СТАНДАРТ ПРОПЕРТИ ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

СТАНДАРТ ПРОПЕРТИ ГРУПП ( MSE: BBD/269 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
43,00

-4,00 (-8,51%)

310

13 330

2020-06-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 627 807 - 1 534 835 2 94,29% 92 972 99 5,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Интернэшнл экаунтин энл эскров ХХК 488 342 30,00%
Ганболд Лхамсүрэн 1 039 493 63,86%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Лхамсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Хуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Мөнхзолбоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Шагдарсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амгаланбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Э.Пүрэвлхам
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-05-07 75 109 4,61% 10 751 090
2014-05-13 12 918 0,79% 10 129 180
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 10 839 200 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 651 299 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 187 901 300,00
Өр төлбөр 13 288 449 700,00
Эзэмшигчийн өмч -2 449 249 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 19 436 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -19 436 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -11,94
Book value equity per share /BVPS/ -1 504,63
Price-earnings ratio -3,60
Price to book -0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-06-15 43 43 43 43 310 43 0
2020-05-20 47 47 47 47 1039493 43 0
2020-03-11 49 49 49 49 7000 42 0
2020-02-10 49 49 49 49 500 0 0
2020-02-07 57 57 57 57 500 0 0
2020-01-23 66 66 66 66 500 0 0
2019-11-22 70 70 70 70 7000 68 70
2019-11-07 78 78 78 78 300 78
2019-10-30 91 91 91 91 190 106
2019-10-08 107 107 106 106,97 2065 106
2019-10-07 124 124 124 124 35 124 0
2019-10-03 145 145 145 145 10 0 0
2018-12-06 170 170 170 170 40 0 0
2018-06-07 0 0 0 163,309997558594 0 0 0
2017-12-07 163,309997558594 163,309997558594 163,309997558594 163,309997558594 31 163,309997558594 0
2016-12-12 142,009994506836 142,009994506836 142,009994506836 142,009994506836 1041858 142,009994506836 0
2016-03-14 123,48999786377 123,48999786377 123,48999786377 123,48999786377 7 123,48999786377 0
2016-02-29 107,389999389648 107,389999389648 107,389999389648 107,389999389648 5 107,389999389648 0
2016-02-26 93,3899993896484 93,3899993896484 93,3899993896484 93,3899993896484 7 93,3899993896484 0
2016-02-25 81,2099990844727 81,2099990844727 81,2099990844727 81,2099990844727 4 81,2099990844727 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй