Сүүлийн арилжаа

ТАВ ( MSE: TAV/214 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
8 000,00

0,00 (0,00%)

12

96 000

2021-05-05

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
114 737 - 101 484 4 88,45% 13 253 134 11,55%
Овог Нэр Хувьцаа %
Санжжав Сэргэлэн 24 044 20,96%
Санжжав Зоригоо 15 755 13,73%
Санжжав Ганболд 30 907 26,94%
Санжжав Ундармаа 30 778 26,82%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 2 090 258 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 997 829 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 092 429 200,00
Өр төлбөр 1 135 129 500,00
Эзэмшигчийн өмч 955 128 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 1 275 019 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 340 200,00
Бусад орлого 337 854 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 596 268 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 13 625 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 118,75
Book value equity per share /BVPS/ 8 324,51
Price-earnings ratio 67,37
Price to book 0,96
Price to sales 0,72
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-05 8000 8000 8000 8000 12 8200
2021-05-04 8000 8000 8000 8000 95 8000 8800
2021-04-27 9000 9000 9000 9000 9 8000 9000
2021-04-26 9000 9000 9000 9000 123 9000
2021-04-23 9800 9800 9800 9800 4 9000 9800
2021-04-22 9800 9800 9800 9800 3 9000 9800
2021-04-21 10200 10200 10200 10200 20 9800 10900
2021-04-20 10200 10200 10200 10200 10 10200
2021-04-14 12000 12000 12000 12000 1 11000 11800
2021-04-13 12000 12000 12000 12000 10 12800
2021-04-12 12800 12800 12800 12800 1 12000 12800
2021-03-25 13750 13750 13750 13750 8 12000 13750
2021-03-24 13750 13750 13750 13750 18 12000 13750
2021-03-23 16150 16150 16150 16150 13 14200 16150
2021-03-05 19000 19000 19000 19000 1 14200 19000
2021-02-25 17500 17800 17500 17800 7 14200 17900
2021-02-19 16700 16700 16700 16700 10 13750 16800
2021-02-02 16000 16000 16000 16000 1 13750 20500
2021-02-01 16150 16150 16150 16150 1 20000
2020-08-25 19000 19000 19000 19000 1 19000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 91 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй