НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
151,80

19,80 (15,00%)

100

15 180

2019-01-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 416 489 3 46,42% 2 789 111 294 53,58%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жаргалтхаан хайрхан ХХК 24 107 0,46%
Азиа Аватор ХХК 15 700 0,30%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 55 786 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 46 836 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 136 839 000,00
Өр төлбөр 136 839 000,00
Эзэмшигчийн өмч -81 052 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 53 510 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -53 510 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -10,28
Book value equity per share /BVPS/ -15,57
Price-earnings ratio -14,77
Price to book -9,75
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,66
Return on assets /ROA/ -0,96
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-01-02 151,8 151,8 151,8 151,8 100 200
2018-10-30 132 132 132 132 1200 155
2018-10-25 132 132 132 132 1800 132
2018-09-10 155 158 155 155 1001 158
2018-09-06 154 154 154 154 630 155
2018-08-31 168 168 168 168 1160 169
2018-08-30 170 170 169 169 1601 169
2018-08-16 187,5 187,5 187,5 187,5 969 205
2018-08-15 180 187,5 180 180,429992675781 16878 215
2018-08-14 187,5 187,5 187,5 187,5 3325 188
2018-07-05 188,899993896484 188,899993896484 188,899993896484 188,899993896484 46 189
2018-06-27 196 196 195,899993896484 195,899993896484 4626 78 195
2018-06-22 197,899993896484 197,899993896484 197,899993896484 197,899993896484 148 78 198
2018-06-13 200 200 200 200 589 78 200
2018-06-11 199 199 198 198,940002441406 9184 78 200
2018-06-06 198 199 198 198,669998168945 1474 180 199
2018-06-05 198,5 198,899993896484 198,5 198,869995117188 2670 180 198,899993896484
2018-06-04 180 200 180 200 592 180 200
2018-05-29 199 199 199 199 180 196 200
2018-05-25 200 200 200 200 245 186 200
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй