ДӨРВӨН-УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ДӨРВӨН-УУЛ ( MSE: DRU/21 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
560,00

-20,00 (-3,45%)

30

16 800

2020-06-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
303 812 - 232 440 3 76,51% 71 372 2 400 23,49%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ж.Цэвээнжав

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ц.Одгэрэл
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 545 978 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 55 959 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 490 018 400,00
Өр төлбөр 570 019 200,00
Эзэмшигчийн өмч -24 041 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 61 992 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 31 711 600,00
Бусад орлого 17 911 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 90 228 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -42 035 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -138,36
Book value equity per share /BVPS/ -79,13
Price-earnings ratio -4,05
Price to book -7,08
Price to sales 2,74
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,49
Net profit margin -0,68
Return on equity /ROE/ 1,75
Return on assets /ROA/ -0,08
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-06-23 560 560 560 560 30 0 0
2020-06-03 580 580 580 580 20 580 0
2020-05-18 650 650 650 650 20 590 650
2020-05-01 690 690 690 690 50 690
2020-04-30 800 800 800 800 196 700 900
2020-03-16 800 800 800 800 1 675 800
2020-02-17 800 800 800 800 1 675 800
2020-02-07 800 800 800 800 65 675 800
2020-02-06 775 775 775 775 110 675 800
2019-11-14 775 775 775 775 230 850
2019-06-14 900 900 900 900 17 800 1600
2019-06-13 900 900 900 900 27 800 1200
2019-06-12 800 800 800 800 20 800 1600
2019-05-09 900 900 900 900 43 900
2019-04-24 900 900 900 900 7 900 1000
2019-04-01 1050 1050 1050 1050 14 1207
2019-03-13 1050 1050 1050 1050 6 1050 2000
2019-03-12 1200 1200 1200 1200 6 1200
2019-01-22 1350 1350 1350 1350 14 1200 1350
2019-01-10 1200 1350 1200 1350 22 1200 1350
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй