Хар хорум пропертис

Сүүлийн арилжаа

Хар хорум пропертис ( MSE: AMT/175 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
330,00

40,00 (13,79%)

500

165 000

2020-06-04

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
15 787 457 - 14 202 115 5 89,96% 1 585 342 148 10,04%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жигжид Баярмаа 11 575 31,98%
Экспонэйшнл Фанд Менежмент ХХК 15 097 41,71%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Батхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хүдэрмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Золбоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Хишигбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Цэндсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Аззаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Энхжаргал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нарантунгалаг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-06-07 26 672 73,69% 78 2 080 416
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 45 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 45 300,00
Өр төлбөр 10 804 900,00
Эзэмшигчийн өмч -10 759 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 100 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -3 100 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -85,65
Book value equity per share /BVPS/ -297,27
Price-earnings ratio -3,85
Price to book -1,11
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,29
Return on assets /ROA/ -68,43
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-06-04 330 330 330 330 500 0 0
2020-05-28 290 290 290 290 1620 0 0
2020-05-22 256 256 256 256 500 0 0
2020-04-27 225 225 225 225 1777 230
2020-04-23 211 211 200 200,18 61000 230
2020-04-07 211 211 211 211 1000 211 0
2020-04-02 198 198 198 198 1000 106,95 0
2020-03-27 185,8 185,8 185,8 185,8 7900 185 0
2020-03-25 170,61 170,61 170,61 170,61 59000 106,95 0
2020-03-24 148,36 148,36 148,36 148,36 700 106,95 0
2020-03-19 141,43 141,43 141,43 141,43 394342 106,95 0
2020-03-18 122,99 122,99 122,99 122,99 150140 120 0
2020-03-17 106,95 106,95 106,95 106,95 136500 106,95 0
2020-03-16 93 93 93 93 1600 93 0
2020-03-13 89,7 89,7 89,7 89,7 400 89,7 0
2018-06-07 0 0 0 78 0 89,6999969482422 0
2013-06-07 0 78 78 0 26672 0 0
2010-02-05 78 78 78 78 22 0 0
2007-07-19 60 60 60 60 22 0 0
2007-07-16 50 50 50 50 22 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй