КРИПТО ҮНДЭСТЭН

Сүүлийн арилжаа

КРИПТО ҮНДЭСТЭН ( MSE: CNF/308 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
51 400,00

5 400,00 (11,74%)

4

205 600

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
113 212 - 65 415 5 57,78% 47 797 2 414 42,22%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард бит ХХК 75 852 67,00%
Ард Санхүүгийн нэгдэл 37 235 32,89%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэрмөрөн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Цэнд-аюуш
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Төгсбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэзул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-12-07 5 660 5,00% 40000 226 400 000
2022-12-27 19 340 17,08% 54850 1 060 799 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 5 140 231 228,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 140 231 228,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 628 113 271,00
Эзэмшигчийн өмч 4 512 117 957,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 142 332 857,00
Үйл ажиллагааны зардал 96 454 314,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 74 013 153,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 653,76
Book value equity per share /BVPS/ 39 855,47
Price-earnings ratio 78,62
Price to book 1,29
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 50000 51400 50000 51400 4 52000 54500
2023-12-04 46000 46000 46000 46000 5 46400 54800
2023-11-28 49920 49920 49920 49920 1 45400 55000
2023-11-22 50000 50050 49000 49920 15 45000 50100
2023-11-21 50000 50000 50000 50000 1 45400 50000
2023-11-20 50000 50000 45600 47800 3 45600 50000
2023-11-16 49000 49000 49000 49000 2 45400 50000
2023-11-07 45000 50000 45000 50000 77 45000 50050
2023-11-03 50000 50000 50000 50000 4 47000 50000
2023-11-02 49200 49200 49200 49200 204 47000 50000
2023-11-01 50000 50000 50000 50000 9 45000 50000
2023-10-30 48200 49800 48000 48600 210 48000 49800
2023-10-27 48000 48000 48000 48000 1 48000 50000
2023-10-25 43000 46000 43000 43400 19 45000 50000
2023-10-24 50000 50000 46000 48680 122 46400 50000
2023-10-20 51000 51000 51000 51000 589 50050 57950
2023-10-19 50100 50100 50100 50100 2 50050 57950
2023-10-18 50000 50000 50000 50000 1 50100 58000
2023-10-17 57950 57950 57950 57950 1 50000 58000
2023-10-16 57950 57950 57950 57950 1 50000 57950
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 38
Тун удахгүй
Тун удахгүй