МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
397,21

0,31 (0,08%)

461

183 114

2021-01-27

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
11 726 672 - 10 355 683 1 88,31% 1 370 989 3 951 11,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 24 499 287 94,70%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Цэвэгдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Болормаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Шинэхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Лхагважав
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 42 365 259 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 035 825 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 29 329 434 500,00
Өр төлбөр 7 946 658 000,00
Эзэмшигчийн өмч 34 418 601 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 8 737 781 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 7 296 864 900,00
Бусад орлого 684 492 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 265 246 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -142 546 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -5,51
Book value equity per share /BVPS/ 1 330,43
Price-earnings ratio -72,09
Price to book 0,30
Price to sales 1,18
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,16
Net profit margin -0,02
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-01-27 397 397,98 397 397,21 461 397 448,8
2021-01-26 396,9 396,9 396,9 396,9 174 340 396,9
2021-01-25 379,9 380 379,9 379,92 224 316 397
2020-12-28 333 353 333 347,54 110 301 398
2020-12-25 325,01 333 300 307,29 1812 300 333
2020-12-22 350 350 350 350 68 325,01 350
2020-12-21 350 350 350 350 3 325 350
2020-12-18 350 350 350 350 81 324,01 350
2020-12-17 352 352 352 352 10 324 352
2020-12-11 324 350 324 350 25 323,01 350
2020-12-10 324,02 350 324 350 900 323,1 350
2020-12-08 315 350 315 332,5 200 316 350
2020-12-07 350 350 350 350 518 305 398,9
2020-12-04 400 400 350 351 378 301 399
2020-12-01 400 400 350 350,01 1120 350 450
2020-11-30 382 383 380 380,65 805 400
2020-11-11 381 381 381 381 20 381,1 440
2020-10-16 375 375 375 375 2 375 449,9
2020-10-12 430 430 430 430 113 380 449,9
2020-09-30 419,9 419,9 419,9 419,9 57 381 430
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй