БУЛГАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ

Сүүлийн арилжаа

БУЛГАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ ( MSE: GTJ/263 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 466,00

191,00 (14,98%)

17

24 922

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
570 845 - 348 977 3 61,13% 221 868 3 634 38,87%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Ганбат 128 969 22,59%
Б Ганзориг 114 177 20,00%
Бэрэн групп ХХК 93 831 16,44%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 489 976 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 167 285 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 322 691 300,00
Өр төлбөр 153 813 000,00
Эзэмшигчийн өмч 336 163 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 20 810 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 8 344 000,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 10 350 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 904 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 3,34
Book value equity per share /BVPS/ 588,89
Price-earnings ratio 439,32
Price to book 2,49
Price to sales 40,21
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate 0,60
Net profit margin 0,09
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 1466 1466 1466 1466 17 1125 0
2018-04-12 1275 1275 1275 1275 80 1486
2018-02-28 1486 1486 1486 1486 20 0 0
2018-02-27 1400 1400 1280 1293 100 0 0
2018-02-26 1400 1400 1400 1400 50 1280 1400
2018-02-23 1500 1500 1500 1500 50 1500
2018-02-22 1650 1650 1650 1650 11 2070
2018-02-21 1700 1700 1700 1700 38 1650 2070
2018-02-08 1700 1700 1700 1700 119 1650 1800
2018-01-30 1700 1700 1700 1700 87 1650 1700
2018-01-17 1800 1800 1800 1800 28 1650 1800
2017-12-28 1701 1701 1700 1700 34 1700 0
2017-12-12 1801 1801 1800 1800 45 2200
2017-11-27 2070 2070 2070 2070 10 1799 0
2017-11-20 1799 1800 1799 1800 155 1799 0
2017-11-01 1863 1863 1863 1863 9 1863 0
2017-10-09 1620 1620 1620 1620 1 1200 0
2017-09-22 1410 1410 1410 1410 20 1071 0
2017-09-13 1230 1230 1230 1230 10 1070 0
2017-09-05 1070 1070 1070 1070 19 1070 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй