БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
37 000,00

880,00 (2,44%)

5

185 000

2017-09-15

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 046 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
Н Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 33 079 232 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 25 292 584 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 786 648 700,00
Өр төлбөр 6 251 034 700,00
Эзэмшигчийн өмч 26 828 198 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 1 864 878 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 325 234 200,00
Бусад орлого 311 039 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 650 630 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 342 561 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ 809,71
Book value equity per share /BVPS/ 63 413,89
Price-earnings ratio 45,70
Price to book 0,58
Price to sales 8,39
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin 0,18
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-09-15 37000 37000 37000 37000 5 35800 37000
2017-09-13 36000 37000 36000 36120 401 35800 37000
2017-09-08 36000 36000 36000 36000 106 36000
2017-09-05 36500 36500 36000 36040 100 36000 37000
2017-08-30 37000 37000 37000 37000 13 36500 37000
2017-08-28 37000 37000 37000 37000 100 36500 37000
2017-08-25 37000 37000 37000 37000 200 36500 37000
2017-08-24 37000 37000 36800 36900 200 36500 37000
2017-08-23 37000 37000 37000 37000 450 36500 37000
2017-08-22 37000 37000 37000 37000 160 36500 38000
2017-08-21 37000 37000 37000 37000 50 36500 38000
2017-08-17 37000 37000 37000 37000 1 36500 38000
2017-08-16 37000 37000 37000 37000 100 37000 38000
2017-08-15 37000 37000 36500 36800 5 36500 37000
2017-08-14 37000 37000 37000 37000 1 36500 37000
2017-08-09 37000 37000 37000 37000 75 36500 38000
2017-08-08 37000 37000 37000 37000 150 36500 38000
2017-08-03 37000 37000 37000 37000 1 36500 37000
2017-08-01 38000 38000 38000 38000 9 37000 42960
2017-07-31 38000 38000 38000 38000 44 38000 42960
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
2012 350 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй