МОННООС

Сүүлийн арилжаа

МОННООС ( MSE: MNS/23 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 825,00

-156,00 (-7,87%)

1

1 825

2019-06-13

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
350 877 - 235 757 4 67,19% 115 120 1 832 32,81%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Адам Холдсворт
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Мөнхжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Алимаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Цэнгэлбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Оюунбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Оюунгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Сэр-од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Бүрэнтэгш
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 0,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ NaN
Book value equity per share /BVPS/ NaN
Price-earnings ratio NaN
Price to book NaN
Price to sales NaN
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-06-13 1825 1825 1825 1825 1 1825 0
2019-03-29 1981 1981 1981 1981 20 1981
2019-03-27 2194 2194 2194 2194 24 0 0
2019-01-11 2200 2200 2200 2200 6 2200 0
2019-01-10 2400 2400 2400 2400 17 2400
2018-09-27 2500 2500 2500 2500 24 0 0
2018-08-09 2500 2500 2500 2500 1 2850
2018-06-29 2900 2900 2900 2900 3 3000
2018-06-04 2900 2900 2900 2900 28 2800 0
2018-05-21 2900 2900 2900 2900 1 2800 2900
2018-05-17 2900 2900 2900 2900 17 2800 2900
2018-05-15 2900 2900 2900 2900 20 2800 3000
2018-05-11 3000 3000 3000 3000 45 2800 2900
2018-03-19 2800 2800 2800 2800 1 2800 0
2018-02-28 2800 3100 2800 2887 30 3100
2018-02-08 3000 3000 3000 3000 46 2801 3100
2018-01-31 3000 3000 3000 3000 11 2801 3000
2018-01-30 2805 2805 2805 2805 52 2801 3000
2018-01-23 3000 3000 3000 3000 4 2800 3999
2018-01-11 3000 3000 3000 3000 20 2760 3999
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй