Дархан Хөвөн ХК

Сүүлийн арилжаа

Дархан Хөвөн ХК ( MSE: DAH/254 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
9 000,00

500,00 (5,88%)

50

450 000

2024-07-09

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
55 126 - 43 291 4 78,53% 11 835 187 21,47%
Овог Нэр Хувьцаа %
БиДиСек ХК 7 490 13,59%
Б Ариунсүх 7 018 12,73%
Б Байгаль 17 864 32,41%
Ж Очирсүх 10 619 19,26%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 18 208 028 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 18 208 028 000,00
Өр төлбөр 1 289 386 100,00
Эзэмшигчийн өмч 16 918 641 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 306 908,57
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-07-09 9000 9000 9000 9000 50 8000
2024-06-17 8500 8500 8500 8500 50 1 10350
2024-05-20 9000 9000 9000 9000 70 5 10580
2024-04-25 9200 9200 9200 9200 11 8000
2024-03-20 8000 8000 8000 8000 3 8000 9200
2024-03-19 8000 8000 8000 8000 123 8000 9200
2024-01-30 7000 7000 7000 7000 1 7000 9320
2023-12-18 8200 8200 8100 8105 31 10350
2023-09-13 9000 9000 9000 9000 10 9000 11900
2023-08-22 10350 10350 10350 10350 11 8510 0
2023-08-04 9000 9000 9000 9000 12 0 0
2023-03-31 8000 8000 8000 8000 59 8000 9775
2023-02-15 8500 8500 8500 8500 50 11550
2023-02-14 9000 9000 9000 9000 50 9500
2023-02-09 9500 9500 9500 9500 50 9500
2022-12-13 10050 10050 10000 10050 10024 12000
2022-12-12 11000 11000 11000 11000 42 9350 9350
2022-12-06 11000 11000 11000 11000 3 11000 13230
2022-12-02 11000 11000 11000 11000 155 11000 13230
2022-11-22 11700 11700 11700 11700 50 11700
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй