БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
35 500,00

0,00 (0,00%)

30

1 065 000

2018-03-19

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 059 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
Н Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 35 134 198 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 28 446 353 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 687 845 300,00
Өр төлбөр 6 302 633 600,00
Эзэмшигчийн өмч 28 831 565 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 6 383 752 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 288 037 600,00
Бусад орлого 639 438 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 384 458 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 481 230 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 5 864,89
Book value equity per share /BVPS/ 68 149,26
Price-earnings ratio 6,05
Price to book 0,52
Price to sales 2,35
Dividend payout ratio 0,02
Dividend yield 100,00
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,48
Net profit margin 0,39
Return on equity /ROE/ 0,09
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-19 35500 35500 35500 35500 30 34000 35500
2018-03-15 35500 35500 35500 35500 40 35500
2018-03-13 34000 35500 34000 35500 66 33000 35500
2018-03-12 35000 35000 35000 35000 50 32000 35500
2018-03-09 35000 35000 35000 35000 3 35000
2018-03-05 35000 35000 35000 35000 27 35960
2018-03-01 34000 34000 34000 34000 101 34000
2018-02-28 35880 35880 35880 35880 3 33000 35960
2018-02-22 33500 33500 33500 33500 10 35900
2018-02-21 35980 35980 35980 35980 2 33500 35980
2018-02-14 35980 35980 35980 35980 16 33500 36000
2018-02-08 36100 36100 36000 36000 36 33020 36000
2018-02-06 36400 36400 36400 36400 50 33040 36300
2018-02-05 36400 36400 36400 36400 50 33040 36480
2018-01-31 36500 36500 36500 36500 1 33040 36500
2018-01-17 33000 33000 33000 33000 20 33000 35400
2018-01-16 33000 35400 33000 35220 14 33000 33000
2018-01-10 32340 32340 32340 32340 4 32340 35500
2018-01-05 32500 32500 32320 32440 14 32320 34600
2017-12-28 34500 34500 32340 34300 22 32320 34600
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй