МОНГОЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ДААТГАЛ ( MSE: MDIC/162 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 825,00

0,00 (0,00%)

4

7 300

2020-09-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
64 132 341 - 63 997 215 1 99,79% 135 126 262 0,21%
Овог Нэр Хувьцаа %
Миллениум Секюритис Менежмент ХХК 63 997 215 99,79%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Громов Сергей Борисович
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Огай Наталья Юрьевна
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Лизунова Таня
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Баасанжав
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Цогт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Оюунжаргал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Отгонбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 37 648 986 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 16 461 427 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 21 187 558 700,00
Өр төлбөр 23 889 093 700,00
Эзэмшигчийн өмч 13 759 892 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 12 247 676 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6 143 422 700,00
Бусад орлого 603 437 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 6 538 545 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 116 902 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 1,82
Book value equity per share /BVPS/ 214,55
Price-earnings ratio 1 001,19
Price to book 8,51
Price to sales 9,56
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,50
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-09-14 1825 1825 1825 1825 4 2090
2020-09-01 1825 1825 1825 1825 5 1825
2020-07-31 1725 1725 1725 1725 25 1725 1850
2020-07-30 1725 1850 1725 1730 53 1725 1850
2020-07-29 1725 1725 1725 1725 1 1725 0
2020-03-25 1500 1500 1500 1500 1 1500
2020-03-18 1500 1500 1500 1500 6 1500
2020-03-13 1500 1500 1500 1500 1 1350 1500
2020-03-12 1500 1500 1500 1500 10 1350 1500
2020-03-11 1500 1500 1500 1500 17 1350 1500
2020-03-10 1500 1500 1500 1500 1 1350 1500
2020-03-09 1368 1368 1368 1368 6 1350 0
2020-03-05 1190 1190 1190 1190 10 661 0
2020-03-02 1035 1035 1035 1035 4 1035 0
2020-02-20 900 900 900 900 100 990 0
2020-02-18 865 865 865 865 50 1095 0
2020-02-17 955 955 955 955 25 955 0
2020-02-14 865 865 865 865 50 865 0
2020-02-13 753,04 753,04 753,04 753,04 80 660 0
2020-02-12 654,82 654,82 654,82 654,82 30 654,82 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй