Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
TTL 7805 7900 7800 7800 7800 7800 0,00 0,00% 5890 7 800 606 8 000 36 2018.10.19 12:58
GOV 33980 34000 33400 33400 33960 33460 -500,00 -1,47% 1095 33 300 5 33 920 68 2018.10.19 12:57
APU 580 585 572 572 577,12 572,14 -4,98 -0,86% 13101 571 1141 580 1825 2018.10.19 12:48
SUU 228,5 230 227 230 226,85 228,47 1,62 0,71% 3371 227 119 229 5000 2018.10.19 12:47
AIC 795 795 790 795 801,59 795 -6,59 -0,82% 25700 781 550 795 8625 2018.10.19 12:44
MNDL 4949 4949 4910 4910 4935 4910 -25,00 -0,51% 1177 4 800 950 4 945 21 2018.10.19 12:44
BDS 950 950 950 950 940 950 10,00 1,06% 300 940 30 980 23 2018.10.19 12:12
MMX 2750 2750 2750 2750 2600 2750 150,00 5,77% 10 2 550 4 2 800 5 2018.10.19 11:29
TCK 20000 20000 20000 20000 20060 20000 -60,00 -0,30% 103 20 000 136 22 000 2 2018.10.19 10:23
MNP 569 569 569 569 569 569 0,00 0,00% 100 531 1500 569 17336 2018.10.19 10:06
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
ITLS 124 124 119 119 124 119,76 -4,24 -3,42% 293352 118 400 125 25390 2018.10.19 12:58
LEND 73,5 74,5 69,02 74,5 72,95 74,17 1,22 1,67% 2970092 73 192013 75 73590 2018.10.19 12:56
MBW 330 330 320 330 320,54 326,64 6,10 1,90% 12720 317 49 330 279 2018.10.19 12:55
SHV 2300 2300 2300 2300 2100 2300 200,00 9,52% 3 1 800 50 2 300 7 2018.10.19 12:32
JTB 70 70 70 70 75 70 -5,00 -6,67% 1677 60 9350 75 334 2018.10.19 12:12
RMC 34 34 34 34 34 34 0,00 0,00% 530 32 1000 34 1978 2018.10.19 12:09
HRM 149 149 149 149 149 149 0,00 0,00% 400 150 119 157 253 2018.10.19 12:07
ADU 700 700 590 590 653,65 625,1 -28,55 -4,37% 795 600 100 700 760 2018.10.19 11:01
JIV 1724 1724 1724 1724 1721 1724 3,00 0,17% 1 1 600 1830 1 725 2700 2018.10.19 10:00
DHU 4799 4799 4799 4799 4799 4799 0,00 0,00% 30 4 799 472 2018.10.19 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
ERDN 615 615 585 585 590 590,97 0,97 0,16% 591 585 1035 615 2990 2018.10.19 11:49
SIL 120 120 120 120 140 120 -20,00 -14,29% 109 120 1169 2018.10.19 10:29
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо