СТАНДАРТ ПРОПЕРТИ ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

СТАНДАРТ ПРОПЕРТИ ГРУПП ( MSE: BBD/269 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
170,00

6,69 (4,10%)

40

6 800

2018-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 627 807 - 1 530 200 2 94,00% 97 607 99 6,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Лхамсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ричард Кобаяаши
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Хирохито Намики
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Татааки Кавазое
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Үнэнхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Лхагва-Эрдэнэ
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Лхамчимэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-05-07 75 109 4,61% 10 751 090
2014-05-13 12 918 0,79% 10 129 180
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 10 839 200 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 651 299 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 187 901 300,00
Өр төлбөр 13 288 449 700,00
Эзэмшигчийн өмч -2 449 249 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 19 436 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -19 436 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -11,94
Book value equity per share /BVPS/ -1 504,63
Price-earnings ratio -14,24
Price to book -0,11
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-06 170 170 170 170 40 0 0
2018-06-07 0 0 0 163,309997558594 0 0 0
2017-12-07 163,309997558594 163,309997558594 163,309997558594 163,309997558594 31 163,309997558594 0
2016-12-12 142,009994506836 142,009994506836 142,009994506836 142,009994506836 1041858 142,009994506836 0
2016-03-14 123,48999786377 123,48999786377 123,48999786377 123,48999786377 7 123,48999786377 0
2016-02-29 107,389999389648 107,389999389648 107,389999389648 107,389999389648 5 107,389999389648 0
2016-02-26 93,3899993896484 93,3899993896484 93,3899993896484 93,3899993896484 7 93,3899993896484 0
2016-02-25 81,2099990844727 81,2099990844727 81,2099990844727 81,2099990844727 4 81,2099990844727 0
2016-02-23 61,4099998474121 61,4099998474121 61,4099998474121 61,4099998474121 31 61,4099998474121 0
2016-02-22 53,4000015258789 53,4000015258789 53,4000015258789 53,4000015258789 34 53,4000015258789 0
2015-07-27 46,439998626709 46,439998626709 46,439998626709 46,439998626709 11 46,439998626709 0
2015-07-23 40,3899993896484 40,3899993896484 40,3899993896484 40,3899993896484 13 40,3899993896484 0
2015-07-21 35,1300010681152 35,1300010681152 35,1300010681152 35,1300010681152 41 35,1300010681152 0
2015-07-20 30,5499992370605 30,5499992370605 30,5499992370605 30,5499992370605 43 30,5499992370605 0
2015-07-17 26,5699996948242 26,5699996948242 26,5699996948242 26,5699996948242 43 26,5699996948242 0
2015-07-16 23,1100006103516 23,1100006103516 23,1100006103516 23,1100006103516 45 23,1100006103516 0
2015-07-10 20,1000003814697 20,1000003814697 20,1000003814697 20,1000003814697 23 20,1000003814697 0
2015-07-09 17,4799995422363 17,4799995422363 17,4799995422363 17,4799995422363 37 17,4799995422363 0
2015-07-08 15,1999998092651 15,1999998092651 15,1999998092651 15,1999998092651 47 15,1999998092651 0
2015-07-07 13,2200002670288 13,2200002670288 13,2200002670288 13,2200002670288 45 13,2200002670288 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй