Эрдэнэс Сольюшинс ХК

Сүүлийн арилжаа

Эрдэнэс Сольюшинс ХК ( MSE: AMT/175 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
6,00

0,01 (0,17%)

109223

655 338

2024-06-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
175 580 724 - 124 110 459 3 70,69% 51 470 265 1 725 29,31%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жигжид Баярмаа 11 575 0,01%
Экспонэйшнл Фанд Менежмент ХХК 15 097 0,01%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Батхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хүдэрмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Золбоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хишигбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Цэндсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Аззаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Энхжаргал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нарантунгалаг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-06-07 26 672 0,02% 78 2 080 416
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 4 886 105 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 281 772 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 4 604 333 200,00
Өр төлбөр 1 039 864 400,00
Эзэмшигчийн өмч 3 846 241 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 72 727 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 250 265 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -177 538 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ -1,12
Book value equity per share /BVPS/ 24,36
Price-earnings ratio -5,34
Price to book 0,25
Price to sales 13,02
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -2,44
Return on equity /ROE/ -0,05
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 6 6 6 6 109223 5,7 6,45
2024-06-13 5,99 6 5,99 5,99 52664 5,6 6
2024-06-12 6 6 5,52 6 75666 5,6 6
2024-06-11 6 6 5,65 5,75 137995 5,6 6
2024-06-10 6 6 5,66 5,66 60659 5,65 5,8
2024-06-07 6 6 6 6 1325 5,71 6
2024-06-06 6 6 5,7 5,7 200522 5,71 6
2024-06-05 6 6 5,8 6 118354 5,7 6
2024-06-04 6,5 6,5 5,6 6 60504 5,65 6
2024-06-03 6,5 6,5 6,5 6,5 535 6,3 6,5
2024-05-30 6,5 6,5 6,5 6,5 513 6,21 6,5
2024-05-29 6,5 6,5 6,5 6,5 341 6,21 6,5
2024-05-28 6,5 6,5 6,5 6,5 149 6,2 6,5
2024-05-27 6,35 6,35 6,35 6,35 25300 6,2 6,35
2024-05-24 6,1 6,35 6 6,35 55231 6 6,35
2024-05-22 6,5 6,5 5,63 5,63 151547 6 6,5
2024-05-21 7,01 7,01 6,2 6,5 99376 6,3 6,5
2024-05-20 7,49 7,49 7,25 7,25 11851 7 7,25
2024-05-17 7,25 7,25 7,25 7,25 2250 6,52 7,49
2024-05-16 7,25 7,25 7 7,25 10100 6,5 7,25
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй