МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ( MSE: MCH/209 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
500,00

-20,00 (-3,85%)

5

2 500

2018-06-22

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн гол бизнес нь суурин холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, улс хоорондын яриа, лавлах үйлчилгээ болон шугамын түрээсийн үйлчилгээ юм.  

Тус компанийг 1995 онд төрийн өмч давамгайлсан гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулж байсан бөгөөд 1996 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж, нээлттэй хувьцаат компани болсон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
25 870 276 - 24 491 715 2 94,67% 1 378 561 3 988 5,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Төрийн өмч 14 143 604 54,67%
Korea Telecom 10 348 111 40,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Эрдэнэбулган
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Баяр-Эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Ариунтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Цэвэгдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Болормаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн талбай-1, 
Утас: (976) 7010 2248  
Факс: (976) 7010 2252
Цахим шуудан: mongoltelecom@mtcone.mn
Вэб: http://www.mtcone.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TelecomMongoliaCompany 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 35 738 393 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 18 468 076 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 789 451 900,00
Өр төлбөр 6 789 451 900,00
Эзэмшигчийн өмч 28 948 941 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 20 681 687 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 17 817 945 300,00
Бусад орлого 1 033 295 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 859 974 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 6 006 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 0,23
Book value equity per share /BVPS/ 1 119,00
Price-earnings ratio 2 153,60
Price to book 0,45
Price to sales 0,63
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,14
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-22 500 500 500 500 5 481 520
2018-06-19 520 520 520 520 1153 485 550
2018-06-18 481 481 481 481 50 480 550
2018-05-24 559 560 559 559,909973144531 232 500 569
2018-05-17 529 560 529 556,849975585938 979 505,5 560
2018-05-16 518,5 518,5 505,5 505,670013427734 900 505,5 529
2018-05-14 518,5 518,5 518,5 518,5 200 518,5 529
2018-05-11 518,5 518,5 518,5 518,5 50 518,5 530
2018-05-10 530 530 530 530 1 518,5 530
2018-05-04 530 530 530 530 12 518 530
2018-05-02 505 505 500,100006103516 500,25 9685 505,5 530
2018-04-26 530 530 530 530 5 505 530
2018-04-25 510 510 510 510 60 505 549
2018-04-23 544 544 505 505,480010986328 810 505 550
2018-04-20 503 503 502,100006103516 502,260009765625 61 505 544
2018-04-19 541 545 502 502 490 505 545
2018-04-18 530 540 530 537,690002441406 650 530 541
2018-04-16 500 530 500 528,460021972656 39 500 542
2018-04-09 542 542 500 500,690002441406 61 500 542
2018-04-04 530 542 530 536 20 510 540
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 6,0637 0,00%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 13,28 0,00%
2010 32 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй