БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
33 000,00

4 000,00 (13,79%)

3

99 000

2021-09-22

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 170 5 77,33% 95 895 1 118 22,67%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 32 691 345 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 20 666 108 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 12 025 236 400,00
Өр төлбөр 887 727 300,00
Эзэмшигчийн өмч 31 803 617 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 882 398 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 728 306 800,00
Бусад орлого 43 447 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 492 550 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -336 141 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -794,54
Book value equity per share /BVPS/ 75 174,31
Price-earnings ratio -41,53
Price to book 0,44
Price to sales 15,82
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,17
Net profit margin -0,38
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-09-22 33000 33000 33000 33000 3 29000 33900
2021-09-20 29000 29000 29000 29000 5 27100 33000
2021-09-15 34300 34300 30000 30160 62 24000 34200
2021-09-14 34000 34000 33900 33980 13 31000 34300
2021-09-13 29920 30000 29900 30000 6945 23000 34000
2021-09-10 29920 29920 29920 29920 5 23000 29920
2021-09-08 30000 30000 29000 29920 99 28500 30000
2021-09-07 29000 29000 28500 28500 9 23000 30000
2021-09-06 28920 28920 28500 28500 340 28500 29000
2021-08-31 26180 29000 26180 28920 53 26000 30000
2021-08-30 25800 26400 25800 26180 19 26000 27000
2021-08-27 25600 25800 25600 25740 6 25000 25800
2021-08-26 25000 25000 25000 25000 89 25000 25600
2021-08-24 25600 25600 25600 25600 2 23000 25600
2021-08-18 23500 25800 21000 22980 24 23000 25800
2021-08-17 23500 23500 23500 23500 1 23500 25800
2021-08-13 25000 25000 25000 25000 29 23500 26400
2021-08-10 25000 25000 25000 25000 1 23000 25000
2021-08-09 23100 23100 23100 23100 39 23000 25000
2021-08-04 23000 23000 23000 23000 54 23000 24000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 360 0,01%
2018 355 0,01%
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй