БУЛГАН УНДРАГА

Сүүлийн арилжаа

БУЛГАН УНДРАГА ( MSE: BUN/308 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
146 000,00

-10 800,00 (-6,89%)

12

1 752 000

2021-09-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
113 212 - 73 885 4 65,26% 39 327 917 34,74%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард бит ХХК 75 852 67,00%
Ард Санхүүгийн нэгдэл 37 235 32,89%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэрмөрөн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Цэнд-аюуш
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Төгсбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэзул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 24 744 447 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 24 744 447 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 2 190 445 000,00
Эзэмшигчийн өмч 22 554 002 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 484 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 490 688 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -13 167,23
Book value equity per share /BVPS/ 199 219,19
Price-earnings ratio -11,09
Price to book 0,73
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,07
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-09-22 153000 153000 146000 146000 12 146000 156000
2021-09-21 156800 156800 156800 156800 2 150100 156700
2021-09-20 156000 156000 150000 153400 48 150100 156900
2021-09-17 153000 162000 153000 154900 26 154000 160000
2021-09-16 157000 158000 157000 157100 13 157100 163000
2021-09-15 154000 158000 150000 157400 48 157000 159000
2021-09-14 155000 156000 152000 152500 30 154000 163000
2021-09-13 172500 172500 160000 160500 19 155000 173000
2021-09-10 171000 172500 161000 171800 82 160000 172000
2021-09-09 168000 173000 168000 172000 5 168000 172000
2021-09-08 168000 168000 166000 167900 77 160000 168000
2021-09-07 173000 173000 170000 172600 11 168000 174000
2021-09-06 174000 174000 166000 173000 181 166000 172000
2021-09-03 170000 174000 170000 174000 2 165500 174000
2021-09-02 169000 175000 169000 173800 11 160000 175000
2021-09-01 172000 172000 171000 171500 2 160000 184000
2021-08-31 172500 172500 170000 170800 18 150000 190000
2021-08-30 162500 175000 162500 172000 12 172000 190000
2021-08-27 171000 175000 170500 171500 12 162500 175000
2021-08-26 150000 171400 150000 170900 206 170000 170500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 38
Тун удахгүй
Тун удахгүй