ДАРХАН ХӨВӨН

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН ХӨВӨН ( MSE: DAH/254 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
6 800,00

0,00 (0,00%)

400

2 720 000

2021-12-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
55 126 - 40 879 4 74,16% 14 247 217 25,84%
Овог Нэр Хувьцаа %
БиДиСек ХК 7 490 13,59%
Б Ариунсүх 7 018 12,73%
Б Байгаль 17 864 32,41%
Ж Очирсүх 10 619 19,26%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 18 208 028 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 18 208 028 000,00
Өр төлбөр 1 289 386 100,00
Эзэмшигчийн өмч 16 918 641 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 306 908,57
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,02
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-07 6800 6800 6800 6800 400 4750 7890
2021-12-03 6800 6800 6800 6800 6 4750 6800
2021-11-24 7500 8000 7500 8000 4 4750 8240
2021-11-23 7500 7500 7500 7500 2 4750 8240
2021-11-22 5500 6750 5100 6750 203 6000 7000
2021-11-19 6000 6000 6000 6000 100 5500 6000
2021-11-18 7000 7000 7000 7000 1 9000
2021-11-17 8200 8200 8200 8200 1 8200
2021-11-16 8200 8200 8200 8200 1 8200
2021-11-12 6000 7190 6000 7190 124 7200
2021-11-11 6500 6500 6500 6500 172 6000 6500
2021-11-10 7230 7230 7230 7230 6 6500 7230
2021-11-04 7000 8500 7000 8500 61 10200
2021-11-03 7500 7500 7500 7500 40 7500
2021-11-02 8000 8000 8000 8000 18 8000
2021-11-01 9000 9000 9000 9000 6 8000 11400
2021-10-29 9000 9000 9000 9000 3 9000 11400
2021-09-13 10560 10560 10560 10560 1 9000 12500
2021-09-09 9500 9500 9500 9500 2 9000 10560
2021-07-06 11100 11100 11100 11100 1 8600 12000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй