ХЭРЛЭН ХИВС

Сүүлийн арилжаа

ХЭРЛЭН ХИВС ( MSE: HRL/133 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
98,80

-5,10 (-4,91%)

550

54 340

2018-01-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
2 056 170 - 752 736 2 36,61% 1 303 434 4 382 63,39%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 387 575 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 387 575 600,00
Өр төлбөр 42 752 000,00
Эзэмшигчийн өмч 344 823 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 167,70
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,59
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-17 98,8000030517578 98,8000030517578 98,8000030517578 98,8000030517578 550 98,9000015258789
2018-01-03 103,900001525879 103,900001525879 103,900001525879 103,900001525879 500 103
2017-12-11 109 110 109 109,599998474121 828 60 110
2017-12-01 109 109 109 109 1 60 109
2017-11-24 95 95 95 95 2884 60 0
2017-11-20 83,5999984741211 83,5999984741211 83,5999984741211 83,5999984741211 1100 60 95
2017-11-07 69,9000015258789 75 58 72,7399978637695 7610 58 75,9000015258789
2017-11-06 66,5 67 66,5 66,9700012207031 1610 66,5 69,9000015258789
2017-11-03 66 66 66 66 300 66,5 67
2017-10-30 58,0200004577637 58,0200004577637 58,0200004577637 58,0200004577637 434 58,0200004577637
2017-10-25 67 67 67 67 1599 58,0200004577637 67
2017-10-09 76,3000030517578 76,3000030517578 76,3000030517578 76,3000030517578 100 58,0200004577637 76
2017-10-06 58 66,6999969482422 58 66,3600006103516 280 58,0200004577637 76,6999969482422
2017-10-04 58 58 58 58 90 58 76,6999969482422
2017-09-22 65 65 65 65 1032 58,0999984741211 76,6999969482422
2017-09-19 65 65 65 65 1513 58,0999984741211 65
2017-09-13 66,6999969482422 66,6999969482422 66,6999969482422 66,6999969482422 100 58,0999984741211 0
2017-09-08 58,1199989318848 58,1199989318848 58,1199989318848 58,1199989318848 2200 58,0999984741211 66,6999969482422
2017-08-31 58,1500015258789 58,1500015258789 58,1500015258789 58,1500015258789 81 58,0999984741211 66,6999969482422
2017-08-30 58 58 58 58 4663 58 66,6999969482422
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй