МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
610,07

9,97 (1,66%)

678

413 627

2022-01-25

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
11 726 672 - 10 355 683 1 88,31% 1 370 989 3 995 11,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 24 499 287 94,70%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Цэвэгдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Шинэхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Лхагважав
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ю.Бат-эрдэнэ
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 42 250 073 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 610 362 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 30 639 711 400,00
Өр төлбөр 8 215 346 400,00
Эзэмшигчийн өмч 34 034 727 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 7 992 153 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6 970 806 000,00
Бусад орлого 569 887 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 028 324 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -453 004 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -17,51
Book value equity per share /BVPS/ 1 315,59
Price-earnings ratio -34,84
Price to book 0,46
Price to sales 1,97
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,13
Net profit margin -0,06
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-25 610 611,01 610 610,07 678 610 689
2022-01-19 600,1 600,1 600,1 600,1 100 600,01 690
2022-01-14 600 619 600 601,38 290 619 700
2022-01-11 700 700 700 700 308 618,01 700
2022-01-10 700 700 700 700 50 618,1 700
2022-01-06 710 710 707 707 280 618,01 707
2022-01-04 707 714,98 707 712,08 165 710 714,98
2022-01-03 714,99 714,99 714,99 714,99 39 618,01 707
2021-12-30 700 714 693 712,05 2440 714 714,97
2021-12-28 659,98 695 659,98 693,54 135 695 699
2021-12-27 660 660 660 660 125 660 695
2021-12-23 680 680 680 680 110 616 695
2021-12-20 699,71 699,71 699,71 699,71 40 616 708
2021-12-17 699 700 699 699,71 70 620 700
2021-12-15 650 699 650 690,32 356 650 714,99
2021-12-14 649 649 649 649 8 615,01 650
2021-12-08 600,1 600,1 600,01 600,08 123 600,01 649
2021-12-06 600,01 600,01 600,01 600,01 245 600,01 650
2021-12-03 601 601 600 600,3 200 600,01 650
2021-12-02 650 650 650 650 5 601,01 650
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй