ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ( MSE: SUN/246 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
64,65

8,43 (14,99%)

4

259

2017-07-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
52 270 892 - 50 025 038 1 95,70% 2 245 854 54 4,30%
Овог Нэр Хувьцаа %
Eurasia Capital Limited LLC 2 195 018 96,66%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 2 347 542 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 306 593 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 40 949 300,00
Өр төлбөр 836 596 900,00
Эзэмшигчийн өмч 1 510 945 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 23 743 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 500 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 166 096 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -141 852 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ -62,47
Book value equity per share /BVPS/ 665,35
Price-earnings ratio -1,03
Price to book 0,10
Price to sales 6,18
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -5,97
Return on equity /ROE/ -0,09
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-07-17 64,6500015258789 64,6500015258789 64,6500015258789 64,6500015258789 4 64,6500015258789 0
2017-06-16 56,2200012207031 56,2200012207031 56,2200012207031 56,2200012207031 5 56,2200012207031 0
2017-05-18 48,8899993896484 48,8899993896484 48,8899993896484 48,8899993896484 19 48,8899993896484 0
2017-05-16 42,5200004577637 42,5200004577637 42,5200004577637 42,5200004577637 10 42,5200004577637 0
2017-05-05 36,9799995422363 36,9799995422363 36,9799995422363 36,9799995422363 1010018 36,9799995422363 0
2017-05-04 32,1599998474121 32,1599998474121 32,1599998474121 32,1599998474121 3087 32,1599998474121 0
2017-05-01 27,9699993133545 27,9699993133545 27,9699993133545 27,9699993133545 1185000 27,9699993133545 0
2015-02-13 24,3299999237061 24,3299999237061 24,3299999237061 24,3299999237061 5000 24,3299999237061 0
2014-07-25 21,1599998474121 21,1599998474121 21,1599998474121 21,1599998474121 5 21,1599998474121 0
2012-09-14 18,3999996185303 18,3999996185303 18,3999996185303 18,3999996185303 25038 18,3999996185303 0
2012-08-27 16 16 16 16 22000 18 0
2010-09-02 16 16 16 16 72530 0 16
2003-05-22 14 14 14 14 100 0 0
2003-05-21 11 14 11 14 863 0 0
2003-01-20 250 250 250 250 111 0 0
2001-11-15 100 100 100 100 111 0 0
2001-10-01 100 100 100 100 3193 0 0
2000-12-26 100 100 100 100 766 0 0
2000-11-29 100 100 100 100 195 0 0
2000-11-22 100 100 100 100 432 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй