БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
33 000,00

-2 220,00 (-6,30%)

20

660 000

2018-01-17

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 055 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
Н Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 33 079 232 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 25 292 584 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 786 648 700,00
Өр төлбөр 6 251 034 700,00
Эзэмшигчийн өмч 26 828 198 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 1 864 878 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 325 234 200,00
Бусад орлого 311 039 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 650 630 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 342 561 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ 809,71
Book value equity per share /BVPS/ 63 413,89
Price-earnings ratio 40,76
Price to book 0,52
Price to sales 7,49
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin 0,18
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-17 33000 33000 33000 33000 20 33000 35400
2018-01-16 33000 35400 33000 35220 14 33000 33000
2018-01-10 32340 32340 32340 32340 4 32340 35500
2018-01-05 32500 32500 32320 32440 14 32320 34600
2017-12-28 34500 34500 32340 34300 22 32320 34600
2017-12-26 32320 32320 32320 32320 52 32320 34600
2017-12-21 34600 34600 34600 34600 1 32300 34900
2017-12-20 32540 32600 32500 32560 42 32500 34600
2017-12-11 34020 34020 32100 32200 430 32100 34600
2017-12-05 34520 34520 34500 34500 46 33000 35160
2017-12-04 34540 34540 34540 34540 8 34520 35200
2017-11-30 35020 35020 35000 35000 89 34520 35000
2017-11-29 35300 35300 35300 35300 33 35020 35500
2017-11-27 35000 35000 35000 35000 8 35000 35500
2017-11-24 35520 36500 35400 35520 148 34520 37000
2017-11-23 36500 38000 35000 37140 421 35500 35400
2017-11-07 35000 39900 35000 36500 99 34520 38000
2017-11-02 35500 35500 35500 35500 8 34520 35500
2017-11-01 34500 34500 34500 34500 55 34500 35500
2017-10-30 35020 35020 35000 35000 241 35500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
2012 350 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй