ДАВААНБУЛАГ

Сүүлийн арилжаа

ДАВААНБУЛАГ ( MSE: DBL/150 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
196,65

25,65 (15,00%)

1

197

2019-09-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 823 137 - 1 727 868 4 94,77% 95 269 133 5,23%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Мөнхбаяр 22 484 1,23%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Мөнхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Түмэннасан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Баттулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Ундармаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Лүндээжанцан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Мөнхгэрэл
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 485 397 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 78 916 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 406 481 100,00
Өр төлбөр 1 642 900,00
Эзэмшигчийн өмч 483 754 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 317 606 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 119 501 500,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 101 252 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 95 883 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 52,59
Book value equity per share /BVPS/ 265,34
Price-earnings ratio 3,74
Price to book 0,74
Price to sales 1,13
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,62
Net profit margin 0,30
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,20
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-07 196,65 196,65 196,65 196,65 1 196,65 0
2019-05-31 171 171 171 171 20924 170 0
2019-05-08 190 190 169 178,1 1200 0 0
2017-02-02 198,369995117188 198,369995117188 198,369995117188 198,369995117188 52 0 0
2017-02-01 172,5 172,5 172,5 172,5 150 172,5 0
2007-02-27 150 150 150 150 61 0 0
2007-02-06 150 150 150 150 41 0 0
2006-01-26 150 150 150 150 200 0 0
2006-01-24 200 200 200 200 91604 0 0
2005-05-30 200 200 200 200 1020 0 0
2005-04-27 100 100 100 100 400 0 0
2005-04-26 100 100 100 100 674 0 0
2003-12-04 100 100 100 100 9 0 0
2003-11-28 100 100 100 100 370 0 0
2003-08-25 100 100 100 100 243 0 0
2003-08-22 100 100 100 100 174 0 0
2003-06-18 100 100 100 100 175 0 0
2003-06-17 50 50 50 50 175 0 0
2001-01-26 10 10 10 10 12064 0 0
2000-12-20 8 8 8 8 529 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй