ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ ( MSE: HML/125 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
230,00

30,00 (15,00%)

1

230

2022-11-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
107 306 - 72 608 3 67,66% 34 698 54 32,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
С Баасанхүү 8 008 7,46%
Chang Kyoung Suk 35 400 32,99%
Park Chan Soo 29 200 27,21%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 0,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 0,00
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-11-23 230 230 230 230 1 200 230
2022-11-22 200 200 200 200 290 200 265
2022-11-18 225 225 225 225 260 265
2022-09-16 230 230 230 230 740 230 0
2022-09-15 260 260 260 260 500 50 300
2022-09-14 300 300 300 300 32 260 300
2022-09-13 300 300 300 300 200 50 300
2022-09-12 350 350 350 350 25 350
2022-09-09 410 410 410 410 46 481
2022-09-08 481 481 481 481 30 481
2022-07-21 565 565 565 565 14 485 565
2022-02-15 650 700 650 663 50 485 700
2022-01-26 650 650 650 650 13 485 650
2022-01-07 570 570 570 570 147 2100
2022-01-05 570 570 570 570 3 570
2022-01-03 510 510 510 510 58 570
2021-12-14 510 510 510 510 65 510
2021-12-08 510 510 510 510 1 510
2021-11-24 450 460 450 459,18 97 260 0
2021-11-22 400 450 400 428,63 117 260 450
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй