БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
36 500,00

1 000,00 (2,82%)

99

3 613 500

2017-11-07

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 060 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
Н Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 33 079 232 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 25 292 584 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 786 648 700,00
Өр төлбөр 6 251 034 700,00
Эзэмшигчийн өмч 26 828 198 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 1 864 878 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 325 234 200,00
Бусад орлого 311 039 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 650 630 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 342 561 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ 809,71
Book value equity per share /BVPS/ 63 413,89
Price-earnings ratio 45,08
Price to book 0,58
Price to sales 8,28
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin 0,18
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-11-07 35000 39900 35000 36500 99 34520 38000
2017-11-02 35500 35500 35500 35500 8 34520 35500
2017-11-01 34500 34500 34500 34500 55 34500 35500
2017-10-30 35020 35020 35000 35000 241 35500
2017-10-26 35020 35020 35000 35000 20 35000 35500
2017-10-25 35500 35500 35500 35500 16 35020 35500
2017-10-24 35500 35500 35000 35060 109 35000 35500
2017-10-23 35500 35500 35500 35500 39 35500 36000
2017-10-19 35600 35600 35000 35280 218 35000 36000
2017-10-18 36000 36000 36000 36000 101 35600 36000
2017-10-17 36000 36000 36000 36000 128 35600 36000
2017-10-12 36500 36500 36500 36500 20 35600 37000
2017-10-11 35600 36500 35600 35660 35 36000 36500
2017-10-10 36500 36500 36500 36500 22 35500 36500
2017-10-09 36000 36000 36000 36000 101 35500 36500
2017-10-06 36500 36500 36500 36500 15 36100 36500
2017-09-25 36000 36000 36000 36000 40 35500 37000
2017-09-21 36000 36000 35500 35760 202 35500 37000
2017-09-15 37000 37000 37000 37000 5 35800 37000
2017-09-13 36000 37000 36000 36120 401 35800 37000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
2012 350 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй