ХЭРЛЭН ХИВС

Сүүлийн арилжаа

ХЭРЛЭН ХИВС ( MSE: HRL/133 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
78,00

0,00 (0,00%)

17

1 326

2019-04-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
2 056 170 - 752 736 2 36,61% 1 303 434 4 372 63,39%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 387 575 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 387 575 600,00
Өр төлбөр 42 752 000,00
Эзэмшигчийн өмч 344 823 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 167,70
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,47
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-04-08 78 78 78 78 17 78 79
2019-04-02 68 78 68 78 4 68 78
2019-03-27 68 68 68 68 610 68 78
2019-03-21 68 68 68 68 205 68 79
2019-03-14 68 79 68 73,5 2 68 78
2019-03-13 79 79 78 79 147 68 79
2019-02-02 87 87 87 87 300 68 100
2018-12-12 101,2 101,2 101,2 101,2 503 78 101,2
2018-12-11 88 88 88 88 200 78 88,7
2018-12-04 78 78 78 78 738 91
2018-12-03 78 78 78 78 94 78 91
2018-11-15 91 91 91 91 560 92
2018-09-26 94 94 94 94 3 94
2018-06-20 85 85 85 85 89 90
2018-06-19 85 85 85 85 111 85 90
2018-05-17 91 91 91 91 35 91
2018-05-01 92 92 92 92 38 78,879997253418 92,8000030517578
2018-02-28 94 94 94 94 24 94
2018-02-08 95 95 95 95 2243 95
2018-02-07 94 94 94 94 466 95
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй