МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
390,10

-9,90 (-2,47%)

80

31 208

2019-07-17

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
25 870 276 - 24 499 287 2 94,70% 1 370 989 3 949 5,30%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 14 143 604 54,67%
Korea Telecom 10 348 111 40,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Баяр-Эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Ариунтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Цэвэгдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Болормаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 34 560 199 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 16 650 478 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 17 909 720 700,00
Өр төлбөр 7 210 177 700,00
Эзэмшигчийн өмч 27 350 021 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 18 919 783 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 17 191 436 200,00
Бусад орлого 2 027 110 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 624 628 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 49 897 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 1,93
Book value equity per share /BVPS/ 1 057,20
Price-earnings ratio 202,25
Price to book 0,37
Price to sales 0,53
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,09
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-07-17 390,1 390,1 390,1 390,1 80 390 450
2019-07-05 400 400 400 400 50 391 450
2019-07-04 400 400 390 390 300 390 450
2019-07-01 450 450 450 450 50 400 450
2019-06-21 450 450 450 450 10 390 450
2019-06-19 400 400 400 400 380 390 450
2019-06-18 450 450 450 450 11 400 450
2019-06-12 450 450 450 450 20 400 450
2019-05-28 450 450 450 450 2 400 495
2019-05-27 401 401 401 401 13 400 495
2019-05-03 400 420 400 420 90 400 550
2019-05-01 405,1 406 400 400 350 400 420
2019-04-16 405 405 405 405 210 405,1 450
2019-04-11 420 420 420 420 2 405 450
2019-03-29 471,55 471,55 471,55 471,55 2 410 471,55
2019-03-26 420 420 420 420 6 410 500
2019-03-25 420 420 420 420 194 410 420
2019-03-22 450 450 450 450 2 401 420
2019-03-21 450 450 450 450 1 401 450
2019-03-15 450 450 450 450 2 400 450
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй