НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
135,00

0,00 (0,00%)

6850

924 750

2019-05-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 741 720 4 52,67% 2 463 880 295 47,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жаргалтхаан хайрхан ХХК 24 107 0,46%
Азиа Аватор ХХК 15 700 0,30%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 20 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 20 000 000,00
Өр төлбөр 28 587 500,00
Эзэмшигчийн өмч -8 587 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ -1,65
Price-earnings ratio N/A
Price to book -81,83
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-20 135 135 135 135 6850 140
2019-05-13 135 135 135 135 41260 140
2019-05-08 135 135 135 135 15920 140
2019-04-18 131,75 131,75 131,75 131,75 550 131,75
2019-03-25 155 155 155 155 10 155
2019-03-14 150 150 150 150 678000 169
2019-02-19 150 150 150 150 2 250
2019-01-24 151,8 151,8 151,8 151,8 15900 173
2019-01-02 151,8 151,8 151,8 151,8 100 200
2018-10-30 132 132 132 132 1200 155
2018-10-25 132 132 132 132 1800 132
2018-09-10 155 158 155 155 1001 158
2018-09-06 154 154 154 154 630 155
2018-08-31 168 168 168 168 1160 169
2018-08-30 170 170 169 169 1601 169
2018-08-16 187,5 187,5 187,5 187,5 969 205
2018-08-15 180 187,5 180 180,429992675781 16878 215
2018-08-14 187,5 187,5 187,5 187,5 3325 188
2018-07-05 188,899993896484 188,899993896484 188,899993896484 188,899993896484 46 189
2018-06-27 196 196 195,899993896484 195,899993896484 4626 78 195
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй