Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
MNDL 39,4 39,8 39,4 39,8 39,4 39,6 0,20 0,51% 33240 40 1000 40 19995 2020.07.10 12:57
AIC 680 680 680 680 660 680 20,00 3,03% 10 656 125 699 100 2020.07.10 12:54
APU 547 548,99 546 548,99 545 548,99 3,99 0,73% 602 546 50 549 515 2020.07.10 12:52
TTL 5530 5530 5520 5530 5500 5530 30,00 0,55% 1126 5 525 10 5 530 876 2020.07.10 12:51
SUU 206 206 204,9 204,9 206,45 204,9 -1,55 -0,75% 5252 205 51 205 2883 2020.07.10 12:48
GOV 196 196,9 190 196,9 190 196,19 6,19 3,26% 15963 195 50 199 550 2020.07.10 12:27
LEND 32 32,4 32 32 32,31 32 -0,31 -0,96% 12782 31 2870 32 98381 2020.07.10 12:15
BDS 989 989 989 989 990 989 -1,00 -0,10% 30 950 10 989 1200 2020.07.10 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
AARD 1170 1170 1130 1130 1167 1130 -37,00 -3,17% 851 1 111 13 1 170 1362 2020.07.10 12:54
ITLS 79,28 81,5 79,28 81,5 74,53 80,95 6,42 8,61% 13299 71 350 85 1031 2020.07.10 12:45
MRX 13 13 12 12 13 12 -1,00 -7,69% 2906 12 17096 16 779 2020.07.10 12:45
SHG 1300 1300 1300 1300 1500 1300 -200,00 -13,33% 30 1 200 30 1 275 60 2020.07.10 12:21
BUK 402 460 402 460 400 402,06 2,06 0,51% 5005 341 100 460 50 2020.07.10 11:50
ADB 63 63 60 60 64 60,11 -3,89 -6,08% 20000 60 910 64 500 2020.07.10 11:45
TUM 143 144 143 143 147,5 143,25 -4,25 -2,88% 787 142 1795 147 510 2020.07.10 11:15
BAN 899 899 899 899 900 899 -1,00 -0,11% 9 813 11 900 2720 2020.07.10 10:38
ADL 900 900 900 900 900 900 0,00 0,00% 23 801 25 950 30 2020.07.10 10:38
MFC 63,7 63,7 63,7 63,7 60 63,7 3,70 6,17% 80 60 200 64 4359 2020.07.10 10:05
MBW 195,31 195,31 195,3 195,3 200 195,31 -4,69 -2,35% 250 195 123 210 848 2020.07.10 10:03
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
ERDN 749 750 725 750 740 750 10,00 1,35% 12734 720 121 750 23490 2020.07.10 12:17
INV 2513 2513 2513 2513 2510 2513 3,00 0,12% 80 2 406 20 2 514 1000 2020.07.10 12:11
VIK 22,8 22,8 22,8 22,8 21 22,8 1,80 8,57% 23000 0 0 0 0 2020.07.10 11:33
MBG 5000 5000 5000 5000 5500 5000 -500,00 -9,09% 25 6 000 38 2020.07.10 11:05
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
LNBO-BD-19/06/21-C0008-17 100 100 100 30 3 000 000 2020-07-10
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо