МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
550,00

-8,00 (-1,43%)

2770

1 523 500

2017-07-20

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
25 870 276 - 24 491 715 2 94,67% 1 378 561 3 974 5,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 14 143 604 54,67%
Korea Telecom 10 348 111 40,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай
Орлогч захирал Жү Хонг Сик
Орлогч захирал Г.Чинзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Мүүн Жүнг Ёг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жү Хонг Сик
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Со Хи Шин
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Эрэвгийлхам
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Үнэнбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Гэрэлт-Од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Аюулгүй
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 39 000 358 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 20 656 259 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 18 344 099 700,00
Өр төлбөр 8 635 063 600,00
Эзэмшигчийн өмч 30 365 295 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 20 989 158 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 18 074 477 800,00
Бусад орлого 979 133 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 982 851 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 44 427 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ 1,72
Book value equity per share /BVPS/ 1 173,75
Price-earnings ratio 320,27
Price to book 0,47
Price to sales 0,68
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 0,14
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-07-20 550 550 550 550 2770 476 560
2017-07-19 558 558 558 558 1230 475 558
2017-07-18 540 559 540 558,049987792969 856 475 558
2017-07-17 550 559 550 557,969970703125 2152 460 559
2017-07-16 510 559 510 539,47998046875 1255 432 559
2017-07-06 500 570 500 503,329986572266 371 431 510
2017-07-04 500 500 500 500 60 431 500
2017-07-03 504 504 500 500,329986572266 855 500
2017-06-30 505 505 504 504,25 237 501 504
2017-06-21 530 530 530 530 2 505 530
2017-06-15 535 535 535 535 38 530 535
2017-06-12 501,100006103516 501,100006103516 501,100006103516 501,100006103516 70 501,100006103516 535
2017-06-02 535 535 535 535 1880 501 535
2017-05-26 540 540 540 540 60 520,099975585938 540
2017-05-25 539,900024414063 540 539,900024414063 540 1020 520,099975585938 540
2017-05-23 530 530 530 530 50 520 540
2017-05-22 550 550 540 540,320007324219 1033 530 540
2017-05-19 531 550 531 549,989990234375 200170 530 557,900024414063
2017-04-26 525 559 525 526,309997558594 520 520 559
2017-04-20 515,099975585938 515,099975585938 515,099975585938 515,099975585938 18 515,099975585938 560
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй