ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ( MSE: SUN/246 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 150,00

0,00 (0,00%)

17

19 550

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
52 270 892 - 50 025 038 1 95,70% 2 245 854 58 4,30%
Овог Нэр Хувьцаа %
Eurasia Capital Limited LLC 2 195 018 96,66%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 2 834 604 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 797 002 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 37 602 400,00
Өр төлбөр 1 464 715 300,00
Эзэмшигчийн өмч 1 369 889 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 5 760 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 477 700,00
Бусад орлого 531 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 138 401 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -133 125 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -58,62
Book value equity per share /BVPS/ 603,24
Price-earnings ratio -19,62
Price to book 1,91
Price to sales 453,38
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,74
Net profit margin -23,11
Return on equity /ROE/ -0,10
Return on assets /ROA/ -0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 1150 1150 1150 1150 17 1150
2018-05-10 1150 1150 1150 1150 1 1150
2018-05-08 1110 1110 1110 1110 5 1150
2018-04-11 1000 1015 1000 1010 12 0 0
2018-04-02 883,090026855469 883,090026855469 883,090026855469 883,090026855469 10 767,909973144531 0
2018-03-29 767,909973144531 767,909973144531 767,909973144531 767,909973144531 20 767,909973144531 0
2018-03-19 667,75 667,75 667,75 667,75 20 667,75 0
2018-03-05 580,75 580,75 580,75 580,75 1 580,75 0
2018-02-28 505 505 505 505 20 441,839996337891 0
2018-02-26 439,339996337891 439,339996337891 439,339996337891 439,339996337891 1 439,339996337891 0
2018-02-22 382,040008544922 382,040008544922 382,040008544922 382,040008544922 1 382,040008544922 0
2018-01-04 332,209991455078 332,209991455078 332,209991455078 332,209991455078 2 288,880004882813 0
2018-01-03 288,880004882813 288,880004882813 288,880004882813 288,880004882813 1 288,880004882813 0
2017-11-27 251,199996948242 251,199996948242 251,199996948242 251,199996948242 1 251,199996948242 0
2017-11-21 218,440002441406 218,440002441406 218,440002441406 218,440002441406 2 220 0
2017-11-20 215 215 215 215 1280 218,440002441406 0
2017-11-13 170 195 170 189,949996948242 528 170 0
2017-11-08 170 170 170 170 1000 135 0
2017-11-01 170 170 170 170 1524 136 0
2017-10-19 144 144 144 144 2 135 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй