НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
145,66

-24,34 (-14,32%)

1530

222 860

2021-04-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 318 822 4 44,54% 2 886 778 636 55,46%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жамбалсанжид Жаргалсайхан 1 157 725 22,24%
Чогсомжав Нэргүй 416 448 8,00%
Сэржээ Энхтуяа 474 230 9,11%
Баттогтох Шатар 359 707 6,91%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 3 987 410 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 877 188 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 110 222 000,00
Өр төлбөр 4 142 073 700,00
Эзэмшигчийн өмч -154 662 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 37 685 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -37 685 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -7,24
Book value equity per share /BVPS/ -29,71
Price-earnings ratio -20,12
Price to book -4,90
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,24
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-04-08 145 169 145 145,66 1530 145 169
2021-04-06 170 170 170 170 289 170
2021-04-05 170 170 170 170 75 170
2021-04-01 170 170 170 170 80 179
2021-03-31 170 170 170 170 165 170
2021-03-30 170 170 170 170 1300 170 179
2021-03-25 179 179 179 179 30 125 179
2021-03-24 179,99 179,99 179 179,39 1274 125 179
2021-03-23 190 190 170 170,87 1373 125 179,99
2021-03-19 200 200 190 192,79 1132 180 190
2021-03-18 230 230,4 195 195,12 52147 195 230,4
2021-03-17 177,99 201 177,99 200,39 1130 180 205
2021-03-16 175 175 175 175 2100 153 177,99
2021-03-15 153 153 153 153 28 153 178
2021-03-10 133,4 133,4 133,4 133,4 383 121 153
2021-03-05 133,4 133,4 133,4 133,4 383 120 133,4
2021-03-04 130 133,4 130 133,4 561 116 500
2021-03-03 116 116 116 116 200 116 130
2021-03-02 115 115 115 115 554 116 130
2021-02-25 110 110 110 110 400 110 130
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй