ХЭРЛЭН ХИВС

Сүүлийн арилжаа

ХЭРЛЭН ХИВС ( MSE: HRL/133 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
65,00

-1,70 (-2,55%)

1513

98 345

2017-09-19

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
2 056 170 - 752 736 2 36,61% 1 303 434 4 388 63,39%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 387 575 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 387 575 600,00
Өр төлбөр 42 752 000,00
Эзэмшигчийн өмч 344 823 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 167,70
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,39
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-09-19 65 65 65 65 1513 58,0999984741211 65
2017-09-13 66,6999969482422 66,6999969482422 66,6999969482422 66,6999969482422 100 58,0999984741211 0
2017-09-08 58,1199989318848 58,1199989318848 58,1199989318848 58,1199989318848 2200 58,0999984741211 66,6999969482422
2017-08-31 58,1500015258789 58,1500015258789 58,1500015258789 58,1500015258789 81 58,0999984741211 66,6999969482422
2017-08-30 58 58 58 58 4663 58 66,6999969482422
2017-08-25 58 58 58 58 1 50 58
2017-08-24 58 58 58 58 2057 58
2017-08-22 68 68 68 68 400 58 68
2017-07-31 80 80 80 80 400 58 80
2017-06-28 94 94 94 94 100 82,5 94
2017-06-16 109 110 109 109,51000213623 410 82,5 0
2017-06-13 97 97 97 97 100 60 0
2017-06-12 84,9000015258789 85 84,9000015258789 84,9100036621094 270 60 0
2017-06-07 75 75 75 75 200 60 0
2017-06-06 66,6999969482422 66,6999969482422 66,6999969482422 66,6999969482422 200 60 75
2017-05-24 66 66,6999969482422 66 66,0100021362305 5379 52,1100006103516 66,6999969482422
2017-05-03 58 58 58 58 2000 51,1100006103516 149
2017-04-27 60,0999984741211 60,0999984741211 60 60,0200004577637 2500 51,0200004577637 69
2017-04-07 60 60 60 60 420 51,0099983215332 69
2017-03-31 60 60 60 60 300 60 70
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй