5 100 600 6 104 900 1 2019.09.20 12:23
UID 640 700 640 700 640 700 60,00 9,38% 17285 700 14613 710 149 2019.09.20 12:23
UYN 600 600 600 600 600 600 0,00 0,00% 35 553 15 600 149 2019.09.20 12:22
AARD 1395 1396 1395 1395 1397 1395 -2,00 -0,14% 61580 1 326 101 1 396 613 2019.09.20 12:17
SHV 2470 2499 2470 2499 2375 2494 119,00 5,01% 6 2 730 10 2019.09.20 10:32
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
ERDN 500 500 480 480 500 498,18 -1,82 -0,36% 55 480 165 500 566 2019.09.20 12:54
INV 1761 2000 1761 1770 1999 2000 1,00 0,05% 3116 1 778 118 1 997 154 2019.09.20 12:26
ERS 6510 6510 6510 6510 7650 6510 -1 140,00 -14,90% 3 6 000 5 10 350 10 2019.09.20 11:15
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо