НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
197,90

-2,10 (-1,05%)

148

29 289

2018-06-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 416 489 3 46,42% 2 789 111 275 53,58%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жаргалтхаан хайрхан ХХК 24 107 0,46%
Азиа Аватор ХХК 15 700 0,30%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 20 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 20 000 000,00
Өр төлбөр 28 587 500,00
Эзэмшигчийн өмч -8 587 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 582 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -582 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -0,11
Book value equity per share /BVPS/ -1,65
Price-earnings ratio -1 770,08
Price to book -119,96
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,07
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-22 197,899993896484 197,899993896484 197,899993896484 197,899993896484 148 78 198
2018-06-13 200 200 200 200 589 78 200
2018-06-11 199 199 198 198,940002441406 9184 78 200
2018-06-06 198 199 198 198,669998168945 1474 180 199
2018-06-05 198,5 198,899993896484 198,5 198,869995117188 2670 180 198,899993896484
2018-06-04 180 200 180 200 592 180 200
2018-05-29 199 199 199 199 180 196 200
2018-05-25 200 200 200 200 245 186 200
2018-05-18 198 198 198 198 982 195 210
2018-05-17 200 200 200 200 453 186 210
2018-05-16 200 200 200 200 1 186 200
2018-05-14 199 199 199 199 490 186 200
2018-05-11 211 211 211 211 20 186 235
2018-05-08 186 186 186 186 800 186 211
2018-05-07 184 184 184 184 10 184 239
2018-05-04 160 161 160 160,5 3778 166 239
2018-05-03 160 160 160 160 5200 150 160
2018-05-02 210 210 180 180,889999389648 3377 160,100006103516 180
2018-05-01 186 186 186 186 8000 160 210
2018-04-30 218 218 218 218 520 190 210
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй