БУЛГАН УНДРАГА

Сүүлийн арилжаа

БУЛГАН УНДРАГА ( MSE: BUN/308 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
125 900,00

-4 100,00 (-3,15%)

7

881 300

2022-01-26

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
113 212 - 70 519 4 62,29% 42 693 2 412 37,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард бит ХХК 75 852 67,00%
Ард Санхүүгийн нэгдэл 37 235 32,89%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Отгонжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэрмөрөн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Цэнд-аюуш
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Төгсбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэзул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 24 744 447 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 24 744 447 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 2 190 445 000,00
Эзэмшигчийн өмч 22 554 002 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 484 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 490 688 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -13 167,23
Book value equity per share /BVPS/ 199 219,19
Price-earnings ratio -9,56
Price to book 0,63
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,07
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-26 128000 128000 125000 125900 7 126000 129000
2022-01-25 130000 130000 130000 130000 11 126000 129000
2022-01-24 134000 134000 133200 133600 19 131000 133300
2022-01-20 135600 138000 130000 130900 77 130000 138000
2022-01-19 140000 140000 140000 140000 6 135600 139900
2022-01-18 142900 142900 136800 142000 11 135500 143000
2022-01-17 143000 143000 143000 143000 1 132000 143000
2022-01-14 138500 145000 135000 144000 7 131000 144000
2022-01-13 138500 138500 138500 138500 22 135000 145000
2022-01-12 133000 133000 132000 132000 7 132000 144000
2022-01-10 140000 140000 130000 131000 10 128000 149000
2022-01-07 144000 149700 140000 149700 25 130100 149400
2022-01-06 153100 153100 150000 152400 30 144000 150000
2022-01-05 153100 158400 153100 158400 626 153100 158500
2022-01-04 160000 160000 153100 158900 123 153100 159000
2022-01-03 164800 164800 164800 164800 2 153100 163000
2021-12-31 153100 165000 153100 164900 276 153100 164900
2021-12-30 162000 162000 162000 162000 1 153100 162000
2021-12-28 163000 163000 163000 163000 7 151000 162000
2021-12-27 164600 164700 164600 164700 2 163000 164700
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 38
Тун удахгүй
Тун удахгүй