АЛТАЙН ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

АЛТАЙН ЗАМ ( MSE: AZH/227 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
168 700,00

20 700,00 (13,99%)

33

5 567 100

2021-11-25

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
54 153 - 51 050 1 94,27% 3 103 27 5,73%
Овог Нэр Хувьцаа %
Нью прогресс групп ХХК 48 077 88,78%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга М.Нямдаваа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Баянчулуун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Баянмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Ганцэцэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Энхцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Сономжамц
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Бат-Ирээдүй
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Мөнгөнцацрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Балжинням
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 51 683 681 064,83
Эргэлтийн хөрөнгө 28 073 055 446,39
Эргэлтийн бус хөрөнгө 23 610 625 618,44
Өр төлбөр 38 263 045 960,45
Эзэмшигчийн өмч 13 420 635 104,38
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 46 173 121 218,30
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 42 393 396 369,08
Бусад орлого 2 495 061 846,25
Үйл ажиллагааны зардал 3 595 028 560,63
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 721 931 788,02
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 50 263,73
Book value equity per share /BVPS/ 247 828,10
Price-earnings ratio 3,36
Price to book 0,68
Price to sales 0,20
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,08
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-11-25 170000 170000 148000 168700 33 148000 0
2021-11-22 148000 148000 148000 148000 21 148000 170000
2021-11-19 130000 130000 130000 130000 17 130000 148000
2021-11-18 115000 115000 115000 115000 15 115000 130000
2021-11-10 100000 100000 100000 100000 7 92000 0
2021-11-04 92000 92000 92000 92000 15 92000 0
2021-11-03 83920 83920 83920 83920 12 83920 92000
2021-11-02 73000 73000 73000 73000 11 73000 82000
2021-11-01 63500 63500 63500 63500 1004 63550 73000
2021-10-29 55300 55300 55300 55300 10 55300 63500
2021-09-20 63250 63250 46800 48120 1000 48000 0
2019-11-14 55000 55000 55000 55000 3 48000 0
2019-08-15 55000 55000 55000 55000 2 0 0
2019-07-02 58000 58000 58000 58000 2 61000
2019-04-10 55000 55000 55000 55000 1 69000
2019-04-09 55000 55000 55000 55000 2 55000 69000
2018-11-29 60200 60200 60200 60200 1 60200 0
2018-11-28 52400 52400 52400 52400 7 52400 0
2018-11-27 45600 45600 45600 45600 3 45600 0
2018-11-23 39700 39700 39700 39700 5 34500 45600
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй