МОННООС

Сүүлийн арилжаа

МОННООС ( MSE: MNS/23 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
41 400,00

-7 200,00 (-14,81%)

5

207 000

2022-12-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
350 877 - 255 933 5 72,94% 94 944 1 824 27,06%
Овог Нэр Хувьцаа %
Д.Гиваапил 69 732 19,87%
Марал импекс ХХК 69 824 19,90%
Ариунболд Дүүрэнбилэг 26 377 7,52%
Адам Николас 69 824 19,90%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Адам Холдсворт
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Мөнхжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Алимаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Цэнгэлбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Оюунбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Оюунгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Сэр-од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Бүрэнтэгш
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 14 074 803 609,13
Эргэлтийн хөрөнгө 12 014 262 786,73
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 060 540 822,40
Өр төлбөр 13 826 448 843,48
Эзэмшигчийн өмч 248 354 765,65
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 55 854 545,46
Үйл ажиллагааны зардал 56 129 774,80
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -275 229,34
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ -0,78
Book value equity per share /BVPS/ 707,81
Price-earnings ratio -52 778,92
Price to book 58,49
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-12-02 41400 41400 41400 41400 5 20000 48600
2022-12-01 41400 48600 41400 48600 2 41400 48600
2022-11-29 48600 48600 48600 48600 8 36200 48600
2022-11-25 42400 42400 42400 42400 34 36200 0
2022-11-23 31500 42400 31500 42400 11 20000 42400
2022-11-22 37000 37000 37000 37000 25 37000
2022-11-21 25400 33580 25400 33580 5 33580
2022-11-18 29200 29200 29200 29200 9 25400 29200
2022-11-17 25400 25400 25400 25400 175 0 0
2022-11-16 22100 22100 22100 22100 25 22100 0
2022-11-11 19220 19220 19220 19220 14 22100
2022-11-09 19220 19220 19220 19220 1 19220
2022-11-07 19220 19220 19220 19220 5 19220
2022-11-01 19220 19220 19220 19220 4 19220 22100
2022-10-31 19220 19220 19220 19220 2 19220 22100
2022-10-28 16700 19220 16700 19030 27 19220 0
2022-10-27 16720 16720 16720 16720 25 14600 0
2022-10-26 14540 14540 14540 14540 25 14540 0
2022-10-25 12650 12650 12650 12650 25 12650 0
2022-10-24 11000 11000 11000 11000 50 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй