БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ( MSE: BNG/13 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
30 000,00

0,00 (0,00%)

211

6 330 000

2018-06-22

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн гол бизнес нь Монголдоо томоохонд тооцогдох зочид буудлын үйл ажиллагаа юм. 
Компани нь 1964 онд  байгуулагдсан ба 215 өрөөнд 418 зочин хүлээн авах хүчин чадалтай зочид буудал, 300-350 хүний багтаамжтай Ази-Европ хоолны ресторан, 80 хүний багтаамжтай Монгол хоолны ресторантай. Зэрэглэлийн хувьд 1994-2003 он хүртэл 3 одтой, 2003.06 сард 4 одны зэрэглэл болсон.  
Компанийг Засгийн Газрын өмч хувьчлалын шийдвэрээр 1991 онд хувьчилж, “Баянгол зочид буудал” ХК болгон зохин байгуулалтын хэлбэрийг нь өөрчилсөн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
423 065 - 327 089 5 77,31% 95 976 1 072 22,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Х Баттуул 68 941 16,30%
Х Цэндбаяр 62 552 14,79%
Х Баттулга 84 607 20,00%
З Цэрэнчимэг 13 919 3,29%
Billy Lim Sin Pau 69 057 16,32%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Х.Цэндбаяр
Ерөнхий менежер З.Цэрэнчимэг
Зочид буудлын ахлах менежмер Д.Ганчимэг
Хүний нөөцийн ахлах менежер Э.Ууганжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Цэндбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Баттуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Билли Лим
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Цэрэнчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Цэнддорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хэнмэдэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -5
Утас: (976) 11-312 255
Факс: (976) 11-326 880
Цахим шуудан: info@bayangolhotel.mn
Вэб: http://www.bayangolhotel.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/BayangolHotelMongolia
Twitter: https://twitter.com/BayangolHotel
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-02-14 6 450 1,52% 46000 296 700 000
2014-02-21 32 888 7,77% 51000 1 677 288 000
2014-02-28 23 183 5,48% 46000 1 066 418 000
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 35 134 198 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 28 446 353 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 687 845 300,00
Өр төлбөр 6 302 633 600,00
Эзэмшигчийн өмч 28 831 565 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 6 383 752 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 288 037 600,00
Бусад орлого 639 438 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 384 458 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 481 230 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 5 864,89
Book value equity per share /BVPS/ 68 149,26
Price-earnings ratio 5,12
Price to book 0,44
Price to sales 1,99
Dividend payout ratio 0,02
Dividend yield 84,51
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,48
Net profit margin 0,39
Return on equity /ROE/ 0,09
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-22 30500 30500 30000 30000 211 27000 34900
2018-06-21 30000 30000 30000 30000 100 30000 34900
2018-06-20 31000 31000 30000 30460 220 34000
2018-06-19 32200 32200 32000 32060 240 30000 34000
2018-06-05 32000 32000 32000 32000 62 32000 34980
2018-05-31 32000 32000 32000 32000 30 32000 34980
2018-05-25 32020 32020 32000 32000 10 32000 35000
2018-05-21 32020 32020 32000 32000 156 35000
2018-05-18 32020 32020 32020 32020 4 32000 35000
2018-05-17 35000 35000 35000 35000 10 32000 35000
2018-05-10 35360 35380 35360 35360 5 32000 35400
2018-05-09 32040 32040 32040 32040 5 32000 35380
2018-05-01 34900 35000 34900 34960 7 32000 35400
2018-04-25 34000 34000 34000 34000 2 32000 34900
2018-04-19 32000 32000 32000 32000 4 32000 34900
2018-04-17 32000 32000 32000 32000 20 34980
2018-04-10 34000 34000 34000 34000 20 34980
2018-04-06 34980 34980 34980 34980 1 34000 34980
2018-04-05 34980 34980 34980 34980 2 34000 34980
2018-04-04 34980 34980 34980 34980 2 34000 34980
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 355 0,01%
2016 355 0,01%
2015 355 0,01%
2014 0 N/A
2013 355 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй