БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
27 000,00

0,00 (0,00%)

6

162 000

2019-07-22

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 103 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 38 774 160 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 32 267 148 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 507 011 800,00
Өр төлбөр 6 644 764 200,00
Эзэмшигчийн өмч 32 129 395 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 6 847 102 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 301 921 300,00
Бусад орлого 740 348 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 398 762 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 433 132 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 8 114,91
Book value equity per share /BVPS/ 75 944,35
Price-earnings ratio 3,33
Price to book 0,36
Price to sales 1,67
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,52
Net profit margin 0,50
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-07-22 27000 27000 27000 27000 6 27000 28200
2019-07-19 27000 27000 27000 27000 25 26800 27000
2019-07-10 27000 27000 27000 27000 10 27000 28200
2019-07-08 27100 27100 27100 27100 10 27000 28200
2019-07-03 27100 27100 27100 27100 15 27100 28200
2019-06-28 27100 28200 27000 27140 50 27000 28200
2019-06-20 27500 27500 27100 27180 10 27100 28400
2019-05-29 28900 28900 28900 28900 5 27000 29000
2019-05-20 28000 28000 28000 28000 8 27000 29900
2019-05-16 28100 28100 28000 28020 21 27100 28000
2019-05-10 27000 27000 27000 27000 2 28000 29900
2019-05-08 27500 28000 27500 27900 64 27000 30900
2019-05-06 27500 27500 27400 27420 46 27000 27500
2019-04-24 27500 27500 27500 27500 1 27500 28400
2019-04-22 27600 27600 27500 27580 26 27500 28400
2019-04-19 27000 27000 27000 27000 1 27500 28400
2019-04-05 29000 29000 29000 29000 1 27100 29000
2019-04-04 29000 29000 29000 29000 1 27000 29000
2019-04-03 28000 29000 27000 29000 15 27000 29000
2019-03-29 28800 28800 28100 28160 11 28100 28980
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй