МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
430,00

30,00 (7,50%)

150

64 500

2019-11-08

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
11 726 672 - 10 355 683 1 88,31% 1 370 989 3 951 11,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 14 143 604 54,67%
Korea Telecom 10 348 111 40,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Баяр-Эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Ариунтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Цэвэгдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Болормаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 41 574 810 555,40
Эргэлтийн хөрөнгө 14 172 136 675,29
Эргэлтийн бус хөрөнгө 27 402 673 880,11
Өр төлбөр 7 676 633 285,21
Эзэмшигчийн өмч 33 898 177 270,19
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 9 049 013 637,86
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 7 747 527 061,10
Бусад орлого 834 651 646,38
Үйл ажиллагааны зардал 1 802 516 718,77
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 282 038 570,38
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 10,90
Book value equity per share /BVPS/ 1 310,31
Price-earnings ratio 39,44
Price to book 0,33
Price to sales 1,23
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,14
Net profit margin 0,03
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-08 430 430 430 430 150 401 450
2019-11-07 400 400 400 400 51 400 550
2019-10-25 385 385 381,5 381,5 190 381,5 550
2019-10-23 405 405 403 404,32 586 350 550
2019-10-16 410,1 410,1 410 410,01 800 410 450
2019-10-11 410 410 403 405 70 410 440
2019-10-01 450 450 450 450 48 403 450
2019-09-27 403 403 403 403 250 403,5 450
2019-09-26 403 410 403 409,93 101 403 450
2019-09-16 450 450 450 450 992 386,4 480
2019-09-13 450 450 450 450 8 386,4 450
2019-09-11 500 500 500 500 2 387 480
2019-09-09 480 480 480 480 30 400 500
2019-09-04 450 460 450 454,55 110 400 480
2019-09-02 430 430 430 430 50 400 450
2019-08-26 381,5 400 381,5 400 570 385 430
2019-08-01 381 381 381 381 928 381 448
2019-07-30 381 381 381 381 270 381 448
2019-07-17 390,1 390,1 390,1 390,1 80 390 450
2019-07-05 400 400 400 400 50 391 450
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй