ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ ( MSE: HML/125 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 750,00

150,00 (9,38%)

17

29 750

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
107 306 - 72 608 3 67,66% 34 698 49 32,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
С Баасанхүү 8 008 7,46%
Chang Kyoung Suk 35 400 32,99%
Park Chan Soo 29 200 27,21%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 0,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 0,00
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 1750 1750 1750 1750 17 1750
2018-02-28 1600 1600 1600 1600 6 1600
2018-02-08 1550 1550 1550 1550 8 1150 1550
2018-01-17 1350 1350 1350 1350 27 0 0
2018-01-03 1275 1275 1275 1275 36 0 0
2017-12-20 1109 1109 1109 1109 3 0 0
2017-11-24 965,97998046875 965,97998046875 965,97998046875 965,97998046875 8 965,97998046875 0
2017-11-21 839,989990234375 839,989990234375 839,989990234375 839,989990234375 197 960
2017-11-20 839,989990234375 839,989990234375 839,989990234375 839,989990234375 28 839,989990234375
2017-11-07 839,989990234375 839,989990234375 839,989990234375 839,989990234375 275 750 839,989990234375
2017-11-03 840 840 840 840 25 750 839,989990234375
2017-11-02 840 840 840 840 132 750 840
2017-10-13 820 820 820 820 10 0 0
2017-10-09 720 720 720 720 12 0 0
2017-10-06 640 640 640 640 518 650
2017-09-22 575 575 575 575 15 0 0
2017-09-14 500 500 500 500 500 0 0
2017-09-13 499,989990234375 499,989990234375 499,989990234375 499,989990234375 500 500
2017-09-04 460 460 460 460 13 0 0
2017-01-23 400 400 400 400 1 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй