НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ( MSE: JLT/201 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
129,98

0,00 (0,00%)

233

30 285

2021-09-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
5 205 600 - 2 575 588 5 49,48% 2 630 012 725 50,52%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жамбалсанжид Жаргалсайхан 1 157 725 22,24%
Чогсомжав Нэргүй 416 448 8,00%
Сэржээ Энхтуяа 474 230 9,11%
Баттогтох Шатар 359 707 6,91%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-08-12 15 700 0,30% 173 2 716 100
2015-03-31 15 700 0,30% 173 2 716 100
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 3 987 410 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 877 188 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 110 222 000,00
Өр төлбөр 4 142 073 700,00
Эзэмшигчийн өмч -154 662 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 37 685 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -37 685 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -7,24
Book value equity per share /BVPS/ -29,71
Price-earnings ratio -17,95
Price to book -4,37
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,24
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-09-20 129,98 129,98 129,98 129,98 233 118 129,98
2021-09-17 129,98 129,98 129,98 129,98 3160 118 129,98
2021-09-15 118 118 118 118 400 118 129,98
2021-09-06 130,2 130,2 130,2 130,2 100 110,71 130,94
2021-09-02 115 130,98 115 130,11 13599 109,01 130,98
2021-08-31 113,5 115 113,5 114,72 528 109,01 115
2021-08-30 108,1 108,51 108,1 108,34 1728 109,01 115
2021-08-27 115 115 115 115 545 108 115
2021-08-26 109 109 108 108,5 1985 108,01 115
2021-08-25 110,11 110,11 110 110,08 400 109 130,98
2021-08-23 113,9 113,9 113,9 113,9 140 132,99 132,99
2021-08-18 134,99 134,99 133,99 133,99 50 111,01 133,99
2021-08-17 119 130 119 122,97 2768 119 135
2021-08-13 140 140 140 140 30 111,01 140
2021-08-11 135 135 135 135 50 138 140
2021-08-05 120 129,9 120 129,9 1050 111,01 130
2021-08-04 130 130 130 130 50 120 130
2021-08-02 130 143 130 143 240 111,01 143
2021-07-29 130 130 130 130 24667 128 143
2021-07-28 125 125 125 125 400 111 147,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй