ГОНИР

Сүүлийн арилжаа

ГОНИР ( MSE: GNR/159 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
750,00

0,00 (0,00%)

391

293 250

2018-09-27

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
275 186 - 214 272 3 77,86% 60 914 68 22,14%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Т.Зоригт
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Анхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Ариунтунгалаг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Анхилуунцэцэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Жаргал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ш.Тэмүүлэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Оргил
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-04-15 160 332 58,26% 160 25 653 120
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 0,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 0,00
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-09-27 750 750 750 750 391 0 0
2018-05-17 750 750 750 750 35 750
2018-02-28 653 653 653 653 24 653
2018-02-08 568 568 568 568 533 0 0
2018-02-06 460 525 460 494,339996337891 988 525
2018-01-19 460 460 460 460 78 327,75 0
2018-01-18 400 400 400 400 12 327,75 0
2018-01-16 376,910003662109 376,910003662109 376,910003662109 376,910003662109 88 327,75 0
2018-01-03 327,75 327,75 327,75 327,75 30 327,75 0
2017-12-22 285 285 285 285 100 120 0
2017-12-04 250 250 250 250 4 218,5 0
2017-11-24 218,5 218,5 218,5 218,5 4 218,5 0
2017-11-22 190 190 190 190 2 190 0
2017-11-20 171,919998168945 171,919998168945 171,919998168945 171,919998168945 8 171,919998168945 0
2017-11-08 149,5 149,5 149,5 149,5 2 149,5 170
2017-10-10 130 130 130 130 500 130 150
2017-07-31 140 140 140 140 500 0 0
2017-07-26 150 150 150 150 500 0 0
2017-07-16 160 160 160 160 500 160
2017-05-23 170 170 170 170 233 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй