ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ ( MSE: HML/125 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
650,00

80,00 (14,04%)

13

8 450

2022-01-26

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
107 306 - 72 608 3 67,66% 34 698 54 32,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
С Баасанхүү 8 008 7,46%
Chang Kyoung Suk 35 400 32,99%
Park Chan Soo 29 200 27,21%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 0,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 0,00
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-26 650 650 650 650 13 485 650
2022-01-07 570 570 570 570 147 2100
2022-01-05 570 570 570 570 3 570
2022-01-03 510 510 510 510 58 570
2021-12-14 510 510 510 510 65 510
2021-12-08 510 510 510 510 1 510
2021-11-24 450 460 450 459,18 97 260 0
2021-11-22 400 450 400 428,63 117 260 450
2021-11-19 400 400 400 400 10 260 400
2021-11-15 350 350 350 350 1 260 0
2021-11-08 322 322 322 322 31 280 0
2021-10-29 280 280 280 280 10 280 322
2021-10-14 280 280 280 280 27 280 0
2021-10-07 280 280 280 280 269 280 0
2021-10-01 310 310 310 310 1190 280 0
2021-09-30 344 344 344 344 567 344
2021-09-16 383 383 383 383 12 344 400
2021-07-30 404 404 404 404 12 330 0
2021-03-31 361 361 361 361 150 360 0
2021-03-30 360 360 360 360 321 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй