ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС ( MSE: AMT/175 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
84,00

-1,00 (-1,18%)

6

504

2021-12-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
157 874 570 - 139 811 484 5 88,56% 18 063 086 222 11,44%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жигжид Баярмаа 11 575 31,98%
Экспонэйшнл Фанд Менежмент ХХК 15 097 41,71%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Батхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хүдэрмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Золбоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хишигбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Цэндсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Аззаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Энхжаргал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нарантунгалаг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-06-07 26 672 73,69% 78 2 080 416
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 3 131 455 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 113 927 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 017 527 900,00
Өр төлбөр 1 751 686 400,00
Эзэмшигчийн өмч 1 379 769 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 36 379 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -37 215 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -1 028,19
Book value equity per share /BVPS/ 38 120,43
Price-earnings ratio -0,08
Price to book 0,00
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-07 83,99 84 83,99 84 6 74,01 84
2021-12-06 85 85 85 85 500 74 86,2
2021-12-01 74 74 74 74 4250 71,03 86,2
2021-11-30 75 75 75 75 650 71,02 87,9
2021-11-29 87,9 87,9 75 75 401057 71,01 87,9
2021-11-25 87,4 87,4 87,4 87,4 1132 71,01 87,9
2021-11-24 87,38 87,4 76 76 48502 70 87,9
2021-11-22 78 80 76 76,44 135565 69,03 87,38
2021-11-19 80 80 80 80 420 69,01 77,99
2021-11-18 76 80 76 79,75 1030 69,01 87,39
2021-11-17 79,3 79,3 76 76 920001 69 79,3
2021-11-16 75 78 75 78 140900 69 79,3
2021-11-15 69 69 69 69 100 69 75
2021-11-12 69 69 69 69 114 69 75
2021-11-11 66,02 75 66,02 75 1600 69 75
2021-11-10 69 74,5 68,99 74,48 5756 66,02 74,99
2021-11-09 65 69 65 69 2203 66,01 69
2021-11-04 60 60 60 60 590 59,01 68,5
2021-11-02 69,98 69,98 69,98 69,98 150 59,01 69,98
2021-11-01 69,97 69,98 68 69,72 791 59,01 69,98
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй