КРИПТО ҮНДЭСТЭН

Сүүлийн арилжаа

КРИПТО ҮНДЭСТЭН ( MSE: CNF/308 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
66 000,00

1 000,00 (1,54%)

5

330 000

2023-06-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
113 212 - 60 051 4 53,04% 53 161 2 486 46,96%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард бит ХХК 75 852 67,00%
Ард Санхүүгийн нэгдэл 37 235 32,89%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэрмөрөн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Цэнд-аюуш
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Төгсбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэзул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-12-07 5 660 5,00% 40000 226 400 000
2022-12-27 19 340 17,08% 54850 1 060 799 000
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 4 610 497 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 610 497 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 358 845 200,00
Эзэмшигчийн өмч 4 251 652 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 9 050 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 236 091 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -188 163 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ -1 662,05
Book value equity per share /BVPS/ 37 554,78
Price-earnings ratio -39,71
Price to book 1,76
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,04
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-06-06 66000 66000 66000 66000 5 56000 75000
2023-06-05 65000 65000 65000 65000 12 56000 66000
2023-06-02 64000 64000 64000 64000 1 51600 65000
2023-05-31 61000 62000 61000 61850 6 51000 64000
2023-05-30 51500 61000 51500 55600 4 51000 61000
2023-05-26 55500 58250 55500 58250 37 51500 63900
2023-05-25 55000 55000 55000 55000 1 55650 63900
2023-05-24 64000 64000 54100 55700 12 55000 64000
2023-05-22 61000 61000 58000 58250 58 64000
2023-05-19 65000 65000 61500 62800 8 61500 65000
2023-05-18 65500 65500 65500 65500 1 65000 71000
2023-05-16 65000 65000 65000 65000 1 65500 74000
2023-05-15 70000 70000 65000 65000 5 65000 74000
2023-05-12 65500 65500 65000 65250 2 65000 74000
2023-05-11 68000 68000 65000 66350 7 65000 73950
2023-05-10 65100 65100 65000 65000 6 68000 74000
2023-05-09 68000 68000 68000 68000 1 65000 75000
2023-05-08 68000 68000 68000 68000 1 68000 77700
2023-05-05 70000 70000 70000 70000 2 68000 77700
2023-05-04 70000 70000 70000 70000 3 65000 77700
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 38
Тун удахгүй
Тун удахгүй