ДАРХАН ХӨВӨН

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН ХӨВӨН ( MSE: DAH/254 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
10 000,00

1 000,00 (11,11%)

2

20 000

2019-03-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
55 126 - 41 554 4 75,38% 13 572 214 24,62%
Овог Нэр Хувьцаа %
БиДиСек ХК 7 490 13,59%
Б Ариунсүх 7 018 12,73%
Б Байгаль 17 864 32,41%
Ж Очирсүх 10 619 19,26%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 18 208 028 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 18 208 028 000,00
Өр төлбөр 1 289 386 100,00
Эзэмшигчийн өмч 16 918 641 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 306 908,57
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-03-14 10000 10000 10000 10000 2 7800 10000
2019-01-11 9000 9000 9000 9000 30 9000
2019-01-10 10000 10000 10000 10000 20 11100
2019-01-09 11100 11100 11100 11100 4 11100
2018-06-20 13000 13000 13000 13000 74 14000
2018-06-12 12000 12000 12000 12000 75 0 0
2018-06-05 14000 14000 14000 14000 2 12000 14500
2018-05-17 14500 14500 14500 14500 5 14500
2018-05-14 15000 15000 15000 15000 8 0 0
2018-02-28 15000 15000 15000 15000 2 15000
2018-02-23 14990 14990 14990 14990 30 15000
2018-02-20 14990 14990 14990 14990 26 14990 14990
2018-02-08 14990 14990 14990 14990 25 14990
2018-02-02 14990 14990 14990 14990 82 15000
2018-01-16 16000 16000 16000 16000 40 15990
2017-12-11 16000 16000 16000 16000 10 16000
2017-11-27 16000 16000 16000 16000 50 14500 17000
2017-11-20 16990 16990 16990 16990 30 16980
2017-11-10 17000 17000 17000 17000 15 18500
2017-11-08 17000 17000 17000 17000 5 17000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй