ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ( MSE: SUN/246 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
332,21

43,33 (15,00%)

2

664

2018-01-04

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
52 270 892 - 50 025 038 1 95,70% 2 245 854 58 4,30%
Овог Нэр Хувьцаа %
Eurasia Capital Limited LLC 2 195 018 96,66%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 2 918 739 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 880 988 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 37 751 200,00
Өр төлбөр 1 490 117 500,00
Эзэмшигчийн өмч 1 428 622 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 2 817 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 477 800,00
Бусад орлого 490 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 78 096 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -74 392 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -32,76
Book value equity per share /BVPS/ 629,10
Price-earnings ratio -10,14
Price to book 0,53
Price to sales 267,76
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,48
Net profit margin -26,40
Return on equity /ROE/ -0,05
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-04 332,209991455078 332,209991455078 332,209991455078 332,209991455078 2 288,880004882813 0
2018-01-03 288,880004882813 288,880004882813 288,880004882813 288,880004882813 1 288,880004882813 0
2017-11-27 251,199996948242 251,199996948242 251,199996948242 251,199996948242 1 251,199996948242 0
2017-11-21 218,440002441406 218,440002441406 218,440002441406 218,440002441406 2 220 0
2017-11-20 215 215 215 215 1280 218,440002441406 0
2017-11-13 170 195 170 189,949996948242 528 170 0
2017-11-08 170 170 170 170 1000 135 0
2017-11-01 170 170 170 170 1524 136 0
2017-10-19 144 144 144 144 2 135 0
2017-10-18 130 135 130 130,009994506836 1136 135 144
2017-10-03 118 118 118 118 898 109,76000213623 144
2017-09-22 126 126 126 126 3 118 0
2017-09-21 118 118 118 118 100 118 126
2017-09-12 109,76000213623 109,76000213623 109,76000213623 109,76000213623 2000 109,76000213623 0
2017-09-05 95,4499969482422 95,4499969482422 95,4499969482422 95,4499969482422 271 95,4499969482422 0
2017-08-30 80 85 80 83 5 80 0
2017-08-04 74,3399963378906 74,3399963378906 74,3399963378906 74,3399963378906 3 74,3399963378906 0
2017-07-17 64,6500015258789 64,6500015258789 64,6500015258789 64,6500015258789 4 64,6500015258789 0
2017-06-16 56,2200012207031 56,2200012207031 56,2200012207031 56,2200012207031 5 56,2200012207031 0
2017-05-18 48,8899993896484 48,8899993896484 48,8899993896484 48,8899993896484 19 48,8899993896484 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй