БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
29 700,00

1 080,00 (3,77%)

3

89 100

2020-12-03

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 111 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 32 231 173 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 24 606 437 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 624 736 000,00
Өр төлбөр 465 458 500,00
Эзэмшигчийн өмч 31 765 714 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 457 554 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 731 844 200,00
Бусад орлого 161 712 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 518 082 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -394 874 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -933,37
Book value equity per share /BVPS/ 75 084,71
Price-earnings ratio -31,82
Price to book 0,40
Price to sales 27,46
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate -0,60
Net profit margin -0,86
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-03 29700 29700 29700 29700 3 26000 30000
2020-11-25 28500 28700 28500 28620 25 26000 29700
2020-11-23 28600 28600 28600 28600 1 25700 28600
2020-11-04 25700 28600 25700 28600 5 28600 30000
2020-11-02 28600 28600 28600 28600 2 26000 28600
2020-10-30 28700 28700 28600 28680 7 26000 28600
2020-10-29 28000 28400 28000 28020 37 26000 28700
2020-10-28 27900 27900 27900 27900 13 25700 28000
2020-10-26 27900 27900 27900 27900 10 25700 28000
2020-10-21 25700 25700 25700 25700 1 25700 28400
2020-10-06 25600 25600 25500 25560 20 25600 28600
2020-09-30 27900 29400 27900 28700 19 25500 29500
2020-09-28 28500 28500 28500 28500 15 25100 28000
2020-09-25 25000 25100 25000 25060 45 25000 28500
2020-09-23 29400 29400 29400 29400 10 25000 29400
2020-09-22 29000 29000 29000 29000 5 25000 29400
2020-09-21 29000 29000 29000 29000 5 24100 29400
2020-09-18 28800 28800 28800 28800 2 24100 29000
2020-09-17 28800 28800 28800 28800 2 24100 28800
2020-09-16 28700 28700 28700 28700 1 24100 28800
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 360 0,01%
2018 355 0,01%
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй