ДАВААНБУЛАГ

Сүүлийн арилжаа

ДАВААНБУЛАГ ( MSE: DBL/150 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
196,65

25,65 (15,00%)

1

197

2019-09-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 823 137 - 1 727 868 3 94,77% 95 269 133 5,23%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Мөнхбаяр 22 484 1,23%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Мөнхбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Мөнхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Түмэннасан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Баттулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Ундармаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Лүндээжанцан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 420 226 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 7 900 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 412 326 700,00
Өр төлбөр 1 874 100,00
Эзэмшигчийн өмч 418 352 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 93 505 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 25 357 500,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 37 359 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 30 481 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 16,72
Book value equity per share /BVPS/ 229,47
Price-earnings ratio 11,76
Price to book 0,86
Price to sales 3,83
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,73
Net profit margin 0,33
Return on equity /ROE/ 0,07
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-07 196,65 196,65 196,65 196,65 1 196,65 0
2019-05-31 171 171 171 171 20924 170 0
2019-05-08 190 190 169 178,1 1200 0 0
2017-02-02 198,369995117188 198,369995117188 198,369995117188 198,369995117188 52 0 0
2017-02-01 172,5 172,5 172,5 172,5 150 172,5 0
2007-02-27 150 150 150 150 61 0 0
2007-02-06 150 150 150 150 41 0 0
2006-01-26 150 150 150 150 200 0 0
2006-01-24 200 200 200 200 91604 0 0
2005-05-30 200 200 200 200 1020 0 0
2005-04-27 100 100 100 100 400 0 0
2005-04-26 100 100 100 100 674 0 0
2003-12-04 100 100 100 100 9 0 0
2003-11-28 100 100 100 100 370 0 0
2003-08-25 100 100 100 100 243 0 0
2003-08-22 100 100 100 100 174 0 0
2003-06-18 100 100 100 100 175 0 0
2003-06-17 50 50 50 50 175 0 0
2001-01-26 10 10 10 10 12064 0 0
2000-12-20 8 8 8 8 529 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй