Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
APU 579 579 576,5 576,5 581,12 576,89 -4,23 -0,73% 5815 577 305 579 3428 2019.05.20 12:59
LEND 64 64 63,1 64 64,5 63,89 -0,61 -0,95% 72819 63 168 65 5715 2019.05.20 12:55
TTL 6305 6305 6305 6305 6300 6305 5,00 0,08% 13 6 305 12 6 475 224 2019.05.20 12:40
GOV 289 289 288 288 289,03 288,82 -0,21 -0,07% 2404 288 455 289 145347 2019.05.20 12:33
AIC 660 664 635 635 668,9 649,84 -19,06 -2,85% 4629 630 2 664 35 2019.05.20 12:15
SUU 203 203 203 203 202 203 1,00 0,50% 5299 200 2079 203 1969 2019.05.20 11:28
BNG 28000 28000 28000 28000 28020 28000 -20,00 -0,07% 8 27 000 12 29 900 12 2019.05.20 10:44
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
TUM 186 188 185 185 188 185,2 -2,80 -1,49% 2474 181 100 185 4029 2019.05.20 12:59
MFC 70,01 73 70 72 70 71,61 1,61 2,30% 1692822 71 27911 73 4000 2019.05.20 12:59
ADB 67,1 69,98 67,1 69,98 69,29 69,95 0,66 0,95% 2024 67 100 70 25569 2019.05.20 12:47
UID 512 512 512 512 510 512 2,00 0,39% 300 510 8189 512 489 2019.05.20 12:45
MBW 248 248,99 248 248 246,32 248 1,68 0,68% 8676 248 18548 249 1929 2019.05.20 12:39
ADU 735 740 735 740 759 740 -19,00 -2,50% 1010 731 100 739 197 2019.05.20 12:19
BDL 7500 7500 7500 7500 7350 7500 150,00 2,04% 69 6 900 20 0 2019.05.20 12:00
SUL 100500 100500 100400 100400 104900 100500 -4 400,00 -4,19% 16 96 000 4 100 400 23 2019.05.20 11:57
JLT 135 135 135 135 135 135 0,00 0,00% 6850 140 1500 2019.05.20 11:22
UYN 525 525 525 525 520 525 5,00 0,96% 36 525 164 0 2019.05.20 11:03
MDR 180 180 180 180 175 180 5,00 2,86% 100 150 2000 185 100 2019.05.20 10:48
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
ONH 3660 3660 3660 3660 4300 3660 -640,00 -14,88% 5 3 660 95 2019.05.20 12:52
ERDN 530 535 530 535 535 535 0,00 0,00% 109 515 30 535 2300 2019.05.20 12:51
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
ZGEB-BD-20/06/20-A0260-15.14 105,39 105,39 105,39 156 16 440 840 2019-05-20
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо