ШАРЫН ГОЛ

Сүүлийн арилжаа

ШАРЫН ГОЛ ( MSE: SHG/309 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 800,00

-155,00 (-7,93%)

4

7 200

2019-04-16

“Шарын гол”ХК нь 1965 оноос хойш эрчим хүчний нүүрс олборлон дотоодын цахилгаан станцуудад нийлүүлж байгаа. 

Компани 2014 онд утаагүй түлш үйлдвэрлэгч “Нако түлш”ХК-ний нийт хувьцааны 92.93%-ийг худалдан авснаас гадна 2015 онд нүүрс баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд оруулж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн. 

Ингэснээр компани цаашид баяжуулсан нүүрсээ экспортод гаргахаар ажиллаж байгаа.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
10 170 242 - 8 942 333 6 87,93% 1 227 909 995 12,07%
Овог Нэр Хувьцаа %
SHG Holdings 1 S.A.R.L 1 142 674 11,24%
Nihan Holdings S.A.R.J 1 598 889 15,72%
Mogul Resources Inc 1 000 000 9,83%
SHG Holdings 2 S.A.R.L 2 028 906 19,95%
SHG Holdings 3 S.A.R.L 2 318 451 22,80%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын банк 1 158 520 11,39%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жеймс Пассин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байлыхүү
ТУЗ-ийн дарга Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ник Козиан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Итгэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Эрдэмбилэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Хулан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Компанийн төв байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13, Лэнд Марк оффисын 4 давхар
Утас: (976) 11-311 073
Факс: (976) 11-311 074
Цахим шуудан:  info@sharyngol.com 
Вэб: http://sharyngol.com
Facebook: https://www.facebook.com/shg.jsc 
Twitter: 

Үйлдвэрийн байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Дархан- Уул аймаг, Шарын гол сум, Санжит баг 

Утас: (976) 7037 2246
Факс: (976) 7037 2235
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-08-22 1 142 674 11,24% 9095 10 392 620 000
2012-08-23 750 000 7,37% 9095 6 821 250 000
2012-08-27 1 108 899 10,90% 9095 10 085 436 400
2012-08-28 735 516 7,23% 9000 6 619 643 900
2012-08-31 1 801 260 17,71% 9000 16 211 340 000
2012-09-05 169 412 1,67% 10000 1 694 120 000
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 73 576 601 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 113 337 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 62 463 264 000,00
Өр төлбөр 50 111 305 000,00
Эзэмшигчийн өмч 23 465 296 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 48 797 112 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 41 154 352 400,00
Бусад орлого 1 280 372 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 652 073 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 350 696 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -132,81
Book value equity per share /BVPS/ 2 307,25
Price-earnings ratio -13,55
Price to book 0,78
Price to sales 0,38
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,16
Net profit margin -0,03
Return on equity /ROE/ -0,06
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-04-16 1800 1800 1800 1800 4 1612 1750
2019-03-26 1955 1955 1955 1955 64 1800 2150
2019-03-25 1880 1880 1880 1880 5 1800 1955
2019-03-21 1800 1800 1800 1800 2 1800 1955
2019-03-20 1621 1750 1621 1750 10 1622 1850
2019-03-19 1800 1800 1611 1611 110 1610 1954
2019-03-18 1611 1810 1611 1611 305207 1610 1954
2019-03-14 1710 1710 1610 1655 428 1610 1955
2019-02-28 1700 1700 1700 1700 12 1701 1961
2019-02-21 1740 1740 1700 1706 3325 1701 2200
2019-02-20 1740 1741 1740 1741 115 1740 2200
2019-02-14 1800 1800 1800 1800 100 1740 2200
2019-02-13 1810 1810 1800 1804 120 1740 2200
2019-02-01 1800 1800 1800 1800 99 1800 1983
2019-01-31 1801 1801 1801 1801 227 1800 1983
2019-01-24 1800 1800 1800 1800 5 1800 1983
2019-01-21 1800 1800 1800 1800 10 1800 1983
2019-01-14 1740 1740 1740 1740 40 1740 1983
2019-01-11 1740 1740 1740 1740 130 1740 1983
2019-01-03 1889 1889 1889 1889 90 1740 1983
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 50 0,01%
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй