МОНГОЛ ДИЗЕЛЬ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ ДИЗЕЛЬ ( MSE: MDZ/290 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 333,00

434,00 (14,97%)

1

3 333

2022-11-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
136 826 - 123 563 4 90,31% 13 263 424 9,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Чойжилжав Баатарсүрэн 44 974 32,87%
Амжаа Энхболд 7 831 5,72%
Батсүх Энхбаяр 25 784 18,84%
Aqin ХХК 44 974 32,87%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Баатарсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Энхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Сүхбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Сарангэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Ачин
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Ганбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Эрдэнэбилэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Чагнаадорж
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Түвдэндорж
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 2 443 959 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 432 349 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 11 609 800,00
Өр төлбөр 73 937 900,00
Эзэмшигчийн өмч 2 370 021 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 500 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -500 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -3,65
Book value equity per share /BVPS/ 17 321,43
Price-earnings ratio -912,08
Price to book 0,19
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-11-23 3333 3333 3333 3333 1 3333 0
2022-11-18 2899 2899 2899 2899 1 2899 0
2022-10-28 2521 2521 2521 2521 1 2521 0
2022-10-27 2193 2193 2193 2193 1 2193 0
2022-10-21 1907 1907 1907 1907 1 1907 0
2022-10-18 1659 1659 1659 1659 2 1659 0
2022-10-13 1443 1443 1443 1443 2 1443 0
2022-09-06 1255 1255 1255 1255 9 1255 0
2022-08-15 1092 1092 1092 1092 2 1092 0
2022-02-10 949,77 949,77 949,77 949,77 8 949,77 0
2021-12-16 825,89 825,89 825,89 825,89 3 825,89 0
2021-10-07 718,17 718,17 718,17 718,17 40 718,17 0
2021-09-20 624,5 624,5 624,5 624,5 150 624,5 0
2021-02-17 543,05 543,05 543,05 543,05 1 543,05 0
2020-04-13 472,22 472,22 472,22 472,22 1 472,22 0
2019-02-04 410,63 410,63 410,63 410,63 1 410,63 0
2018-02-20 357,070007324219 357,070007324219 357,070007324219 357,070007324219 1 357,070007324219 0
2018-01-02 310,5 310,5 310,5 310,5 2 310,5 0
2017-01-31 270 270 270 270 200 0 0
2016-06-02 258,75 258,75 258,75 258,75 10 258,75 2000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй