ГАН ХИЙЦ

Сүүлийн арилжаа

ГАН ХИЙЦ ( MSE: GHC/234 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
13 570,00

1 770,00 (15,00%)

15

203 550

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
242 464 - 216 843 2 89,43% 25 621 117 10,57%
Овог Нэр Хувьцаа %
Хасвуу ХХК 44 263 18,26%
М Даваасүрэн 172 580 71,18%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 5 057 548 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 334 216 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 723 331 400,00
Өр төлбөр 4 447 599 100,00
Эзэмшигчийн өмч 609 949 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 1 626 757 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 242 809 900,00
Бусад орлого 12 120 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 555 201 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -158 939 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -655,52
Book value equity per share /BVPS/ 2 515,63
Price-earnings ratio -20,70
Price to book 5,39
Price to sales 2,02
Dividend payout ratio 0,01
Dividend yield 135,70
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,24
Net profit margin -0,10
Return on equity /ROE/ -0,26
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 13570 13570 13570 13570 15 11800 0
2018-03-26 11800 11800 11800 11800 175 11800 12500
2018-03-19 10300 10300 10300 10300 200 12500
2018-03-02 11500 12500 11500 12100 63 10000 12500
2018-02-28 12500 12500 11000 11000 27 12500
2018-02-20 12500 12500 12500 12500 5 11000 12500
2018-02-13 11500 11500 11050 11140 25 11000 14950
2018-02-08 13000 13000 13000 13000 15 11000 13000
2018-02-05 12000 12000 12000 12000 25 13000
2017-11-27 13000 13000 13000 13000 25 13000
2017-11-24 13500 13500 13500 13500 10 13500
2017-08-23 12000 12000 12000 12000 14 0 0
2017-08-15 14000 14000 14000 14000 100 0 0
2017-07-18 14500 14500 14500 14500 3 12500 0
2017-07-03 13800 13800 13800 13800 3 12500 13800
2017-06-30 14000 14000 13800 13930 3 12500 13800
2017-06-27 14620 14620 14620 14620 2 16000
2017-06-22 16000 16000 16000 16000 2 14620 16000
2017-06-15 17190 17190 17190 17190 1 11500 0
2017-06-08 14950 14950 14950 14950 1 11500 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 100 0,01%
2016 100 0,01%
2015 100 0,01%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй