ДАВААНБУЛАГ

Сүүлийн арилжаа

ДАВААНБУЛАГ ( MSE: DBL/150 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
299,06

39,00 (15,00%)

1

299

2022-01-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 823 137 - 1 729 698 3 94,87% 93 439 131 5,13%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Мөнхбаяр 22 484 1,23%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Мөнхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Түмэннасан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Баттулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Ундармаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Лүндээжанцан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Мөнхгэрэл
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-01-07 1 729 698 94,87% 227 392 641 446
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 597 732 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 170 078 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 427 654 100,00
Өр төлбөр 177 701 400,00
Эзэмшигчийн өмч 420 031 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 186 891 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 167 142 300,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 39 627 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -19 878 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -10,90
Book value equity per share /BVPS/ 230,39
Price-earnings ratio -27,43
Price to book 1,30
Price to sales 2,92
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,11
Net profit margin -0,11
Return on equity /ROE/ -0,05
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-14 299,06 299,06 299,06 299,06 1 299,06 0
2022-01-13 260,06 260,06 260,06 260,06 1 260,06 0
2022-01-12 226,14 226,14 226,14 226,14 1 226,14 0
2022-01-07 0 227 227 0 1729698 0 0
2019-09-07 196,65 196,65 196,65 196,65 1 196,65 0
2019-05-31 171 171 171 171 20924 170 0
2019-05-08 190 190 169 178,1 1200 0 0
2017-02-02 198,369995117188 198,369995117188 198,369995117188 198,369995117188 52 0 0
2017-02-01 172,5 172,5 172,5 172,5 150 172,5 0
2007-02-27 150 150 150 150 61 0 0
2007-02-06 150 150 150 150 41 0 0
2006-01-26 150 150 150 150 200 0 0
2006-01-24 200 200 200 200 91604 0 0
2005-05-30 200 200 200 200 1020 0 0
2005-04-27 100 100 100 100 400 0 0
2005-04-26 100 100 100 100 674 0 0
2003-12-04 100 100 100 100 9 0 0
2003-11-28 100 100 100 100 370 0 0
2003-08-25 100 100 100 100 243 0 0
2003-08-22 100 100 100 100 174 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй