ДӨРВӨН-УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ДӨРВӨН-УУЛ ( MSE: DRU/21 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
775,00

-125,00 (-13,89%)

230

178 250

2019-11-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
303 812 - 232 440 3 76,51% 71 372 2 401 23,49%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 538 154 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 35 609 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 502 545 100,00
Өр төлбөр 520 160 000,00
Эзэмшигчийн өмч 17 994 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 65 052 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 42 330 700,00
Бусад орлого 53 060 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 126 994 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -51 212 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -168,56
Book value equity per share /BVPS/ 59,23
Price-earnings ratio -4,60
Price to book 13,08
Price to sales 3,62
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,35
Net profit margin -0,79
Return on equity /ROE/ -2,85
Return on assets /ROA/ -0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-14 775 775 775 775 230 850
2019-06-14 900 900 900 900 17 800 1600
2019-06-13 900 900 900 900 27 800 1200
2019-06-12 800 800 800 800 20 800 1600
2019-05-09 900 900 900 900 43 900
2019-04-24 900 900 900 900 7 900 1000
2019-04-01 1050 1050 1050 1050 14 1207
2019-03-13 1050 1050 1050 1050 6 1050 2000
2019-03-12 1200 1200 1200 1200 6 1200
2019-01-22 1350 1350 1350 1350 14 1200 1350
2019-01-10 1200 1350 1200 1350 22 1200 1350
2018-12-26 1300 1300 1300 1300 18 1300 1450
2018-11-22 1500 1500 1500 1500 20 1500
2018-11-20 1662 1662 1662 1662 2 1500 1662
2018-10-22 1955 1955 1955 1955 7 1500 1955
2018-05-17 2300 2300 2300 2300 17 1500 2300
2018-05-14 2000 2000 2000 2000 5 1500 2000
2018-04-27 2150 2150 2150 2150 89 1500 0
2018-02-28 1950 1950 1950 1950 6 1950
2018-02-06 1800 1800 1800 1800 42 1500 1870
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй