ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ

Сүүлийн арилжаа

ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ ( MSE: AHH/143 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 325,00

0,00 (0,00%)

8

18 600

2023-09-11

“22 Бааз”ХК-ийн бизнес нь ачаа тээврийн үйл ажиллагаа бөгөөд 1961 онд байгуулагдсан.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
2 651 170 - 2 366 827 4 89,27% 284 343 98 10,73%
Овог Нэр Хувьцаа %
Зоригт Номундарь 1 318 569 49,74%
Шарав Норовсамбуу 213 419 8,05%
Koyanagi Yujiro 373 036 14,07%
Монгол секюритиес ХХК 380 940 14,37%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Гүндэгмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Эрдэнэбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Номуундарь
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Эрдэнэчулуун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Зоригтбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Энхтуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Баатаржав
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ю.Туяацэцэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Компанийн байр
Утас: (976) 11-458 346
Факс: (976) 11-462 415
Цахим шуудан: 
Вэб: 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-13 1 318 569 49,74% 205 270 306 645
2023-02-27 213 419 8,05% 2342 499 827 298
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 324 526 936,69
Эргэлтийн хөрөнгө 69 120 976,10
Эргэлтийн бус хөрөнгө 255 405 960,59
Өр төлбөр 71 132 326,76
Эзэмшигчийн өмч 253 394 609,92
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 259 326 963,64
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 310 775 307,90
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -51 448 344,26
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ -19,41
Book value equity per share /BVPS/ 95,58
Price-earnings ratio -119,81
Price to book 24,33
Price to sales 23,77
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -0,20
Return on equity /ROE/ -0,20
Return on assets /ROA/ -0,16
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-11 2325 2325 2325 2325 8 2325 2950
2023-08-25 2325 2325 2325 2325 10 2330 2950
2023-08-24 2600 2600 2325 2599 5012 2350 2950
2023-08-23 2600 2600 2600 2600 4132 2600 2950
2023-08-22 2600 2600 2600 2600 5000 2600 2950
2023-08-18 2600 2600 2600 2600 1000 2325 2950
2023-08-17 2600 2600 2600 2600 1000 2300 2645
2023-08-11 2300 2300 2300 2300 30 2500 2645
2023-08-10 2600 2600 2300 2300 2102 2300
2023-08-09 2600 2600 2600 2600 618 2600 2990
2023-08-08 2600 2600 2600 2600 3000 2600 2900
2023-08-07 2600 2600 2600 2600 1000 2300 2990
2023-08-03 2600 2600 2600 2600 1000 2500 2900
2023-06-07 2600 2600 2600 2600 50 3160
2023-06-06 2600 2600 2600 2600 50 2600 3160
2023-04-19 2750 2750 2750 2750 500 3000
2023-03-28 3105 3105 3105 3105 1 2750 3105
2023-03-27 3105 3105 3105 3105 1 2750 3105
2023-02-27 0 2342 2342 0 213419 0 0
2023-02-20 2800 2800 2600 2700 40 3910
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй