БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
26 000,00

-2 000,00 (-7,14%)

20

520 000

2020-07-03

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 099 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэд 41 932 9,91%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 32 745 441 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 25 402 018 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 343 422 200,00
Өр төлбөр 584 852 100,00
Эзэмшигчийн өмч 32 160 588 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 6 722 551 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 831 480 000,00
Бусад орлого 668 550 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 551 456 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 117 752 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 5 005,74
Book value equity per share /BVPS/ 76 018,08
Price-earnings ratio 5,19
Price to book 0,34
Price to sales 1,64
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,43
Net profit margin 0,32
Return on equity /ROE/ 0,07
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-07-03 26000 26000 26000 26000 20 23100 28000
2020-07-02 28000 28000 28000 28000 20 23100 28000
2020-07-01 29960 29960 29960 29960 6000 28000 30000
2020-06-30 34000 34000 34000 34000 8 27000 33000
2020-06-29 30000 30000 30000 30000 8 23100 30000
2020-06-18 26100 26100 26000 26020 80 23100 30000
2020-06-12 26000 26000 26000 26000 50 23100 30000
2020-06-11 27000 27000 27000 27000 50 22100 30000
2020-06-09 28000 28000 28000 28000 50 25300 30000
2020-06-08 31000 31000 29000 29640 110 33000
2020-05-29 33000 33000 33000 33000 8 26360 35000
2020-05-27 30000 30000 30000 30000 22 30000 33000
2020-05-26 30000 30000 30000 30000 48 30000 33000
2020-05-07 32000 35000 32000 32860 7 26500 35000
2020-04-30 31000 31000 31000 31000 5 23400 0
2020-04-27 27480 27500 27480 27500 4 23000 31000
2020-04-22 27000 27000 27000 27000 55 23000 27480
2020-04-20 27000 27000 27000 27000 110 23000 27500
2020-04-16 26980 27000 26980 27000 612 22000 0
2020-04-03 25000 25000 25000 25000 25 21300 26980
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй