БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
29 980,00

40,00 (0,13%)

28

839 440

2018-12-13

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 074 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 36 280 933 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 29 674 249 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 606 683 600,00
Өр төлбөр 6 946 297 800,00
Эзэмшигчийн өмч 29 334 635 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 2 374 794 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 461 764 600,00
Бусад орлого 364 995 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 695 171 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 638 372 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 1 508,92
Book value equity per share /BVPS/ 69 338,37
Price-earnings ratio 19,87
Price to book 0,43
Price to sales 5,34
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,38
Net profit margin 0,27
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-13 29500 29980 29500 29980 28 26000 29900
2018-12-12 29940 29940 29940 29940 14 26000 29500
2018-12-11 28000 29300 28000 28620 41 26000 29300
2018-11-28 28000 28000 28000 28000 12 25000 28000
2018-11-21 28000 28000 28000 28000 42 25000 28000
2018-11-20 28000 28000 28000 28000 62 23800 28000
2018-11-13 28000 28000 28000 28000 30 28000 29900
2018-10-24 30000 30000 30000 30000 362 28500 30000
2018-10-16 28500 28500 28500 28500 3 28000 30000
2018-10-12 30000 30000 28500 28500 4 28000 28500
2018-10-03 29000 29000 29000 29000 15 29000 30000
2018-10-01 30000 30000 30000 30000 99 29000 30000
2018-09-27 30000 30000 30000 30000 113 29000 34500
2018-09-24 29200 30000 29200 30000 28 29000 30000
2018-09-21 28000 28500 28000 28220 39 28500 30000
2018-09-20 28000 28000 28000 28000 88 27000 28000
2018-09-13 28000 28000 28000 28000 12 28000 29980
2018-09-06 0 0 0 30000 0 28000 30000
2018-08-31 30000 30000 30000 30000 94 27100 30000
2018-08-22 28000 28000 28000 28000 110 27100 30000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй