МОННООС

Сүүлийн арилжаа

МОННООС ( MSE: MNS/23 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 800,00

-87,00 (-3,01%)

1

2 800

2018-03-19

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
350 877 - 235 757 4 67,19% 115 120 1 836 32,81%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 0,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ NaN
Book value equity per share /BVPS/ NaN
Price-earnings ratio NaN
Price to book NaN
Price to sales NaN
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-19 2800 2800 2800 2800 1 2800 0
2018-02-28 2800 3100 2800 2887 30 3100
2018-02-08 3000 3000 3000 3000 46 2801 3100
2018-01-31 3000 3000 3000 3000 11 2801 3000
2018-01-30 2805 2805 2805 2805 52 2801 3000
2018-01-23 3000 3000 3000 3000 4 2800 3999
2018-01-11 3000 3000 3000 3000 20 2760 3999
2018-01-08 3230 3250 3230 3246 45 3250
2017-12-22 3799 3799 3799 3799 5 3201 3800
2017-12-11 3500 3755 3500 3514 37 3201 3799
2017-12-06 3500 3500 3500 3500 20 3201 3755
2017-12-04 3500 3500 3500 3500 45 3200 3799
2017-11-27 3500 3500 3500 3500 75 2900 3799
2017-11-24 3500 3500 3500 3500 320 2900 3800
2017-11-23 3800 3800 3800 3800 50 2900 3500
2017-11-20 3600 3600 3600 3600 23 2900 0
2017-11-13 3300 3300 3300 3300 26 2000 0
2017-11-08 3300 3300 3300 3300 50 2000 3300
2017-11-07 2900 2900 2900 2900 80 2000 0
2017-11-02 2700 2700 2700 2700 35 2000 2700
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй