Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
GOV 176 176 161 161 180 164,85 -15,15 -8,42% 59410 161 4140 181 14695 2020.04.07 12:57
LEND 31,85 35 31,8 34 31,49 32,98 1,49 4,73% 304899 32 100 35 4500 2020.04.07 12:56
TTL 5440 5440 5300 5300 5440 5345 -95,00 -1,75% 263 5 100 15 5 350 204 2020.04.07 12:48
APU 533 534 530 530 531 530 -1,00 -0,19% 3443 525 233 534 500 2020.04.07 12:39
AIC 719 719 699 719 719 719 0,00 0,00% 2145 691 50 720 25472 2020.04.07 12:00
MMX 2570 2570 2350 2350 2570 2360 -210,00 -8,17% 105 2 350 220 2 700 129 2020.04.07 11:35
MNDL 46 46 45 45 46 45,13 -0,87 -1,89% 20500 45 6000 46 10000 2020.04.07 11:34
BDS 896 896 896 896 802 896 94,00 11,72% 6 896 1124 2020.04.07 10:37
TCK 13300 13300 13300 13300 13300 13300 0,00 0,00% 29 13 260 2 14 000 10 2020.04.07 10:18
SUU 188,96 188,96 188,96 188,96 186 188,96 2,96 1,59% 10 186 95 189 217 2020.04.07 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
MFC 65,3 69,8 65,3 69,8 69,9 69,8 -0,10 -0,14% 6393 66 500 70 1300 2020.04.07 12:20
MBW 215 215 215 215 214,98 215 0,02 0,01% 5600 200 2500 215 16731 2020.04.07 12:18
TUM 145 145 145 145 145 145 0,00 0,00% 2008 145 4433 146 200 2020.04.07 12:17
ADB 75 76,49 71,01 76,49 75 76,49 1,49 1,99% 24139 73 2000 76 6000 2020.04.07 12:00
AARD 1509 1515 1445 1515 1510 1515 5,00 0,33% 16912 1 440 5 1 515 300 2020.04.07 12:00
GTL 20400 20400 20400 20400 20400 20400 0,00 0,00% 3 20 500 1 23 400 3 2020.04.07 10:21
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
AMT 211 211 211 211 198 211 13,00 6,57% 1000 211 1000 0 2020.04.07 12:05
INV 2490 2490 2490 2490 2490 2490 0,00 0,00% 10 2 231 90 2 490 1170 2020.04.07 10:30
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо