БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
30 000,00

-4 760,00 (-13,69%)

9

270 000

2022-08-08

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 434 5 77,40% 95 631 1 081 22,60%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 18,09%
Х Цэндбаяр 62 552 16,41%
Х Баттулга 84 607 22,20%
З Цэрэнчимэд 41 932 11,00%
Billy Lim Sin Pau 69 057 18,12%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,69% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 8,63% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 6,08% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 33 662 809 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 20 861 743 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 12 801 065 900,00
Өр төлбөр 1 101 259 500,00
Эзэмшигчийн өмч 32 561 550 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 2 739 838 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 783 811 100,00
Бусад орлого 118 371 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 808 459 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 794 851 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ 2 085,50
Book value equity per share /BVPS/ 85 433,56
Price-earnings ratio 14,39
Price to book 0,35
Price to sales 4,17
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 0,35
Net profit margin 0,29
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-08-08 30000 30000 30000 30000 9 29600 34760
2022-08-02 34760 34760 34760 34760 1 29600 34760
2022-07-28 34740 34740 34740 34740 7 30000 34760
2022-07-20 34780 34780 34780 34780 1 30800 34780
2022-07-19 30800 30800 30800 30800 1 30800 34780
2022-07-01 33000 33000 33000 33000 5 33000 34780
2022-06-21 30020 30020 30020 30020 8 30020 34800
2022-06-17 31500 31500 31500 31500 140 30020 34900
2022-05-26 34900 34900 34900 34900 10 30020 34900
2022-05-24 31980 31980 31980 31980 10 30000 34900
2022-05-19 31000 31000 31000 31000 1610 30000 31980
2022-05-18 31000 31000 31000 31000 1613 30000 31980
2022-05-17 31000 31000 31000 31000 1161 30000 31980
2022-05-16 30000 30000 30000 30000 20 30000 32000
2022-05-13 30000 30000 30000 30000 100 30000 32000
2022-05-12 30000 30000 30000 30000 132 30000 34900
2022-05-10 33000 33000 33000 33000 1128 30500 34000
2022-05-04 34000 34000 34000 34000 1 30020 34000
2022-04-29 35000 35000 35000 35000 50 30000 35000
2022-04-28 31700 32000 30500 31340 82 30500 35000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 360 0,01%
2018 355 0,01%
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй