БУЛГАН УНДРАГА

Сүүлийн арилжаа

БУЛГАН УНДРАГА ( MSE: BUN/308 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
12 370,00

1 610,00 (14,96%)

1

12 370

2021-05-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
113 212 - 94 304 4 83,30% 18 908 59 16,70%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард бит ХХК 75 852 67,00%
Ард Санхүүгийн нэгдэл 37 235 32,89%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэрмөрөн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Цэнд-аюуш
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Төгсбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэзул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 4 578 284 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 578 284 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 19 823 600,00
Эзэмшигчийн өмч 4 558 460 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 539 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -2 491 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -22,00
Book value equity per share /BVPS/ 40 264,82
Price-earnings ratio -562,17
Price to book 0,31
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 12370 12370 12370 12370 1 12370 0
2021-05-05 10760 10760 10760 10760 1 10760 0
2021-05-04 9365 9365 9365 9365 1 9365 0
2021-04-30 8145 8145 8145 8145 1 8145 0
2021-04-21 7085 7085 7085 7085 1 7085 0
2021-03-31 6165 6165 6165 6165 2408 6165 0
2021-03-29 5365 5365 5365 5365 1 5365 0
2021-01-27 4669 4669 4669 4669 2061 4669 0
2021-01-26 4060 4060 4060 4060 3268 4060 0
2021-01-25 3531 3531 3531 3531 1720 3531 0
2021-01-22 3071 3071 3071 3071 1 3071 0
2021-01-21 2671 2671 2671 2671 400 2671 0
2021-01-20 2323 2323 2323 2323 1 2323 0
2021-01-19 2020 2020 2020 2020 10 2020 0
2021-01-18 1757 1757 1757 1757 1 1757 0
2021-01-15 1528 1528 1528 1528 10 1528 0
2021-01-14 1329 1329 1329 1329 3000 1329 0
2021-01-13 1156 1156 1156 1156 1 1156 0
2021-01-08 1006 1006 1006 1006 9310 1006 0
2021-01-04 874,92 874,92 874,92 874,92 1 874,92 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 38
Тун удахгүй
Тун удахгүй