НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
175,88

-23,91 (-11,97%)

3520

619 098

2018-03-13

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 414 600 3 46,38% 2 791 000 253 53,62%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жаргалтхаан хайрхан ХХК 24 107 0,46%
Азиа Аватор ХХК 15 700 0,30%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 20 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 20 000 000,00
Өр төлбөр 28 587 500,00
Эзэмшигчийн өмч -8 587 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 582 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -582 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -0,11
Book value equity per share /BVPS/ -1,65
Price-earnings ratio -1 573,13
Price to book -106,62
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,07
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-13 170 197 169,850006103516 175,880004882813 3520 196
2018-03-12 195 210 195 199,789993286133 2228 170 197
2018-02-09 200 200 200 200 256 63,8899993896484 200
2018-02-06 215 217 215 216 1560 185 185
2018-02-05 217 217 217 217 1000 63,8899993896484 215
2018-02-02 193 216 192,149993896484 197,110000610352 6918 190 216
2018-02-01 220 220 217 219,520004272461 1240 193 217
2018-01-31 242 242 239 239,779998779297 1514 193 239
2018-01-30 242 244 240 241,309997558594 16465 211,5 242
2018-01-29 239 244 239 240,479995727539 10265 210 242
2018-01-26 240 240 220 224,580001831055 2537 210 239
2018-01-25 244 244 220 222,899993896484 9471 220 240
2018-01-24 220 220 200 213,270004272461 14630 201 220
2018-01-23 192,149993896484 192,149993896484 192,149993896484 192,149993896484 9710 192,149993896484 300
2018-01-22 167,089996337891 167,089996337891 167,089996337891 167,089996337891 5610 167,089996337891 300
2018-01-19 145,300003051758 145,300003051758 145,300003051758 145,300003051758 10010 145,300003051758 300
2018-01-18 127 127 126 126,349998474121 510 127 300
2018-01-17 111,120002746582 111,120002746582 110 110,440002441406 1490 111,099998474121 300
2018-01-16 97,1600036621094 97,1600036621094 74,0999984741211 96,629997253418 12017 74 0
2018-01-15 84,4899978637695 84,4899978637695 84,4899978637695 84,4899978637695 20200 73,4700012207031 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй