ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ

Сүүлийн арилжаа

ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ ( MSE: BAJ/152 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3,00

0,00 (0,00%)

0

0

2018-06-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
72 157 - 71 877 3 99,61% 280 4 0,39%
Овог Нэр Хувьцаа %
ИЕН МОНТГОМЕР 64 660 89,61%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Очирхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оюунтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Yeh Montgomer
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Lin Yu Fei
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн He Shanjun
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Tsai Chin-kun
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ku Cheng-chuan
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Shih Pei Chih
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 987 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 101 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 885 800,00
Өр төлбөр 2 000 000,00
Эзэмшигчийн өмч -1 012 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 784 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -5 784 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -80,16
Book value equity per share /BVPS/ -14,04
Price-earnings ratio -0,04
Price to book -0,21
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 5,71
Return on assets /ROA/ -5,86
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-07 0 0 0 3 0 3,45000004768372 0
2011-03-02 3 3 3 3 5570 0 3
2011-02-24 3 3 3 3 66307 0 3
2000-09-29 3 3 3 3 4940 0 0
2000-05-03 1 1 1 1 14003 0 0
2000-05-02 10 10 10 10 20000 0 0
2000-04-18 100 200 100 200 302 0 0
2000-01-28 10 10 10 10 338 0 0
1999-12-09 0 0 0 100 0 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй