ДАРХАН ХӨВӨН

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН ХӨВӨН ( MSE: DAH/254 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
6 500,00

-400,00 (-5,80%)

50

325 000

2021-04-09

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
55 126 - 41 152 4 74,65% 13 974 218 25,35%
Овог Нэр Хувьцаа %
БиДиСек ХК 7 490 13,59%
Б Ариунсүх 7 018 12,73%
Б Байгаль 17 864 32,41%
Ж Очирсүх 10 619 19,26%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 18 208 028 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 18 208 028 000,00
Өр төлбөр 1 289 386 100,00
Эзэмшигчийн өмч 16 918 641 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 306 908,57
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,02
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-04-09 6500 6500 6500 6500 50 0 0
2021-04-08 6900 6900 6900 6900 9 7000
2021-03-23 8000 8000 8000 8000 1 5950 0
2021-03-10 7000 7000 7000 7000 8 5950 0
2021-02-26 7000 7000 7000 7000 54 5400 7000
2021-02-24 6600 6600 6600 6600 1 5400 7000
2021-02-19 6000 6000 6000 6000 50 5700 6600
2021-02-15 6650 6650 6650 6650 29 5400 6650
2021-02-08 6650 6650 6650 6650 2 5400 6650
2021-02-03 6650 6650 6650 6650 1 5400 6650
2021-02-02 6200 6200 6200 6200 45 6550
2021-01-11 6750 6750 6750 6750 104 5600 6900
2020-10-12 6580 6580 6580 6580 2 5060 7000
2020-10-09 5950 5950 5950 5950 50 7000
2020-09-21 6990 6990 6990 6990 76 5950 0
2020-08-24 6990 6990 6990 6990 4 5950 6990
2020-08-21 7000 7000 7000 7000 12 7000
2020-08-20 7000 7000 7000 7000 1 6100 7000
2020-08-13 6200 8000 6200 8000 26 6200 9200
2020-08-10 7000 7000 7000 7000 15 8900
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй