ГАН ХИЙЦ

Сүүлийн арилжаа

ГАН ХИЙЦ ( MSE: GHC/234 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
12 490,00

-1 870,00 (-13,02%)

2

24 980

2019-03-25

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
242 464 - 216 843 2 89,43% 25 621 121 10,57%
Овог Нэр Хувьцаа %
Хасвуу ХХК 44 263 18,26%
М Даваасүрэн 172 580 71,18%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 4 948 595 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 226 342 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 722 253 200,00
Өр төлбөр 4 146 282 100,00
Эзэмшигчийн өмч 802 313 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 1 145 833 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 650 555 900,00
Бусад орлого 373 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 473 089 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 20 305 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 83,75
Book value equity per share /BVPS/ 3 309,00
Price-earnings ratio 149,14
Price to book 3,77
Price to sales 2,64
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,43
Net profit margin 0,02
Return on equity /ROE/ 0,03
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-03-25 12490 12490 12490 12490 2 14360
2019-03-22 14360 14360 14360 14360 8 12490 14360
2019-03-19 12490 12490 12490 12490 2 0 0
2018-12-11 12500 13000 12500 12670 30 12500
2018-05-17 13570 13570 13570 13570 15 11800 0
2018-03-26 11800 11800 11800 11800 175 11800 12500
2018-03-19 10300 10300 10300 10300 200 12500
2018-03-02 11500 12500 11500 12100 63 10000 12500
2018-02-28 12500 12500 11000 11000 27 12500
2018-02-20 12500 12500 12500 12500 5 11000 12500
2018-02-13 11500 11500 11050 11140 25 11000 14950
2018-02-08 13000 13000 13000 13000 15 11000 13000
2018-02-05 12000 12000 12000 12000 25 13000
2017-11-27 13000 13000 13000 13000 25 13000
2017-11-24 13500 13500 13500 13500 10 13500
2017-08-23 12000 12000 12000 12000 14 0 0
2017-08-15 14000 14000 14000 14000 100 0 0
2017-07-18 14500 14500 14500 14500 3 12500 0
2017-07-03 13800 13800 13800 13800 3 12500 13800
2017-06-30 14000 14000 13800 13930 3 12500 13800
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 100 0,01%
2016 100 0,01%
2015 100 0,01%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй