ШАРЫН ГОЛ

Сүүлийн арилжаа

ШАРЫН ГОЛ ( MSE: SHG/309 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 040,00

240,00 (13,33%)

198

403 920

2018-12-12

“Шарын гол”ХК нь 1965 оноос хойш эрчим хүчний нүүрс олборлон дотоодын цахилгаан станцуудад нийлүүлж байгаа. 

Компани 2014 онд утаагүй түлш үйлдвэрлэгч “Нако түлш”ХК-ний нийт хувьцааны 92.93%-ийг худалдан авснаас гадна 2015 онд нүүрс баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд оруулж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн. 

Ингэснээр компани цаашид баяжуулсан нүүрсээ экспортод гаргахаар ажиллаж байгаа.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
10 170 242 - 9 247 440 6 90,93% 922 802 1 010 9,07%
Овог Нэр Хувьцаа %
SHG Holdings 1 S.A.R.L 1 142 674 11,24%
Nihan Holdings S.A.R.J 1 598 889 15,72%
Mogul Resources Inc 1 000 000 9,83%
SHG Holdings 2 S.A.R.L 2 028 906 19,95%
SHG Holdings 3 S.A.R.L 2 318 451 22,80%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын банк 1 158 520 11,39%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жеймс Пассин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байлыхүү
ТУЗ-ийн дарга Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ник Козиан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Итгэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Эрдэмбилэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Хулан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Компанийн төв байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13, Лэнд Марк оффисын 4 давхар
Утас: (976) 11-311 073
Факс: (976) 11-311 074
Цахим шуудан:  info@sharyngol.com 
Вэб: http://sharyngol.com
Facebook: https://www.facebook.com/shg.jsc 
Twitter: 

Үйлдвэрийн байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Дархан- Уул аймаг, Шарын гол сум, Санжит баг 

Утас: (976) 7037 2246
Факс: (976) 7037 2235
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-08-22 1 142 674 11,24% 9095 10 392 620 000
2012-08-23 750 000 7,37% 9095 6 821 250 000
2012-08-27 1 108 899 10,90% 9095 10 085 436 400
2012-08-28 735 516 7,23% 9000 6 619 643 900
2012-08-31 1 801 260 17,71% 9000 16 211 340 000
2012-09-05 169 412 1,67% 10000 1 694 120 000
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 70 945 265 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 14 873 812 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 56 071 452 900,00
Өр төлбөр 45 333 752 500,00
Эзэмшигчийн өмч 25 611 512 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 20 900 050 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 18 094 087 100,00
Бусад орлого 31 324 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 712 918 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 733 646 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 72,14
Book value equity per share /BVPS/ 2 518,28
Price-earnings ratio 28,28
Price to book 0,81
Price to sales 0,99
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,13
Net profit margin 0,04
Return on equity /ROE/ 0,03
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-12 1898 2040 1898 2040 198 1801 2090
2018-12-10 1800 1800 1800 1800 47 1800 1898
2018-12-06 1810 1810 1810 1810 10 1800 1898
2018-12-04 2040 2040 2040 2040 8 1810 2040
2018-12-03 1810 1810 1810 1810 20 1800 1810
2018-11-30 1800 1800 1800 1800 50 1810 2040
2018-11-29 1960 1960 1960 1960 5 1810 2040
2018-11-28 1893 1960 1893 1897 48 1800 1960
2018-11-27 1800 1880 1800 1812 65 1800 1960
2018-11-22 1800 1800 1800 1800 100 1800 2199
2018-11-21 1800 1800 1800 1800 34 1800 2199
2018-11-13 1951 1951 1900 1936 710 2199
2018-11-02 1950 2000 1950 1999 1344 1950 2200
2018-11-01 1900 1900 1900 1900 200 1950 2150
2018-10-31 2000 2000 2000 2000 515 1900 1900
2018-10-24 2001 2001 2000 2001 160 2000 2200
2018-10-18 2001 2001 2001 2001 20 2001 2249
2018-10-17 2002 2002 2002 2002 9636 2001 2249
2018-10-12 2002 2002 2002 2002 466 2001 2200
2018-10-10 2001 2001 2001 2001 37 2001 2249
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 50 0,01%
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй