ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ

Сүүлийн арилжаа

ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ ( MSE: BAJ/152 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3,00

0,00 (0,00%)

0

0

2018-06-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
72 157 - 71 877 3 99,61% 280 4 0,39%
Овог Нэр Хувьцаа %
ИЕН МОНТГОМЕР 64 660 89,61%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Очирхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оюунтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Yeh Montgomer
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Lin Yu Fei
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн He Shanjun
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Tsai Chin-kun
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ku Cheng-chuan
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Shih Pei Chih
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 10 974 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 304 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 670 000,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 10 974 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 152,09
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,02
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-07 0 0 0 3 0 3,45000004768372 0
2011-03-02 3 3 3 3 5570 0 3
2011-02-24 3 3 3 3 66307 0 3
2000-09-29 3 3 3 3 4940 0 0
2000-05-03 1 1 1 1 14003 0 0
2000-05-02 10 10 10 10 20000 0 0
2000-04-18 100 200 100 200 302 0 0
2000-01-28 10 10 10 10 338 0 0
1999-12-09 0 0 0 100 0 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй