МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
590,00

-10,00 (-1,67%)

158

93 220

2022-08-04

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
11 726 672 - 10 355 683 1 88,31% 1 370 989 3 996 11,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 24 499 287 94,70%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Цэвэгдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Шинэхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Лхагважав
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ю.Бат-эрдэнэ
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 43 459 198 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 9 143 538 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 34 315 659 800,00
Өр төлбөр 11 527 526 000,00
Эзэмшигчийн өмч 31 931 672 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 7 932 289 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 8 486 737 900,00
Бусад орлого 687 372 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 374 322 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -2 238 853 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ -86,54
Book value equity per share /BVPS/ 1 234,30
Price-earnings ratio -6,82
Price to book 0,48
Price to sales 1,92
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate -0,07
Net profit margin -0,28
Return on equity /ROE/ -0,07
Return on assets /ROA/ -0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-08-04 590 590 590 590 158 590 645
2022-08-03 600 600 600 600 10 590 640
2022-08-02 580 600 580 600 1020 600 645
2022-07-19 645 645 645 645 285 600
2022-07-06 649 649 649 649 551 649
2022-07-05 649 649 649 649 5 649
2022-06-21 649 650 649 649,78 193 550 650
2022-06-13 690 690 690 690 12 550 689
2022-06-09 600 600 600 600 500 550 690
2022-06-08 690 690 690 690 100 600 690
2022-06-06 694 694 694 694 10 600 694
2022-06-03 694 694 694 694 1 600 694
2022-05-31 675 675 675 675 2 680 694
2022-05-30 635 635 635 635 2 500 694
2022-05-27 595 595 595 595 155 500 694
2022-05-25 592 694,99 592 694,99 58 490 694,99
2022-05-23 695 695 695 695 10 480 695
2022-05-16 695 698 695 695,13 445 480 695
2022-05-13 709,9 709,9 709,9 709,9 20 480 700
2022-05-12 710 710 710 710 3 480 709,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 100 0,14%
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй