ШАРЫН ГОЛ

Сүүлийн арилжаа

ШАРЫН ГОЛ ( MSE: SHG/309 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 460,00

70,00 (2,93%)

285

701 100

2018-03-19

“Шарын гол”ХК нь 1965 оноос хойш эрчим хүчний нүүрс олборлон дотоодын цахилгаан станцуудад нийлүүлж байгаа. 

Компани 2014 онд утаагүй түлш үйлдвэрлэгч “Нако түлш”ХК-ний нийт хувьцааны 92.93%-ийг худалдан авснаас гадна 2015 онд нүүрс баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд оруулж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн. 

Ингэснээр компани цаашид баяжуулсан нүүрсээ экспортод гаргахаар ажиллаж байгаа.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
10 170 242 - 9 247 440 6 90,93% 922 802 1 037 9,07%
Овог Нэр Хувьцаа %
SHG Holdings 1 S.A.R.L 1 142 674 11,24%
Nihan Holdings S.A.R.J 1 598 889 15,72%
Mogul Resources Inc 1 000 000 9,83%
SHG Holdings 2 S.A.R.L 2 028 906 19,95%
SHG Holdings 3 S.A.R.L 2 318 451 22,80%
Б Баярсайхан 1 158 529 11,39%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Батбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Чапмин Грам
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жеймс Пассин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байлыхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жозеф Найэми
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Кеннет Фаррел
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Компанийн төв байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13, Лэнд Марк оффисын 4 давхар
Утас: (976) 11-311 073
Факс: (976) 11-311 074
Цахим шуудан:  info@sharyngol.com 
Вэб: http://sharyngol.com
Facebook: https://www.facebook.com/shg.jsc 
Twitter: 

Үйлдвэрийн байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Дархан- Уул аймаг, Шарын гол сум, Санжит баг 

Утас: (976) 7037 2246
Факс: (976) 7037 2235
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-08-22 1 142 674 11,24% 9095 10 392 620 000
2012-08-23 750 000 7,37% 9095 6 821 250 000
2012-08-27 1 108 899 10,90% 9095 10 085 436 400
2012-08-28 735 516 7,23% 9000 6 619 643 900
2012-08-31 1 801 260 17,71% 9000 16 211 340 000
2012-09-05 169 412 1,67% 10000 1 694 120 000
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 69 940 539 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 093 817 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 56 846 721 800,00
Өр төлбөр 43 890 904 700,00
Эзэмшигчийн өмч 26 049 634 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 48 922 846 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 40 169 495 500,00
Бусад орлого 1 876 596 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 956 342 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 410 988 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 237,06
Book value equity per share /BVPS/ 2 561,36
Price-earnings ratio 10,38
Price to book 0,96
Price to sales 0,51
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,18
Net profit margin 0,05
Return on equity /ROE/ 0,09
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-19 2390 2490 2390 2460 285 2200 2450
2018-03-13 2390 2390 2390 2390 15 2250 2390
2018-03-09 2400 2400 2400 2400 100 2250 2500
2018-03-07 2300 2590 2300 2448 110 2151 2645
2018-03-06 2250 2300 2250 2253 134 2151 2590
2018-03-05 2250 2250 2250 2250 10 2250 2590
2018-03-02 2160 2160 2151 2160 1535 2250 2500
2018-03-01 2400 2400 2210 2269 394 2151 2500
2018-02-28 2590 2590 2590 2590 6 2400 2590
2018-02-22 2600 2650 2600 2602 125 2316 2645
2018-02-20 2360 2749 2360 2749 30 2316 2730
2018-02-14 2751 2815 2700 2766 1946 2360 2750
2018-02-13 2800 2800 2600 2602 101 2750 2750
2018-02-08 2800 2980 2800 2815 12 2610 2980
2018-02-06 2800 2800 2800 2800 47 2610 2800
2018-02-05 2800 2800 2610 2693 120 2600 2800
2018-02-02 2800 2800 2750 2776 420 2700 2800
2018-02-01 3050 3050 3050 3050 2 2800 3050
2018-01-31 3100 3100 3100 3100 25 2800 3090
2018-01-30 2950 3100 2900 2923 722 2700 3100
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 50 0,01%
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй