БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
23 840,00

-1 020,00 (-4,10%)

79

1 883 360

2021-03-01

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 112 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 32 803 914 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 20 588 439 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 12 215 474 700,00
Өр төлбөр 664 155 400,00
Эзэмшигчийн өмч 32 139 759 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 1 190 027 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 644 358 700,00
Бусад орлого 451 749 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 019 648 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -420 406 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -993,72
Book value equity per share /BVPS/ 75 968,84
Price-earnings ratio -23,99
Price to book 0,31
Price to sales 8,48
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate -0,38
Net profit margin -0,35
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-03-01 24800 24800 23800 23840 79 23720 24800
2021-02-26 24700 25000 24700 24860 96 23720 24800
2021-02-25 24700 24700 23700 24620 52 24000 24700
2021-02-24 24700 24700 24600 24700 6 24600 24700
2021-02-23 24000 24000 24000 24000 10 23700 24700
2021-02-22 24500 24800 24500 24800 52 24000 24800
2021-02-18 25200 25200 23600 24200 8 23500 25200
2021-02-17 24000 25200 23500 25200 58 23300 25200
2021-02-16 25200 25200 24000 24900 52 25200 25300
2021-02-15 25200 25200 24000 24000 8 21600 25200
2021-02-11 25300 25300 25300 25300 3 21600 25300
2021-02-10 25000 25000 25000 25000 10 21600 25300
2021-02-08 25300 25300 25200 25280 36 25000 25300
2021-02-05 25300 25300 25300 25300 1 25200 25300
2021-02-03 25400 25400 25300 25360 2 25300 27400
2021-02-02 25400 25500 25300 25500 7 25300 27500
2021-02-01 25300 25300 25300 25300 3 25300 27500
2021-01-29 27500 27800 27500 27680 5 25300 27900
2021-01-28 25300 25300 25300 25300 3 25100 27800
2021-01-26 27800 27800 27800 27800 3 25100 27800
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 360 0,01%
2018 355 0,01%
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй