БУЛГАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ

Сүүлийн арилжаа

БУЛГАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ ( MSE: GTJ/263 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 863,00

243,00 (15,00%)

9

16 767

2017-11-01

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
570 845 - 348 977 3 61,13% 221 868 3 639 38,87%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Ганбат 128 969 22,59%
Б Ганзориг 114 177 20,00%
Бэрэн групп ХХК 93 831 16,44%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 489 976 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 167 285 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 322 691 300,00
Өр төлбөр 153 813 000,00
Эзэмшигчийн өмч 336 163 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 20 810 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 8 344 000,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 10 350 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 904 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 3,34
Book value equity per share /BVPS/ 588,89
Price-earnings ratio 558,29
Price to book 3,16
Price to sales 51,10
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate 0,60
Net profit margin 0,09
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-11-01 1863 1863 1863 1863 9 1863 0
2017-10-09 1620 1620 1620 1620 1 1200 0
2017-09-22 1410 1410 1410 1410 20 1071 0
2017-09-13 1230 1230 1230 1230 10 1070 0
2017-09-05 1070 1070 1070 1070 19 1070 0
2017-08-23 931 931 931 931 3 0 0
2017-06-07 931 931 931 931 1 810,099975585938 0
2017-06-06 810,099975585938 810,099975585938 810,099975585938 810,099975585938 1 810,099975585938 931
2017-05-08 810,010009765625 810,010009765625 810,010009765625 810,010009765625 37 810 1080
2017-03-22 941 941 940 940,440002441406 68 0 0
2017-03-14 940 940 940 940 56 0 0
2017-01-30 935 945 935 941,030029296875 252 1265
2017-01-17 1100 1100 1100 1100 99 935 0
2017-01-16 1100 1100 1100 1100 111 0 0
2016-12-13 1100 1100 1100 1100 54 1055 1426
2016-09-14 1240 1240 1240 1240 24 1235 0
2016-07-29 1450 1450 1450 1450 850 1233 0
2016-07-28 1400 1400 1400 1400 72 1233 0
2016-07-27 1450 1450 1450 1450 448 1233 0
2016-07-27 1450 1450 1450 1450 448 1233 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй