МОНГОЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ДААТГАЛ ( MSE: CHE/162 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
900,00

35,00 (4,05%)

100

90 000

2020-02-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
64 132 341 - 63 997 215 1 99,79% 135 126 249 0,21%
Овог Нэр Хувьцаа %
Монгол даатгал ХК 109 921 0,17%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ц.Ганчимэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Батзул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Мөнхбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Чингүүн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Энхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Цэндмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Мандулай
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 43 293 617 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 21 084 718 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 208 899 000,00
Өр төлбөр 29 650 626 500,00
Эзэмшигчийн өмч 13 642 990 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 32 658 573 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 22 178 701 800,00
Бусад орлого 4 639 578 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 14 997 306 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 105 449 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 1,64
Book value equity per share /BVPS/ 212,73
Price-earnings ratio 547,36
Price to book 4,23
Price to sales 1,77
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,32
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-02-20 900 900 900 900 100 990 0
2020-02-18 865 865 865 865 50 1095 0
2020-02-17 955 955 955 955 25 955 0
2020-02-14 865 865 865 865 50 865 0
2020-02-13 753,04 753,04 753,04 753,04 80 660 0
2020-02-12 654,82 654,82 654,82 654,82 30 654,82 0
2020-02-11 569,41 569,41 569,41 569,41 35 569,41 0
2020-02-10 495,14 495,14 495,14 495,14 60 495,14 0
2020-02-07 430,56 430,56 430,56 430,56 45 430,56 0
2020-02-06 374,4 374,4 374,4 374,4 53 374,4 0
2020-02-05 325,57 325,57 325,57 325,57 53 325,57 0
2020-02-04 283,11 283,11 283,11 283,11 51 283,11 0
2020-02-03 246,19 246,19 246,19 246,19 45 246,19 0
2020-01-30 214,08 214,08 214,08 214,08 50 214,08 0
2020-01-29 186,16 186,16 186,16 186,16 50 186,16 0
2020-01-28 161,88 161,88 161,88 161,88 50 161,88 0
2020-01-27 140,77 140,77 140,77 140,77 50 140,77 0
2020-01-24 122,41 122,41 122,41 122,41 50 122,41 0
2020-01-21 106,45 106,45 106,45 106,45 2 106,45 0
2020-01-20 92,57 92,57 92,57 92,57 5 92,57 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй