МОНИНЖБАР

Сүүлийн арилжаа

МОНИНЖБАР ( MSE: MIB/25 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
100,00

0,00 (0,00%)

354420

35 442 000

2019-03-12

“Монинжбар”ХК-ийн гол бизнес нь нийслэл болон орон нутагт  инженерийн барилга байгууламж, халаалтын зуух, дулааны болон цэвэр, бохир усны шугамын барилга угсралтын үйл ажиллагаа юм. 
 
Компани 1956 онд байгуулагдсан ба 1992 онд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компани болсон.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
15 869 233 - 11 521 350 4 72,60% 4 347 883 275 27,40%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бидисек ХК 5 150 000 32,45%
Ц Чингүүнболд 1 824 000 11,49%
Б Цогтгэрэл 3 548 345 22,36%
Ц Оргилболд 912 000 5,75%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Багатойруу 24/3
Утас: (976) 7011 0516
Факс: (976) 11-311 585
Цахим шуудан:   info@moninjbar.mn 
Вэб: www.moninjbar.mn 
Facebook: 
Twitter:  
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-01-16 5 150 000 32,45% 301 1 550 150 000
2013-09-18 2 440 000 15,38% 299 729 560 000
2013-09-25 2 384 100 15,02% 299 712 845 900
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 4 261 027 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 230 465 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 030 562 700,00
Өр төлбөр 2 324 441 500,00
Эзэмшигчийн өмч 1 936 586 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 841 386 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 174 896 600,00
Бусад орлого 17 449 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 682 234 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 535 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 0,10
Book value equity per share /BVPS/ 122,03
Price-earnings ratio 1 033,83
Price to book 0,82
Price to sales 1,89
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,79
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-03-12 100 100 100 100 354420 82 0
2019-03-06 99 100 99 100 156318 82 0
2019-02-18 95 95 95 95 500 90 0
2019-01-15 95 95 95 95 650 83 0
2018-12-31 95 95 95 95 50 83 0
2018-12-25 83,01 83,01 83,01 83,01 3381 83 0
2018-12-10 90 90 83 83 2726 82 0
2018-11-29 85 90 85 90 4721 90 0
2018-11-28 100 100 85 85 4800 90 148
2018-11-27 100 100 100 100 1000 148
2018-11-21 110 110 110 110 1000 148
2018-11-19 120 120 120 120 2000 120 148
2018-11-12 130 130 130 130 10000 0 0
2018-11-07 130,100006103516 130,100006103516 130,100006103516 130,100006103516 77829 0 0
2018-11-06 153 153 153 153 1 153
2018-10-31 180 180 180 180 1 179,899993896484
2018-09-04 190 190 190 190 10 190
2018-09-03 189 189 189 189 194 120 190
2018-08-23 189 189 189 189 100 120 190
2018-07-10 195,5 195,5 195,5 195,5 1 120 195,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 5 0,02%
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 2 0,02%
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй