МОННООС

Сүүлийн арилжаа

МОННООС ( MSE: MNS/23 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
18 050,00

-3 150,00 (-14,86%)

1

18 050

2023-11-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
350 877 - 255 933 5 72,94% 94 944 1 821 27,06%
Овог Нэр Хувьцаа %
Д.Гиваапил 69 732 19,87%
Марал импекс ХХК 69 824 19,90%
Ариунболд Дүүрэнбилэг 26 377 7,52%
Адам Николас 69 824 19,90%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Адам Холдсворт
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Мөнхжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Алимаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Цэнгэлбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Оюунбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Оюунгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Сэр-од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Бүрэнтэгш
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 31 753 824 227,83
Эргэлтийн хөрөнгө 31 753 824 227,83
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 4 975 715 657,26
Эзэмшигчийн өмч 26 778 108 570,57
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 060 540 822,40
Бусад орлого 35 239 681 935,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 133 659 636,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 30 606 603 653,31
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 87 228,87
Book value equity per share /BVPS/ 76 317,65
Price-earnings ratio 0,21
Price to book 0,24
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate -Infinity
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 1,14
Return on assets /ROA/ 0,96
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-11-20 18050 18050 18050 18050 1 18050 24300
2023-10-25 18500 18500 18500 18500 8 15800 21200
2023-10-24 18500 18500 18500 18500 2 14700 18500
2023-10-23 15500 17800 15500 17290 18 13200 18500
2023-10-11 15500 15500 15500 15500 6 13200 15500
2023-08-31 15500 15500 15500 15500 6 11620 15690
2023-07-27 13650 13650 13650 13650 10 11000 0
2023-07-25 11900 11900 11900 11900 10 11900 15870
2023-07-20 13000 13000 13000 13000 10 11900 15870
2023-06-23 13000 13000 13000 13000 7 11900 15870
2023-06-22 13500 13500 13500 13500 25 11900 13000
2023-06-21 14000 14000 14000 14000 2 11800 13500
2023-06-08 13800 13800 13800 13800 25 18500
2023-05-23 16200 16200 16200 16200 6 13000 20000
2023-04-12 14100 14100 14100 14100 5 14100 18800
2023-04-04 16500 16500 16500 16500 23 16500
2023-03-30 17600 17600 17600 17600 1 16500 17600
2023-03-28 20700 20700 20700 20700 1 16500 17600
2023-03-27 20500 20500 20500 20500 1 16500 20700
2023-02-08 18000 18000 18000 18000 60 15300 41600
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй