МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
574,12

-15,73 (-2,67%)

910

522 449

2017-11-16

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
25 870 276 - 24 491 715 2 94,67% 1 378 561 3 977 5,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 14 143 604 54,67%
Korea Telecom 10 348 111 40,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай
Орлогч захирал Жү Хонг Сик
Орлогч захирал Г.Чинзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Мүүн Жүнг Ёг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жү Хонг Сик
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Со Хи Шин
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Эрэвгийлхам
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Үнэнбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Гэрэлт-Од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Аюулгүй
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 38 128 745 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 20 589 538 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 17 539 207 100,00
Өр төлбөр 7 703 618 800,00
Эзэмшигчийн өмч 30 425 126 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 10 518 172 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 9 039 515 400,00
Бусад орлого 504 388 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 759 762 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 59 901 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ 2,32
Book value equity per share /BVPS/ 1 176,07
Price-earnings ratio 247,95
Price to book 0,49
Price to sales 1,41
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,14
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-11-16 590 595 550 574,119995117188 910 540 620
2017-11-15 590 590 589 589,849975585938 323 540 590
2017-11-13 580 580 550 551,789978027344 3350 540 589
2017-11-10 574 575 550 551,070007324219 2570 540 595
2017-11-08 575 575 575 575 320 536 575
2017-11-07 540 550 540 547,5 400 536 575
2017-11-06 540 540 540 540 16 536 575
2017-11-03 536 575 536 562,510009765625 483 536 570
2017-11-01 569 570 545 550,159973144531 1735 500 570
2017-10-31 563 563 563 563 10 545 569
2017-10-26 550 550 545 546,950012207031 770 545 569
2017-10-24 551 551 551 551 50 545 569
2017-10-23 560 560 555 555,760009765625 125 550 569
2017-10-20 569 569 560 562,080017089844 65 557 569
2017-10-19 569 569 555 555,969970703125 670 555 569
2017-10-18 545 545 540 540,469970703125 1070 540 569
2017-10-17 555 555 540 543,330017089844 450 530 569
2017-10-11 569 569 569 569 10 545 569
2017-10-09 569,900024414063 569,900024414063 550 551,130004882813 212 540 570
2017-10-06 569,900024414063 569,900024414063 540 540,590026855469 408 540 569,900024414063
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй