ШАРЫН ГОЛ

Сүүлийн арилжаа

ШАРЫН ГОЛ ( MSE: SHG/309 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
899,00

49,00 (5,76%)

424

381 176

2021-01-27

“Шарын гол”ХК нь 1965 оноос хойш эрчим хүчний нүүрс олборлон дотоодын цахилгаан станцуудад нийлүүлж байгаа. 

Компани 2014 онд утаагүй түлш үйлдвэрлэгч “Нако түлш”ХК-ний нийт хувьцааны 92.93%-ийг худалдан авснаас гадна 2015 онд нүүрс баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд оруулж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн. 

Ингэснээр компани цаашид баяжуулсан нүүрсээ экспортод гаргахаар ажиллаж байгаа.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
10 170 242 - 8 940 733 6 87,91% 1 229 509 973 12,09%
Овог Нэр Хувьцаа %
SHG Holdings 1 S.A.R.L 1 142 674 11,24%
Nihan Holdings S.A.R.J 1 598 889 15,72%
Mogul Resources Inc 1 000 000 9,83%
SHG Holdings 2 S.A.R.L 2 028 906 19,95%
SHG Holdings 3 S.A.R.L 2 318 451 22,80%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын банк 1 158 520 11,39%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жеймс Пассин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байлыхүү
ТУЗ-ийн дарга Б.Батмөнх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ник Козиан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Итгэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Эрдэмбилэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Хулан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Компанийн төв байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13, Лэнд Марк оффисын 4 давхар
Утас: (976) 11-311 073
Факс: (976) 11-311 074
Цахим шуудан:  info@sharyngol.com 
Вэб: http://sharyngol.com
Facebook: https://www.facebook.com/shg.jsc 
Twitter: 

Үйлдвэрийн байр: 
Хаяг: Монгол Улс, Дархан- Уул аймаг, Шарын гол сум, Санжит баг 

Утас: (976) 7037 2246
Факс: (976) 7037 2235
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-08-22 1 142 674 11,24% 9095 10 392 620 000
2012-08-23 750 000 7,37% 9095 6 821 250 000
2012-08-27 1 108 899 10,90% 9095 10 085 436 400
2012-08-28 735 516 7,23% 9000 6 619 643 900
2012-08-31 1 801 260 17,71% 9000 16 211 340 000
2012-09-05 169 412 1,67% 10000 1 694 120 000
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 80 212 418 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 402 231 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 66 810 187 600,00
Өр төлбөр 62 443 457 400,00
Эзэмшигчийн өмч 17 768 961 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 26 070 431 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 26 558 413 000,00
Бусад орлого 1 157 331 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 725 725 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -3 575 018 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -351,52
Book value equity per share /BVPS/ 1 747,15
Price-earnings ratio -2,56
Price to book 0,51
Price to sales 0,35
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate -0,02
Net profit margin -0,14
Return on equity /ROE/ -0,20
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-01-27 869,99 899 869,99 899 424 885 948,9
2021-01-20 850 850 850 850 115 750,13 869,99
2021-01-18 750,2 750,2 750,13 750,13 114 750,13 849
2021-01-15 750,2 755 750,13 750,84 500 750,13 849
2021-01-11 750,51 750,51 750,12 750,41 150 750,13 849
2021-01-08 750,02 750,02 750,02 750,02 10 750,5 850
2021-01-07 725 725 722,51 722,51 1020750 750 850
2021-01-04 850 850 850 850 10 802 884,9
2020-12-31 869 885 869 884,17 251 802 885
2020-12-30 800 869 800 868,99 131 800,01 869
2020-12-28 839,99 865 839,99 855,3 116 770,1 868,99
2020-12-25 805,01 805,01 805 805 130 771 840
2020-12-23 879,9 885 800 800 2551 800 883,99
2020-12-22 800 800 800 800 85000 755,01 884
2020-12-17 884 884 750 751,05 767 751 884
2020-12-16 885 885 880 880 19 785 884
2020-12-14 780 780 780 780 110 781 880
2020-12-04 899,99 899,99 899,99 899,99 2 781 899,99
2020-12-03 890 890 890 890 236 780,1 899,99
2020-11-30 778,2 778,2 778,2 778,2 20 780 890
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 50 0,01%
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй