БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
27 400,00

0,00 (0,00%)

1

27 400

2020-01-20

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 101 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 38 358 088 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 30 904 795 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 453 293 100,00
Өр төлбөр 6 182 439 900,00
Эзэмшигчийн өмч 32 175 648 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 2 141 207 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 738 007 000,00
Бусад орлого 318 630 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 759 399 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 481 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 10,59
Book value equity per share /BVPS/ 76 053,68
Price-earnings ratio 2 586,57
Price to book 0,36
Price to sales 5,41
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,19
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-01-20 27400 27400 27400 27400 1 24300 27500
2020-01-15 25000 28000 25000 27400 112 24100 27400
2020-01-14 26980 26980 25000 25000 36 24000 26980
2019-12-31 27000 27000 27000 27000 5 24000 27000
2019-12-30 27000 27000 27000 27000 50 24000 27000
2019-12-25 26500 26500 26500 26500 1 25000 27000
2019-12-18 27000 27000 27000 27000 99 23000 27000
2019-12-04 24500 24500 24500 24500 5 21300 27000
2019-12-03 25000 25000 25000 25000 100 24500 27000
2019-12-02 26000 26000 25000 25700 101 25000 27000
2019-11-29 27000 27000 27000 27000 1 26000 27500
2019-11-28 26000 26000 26000 26000 30 26000 27900
2019-11-06 26000 26000 26000 26000 98 26000 27900
2019-11-04 26000 26000 26000 26000 38 24500 27900
2019-10-30 27900 27900 27900 27900 7 21300 27900
2019-10-22 25000 25000 25000 25000 3 22500 27900
2019-10-14 25000 25000 25000 25000 1 25000 27900
2019-10-09 26000 26000 25100 25280 5 25100 27900
2019-10-08 25000 25000 25000 25000 16 24300 27900
2019-09-30 27900 27900 27900 27900 7 23800 27900
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй