УЛААНСАН

Сүүлийн арилжаа

УЛААНСАН ( MSE: UNS/325 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
935,00

-65,00 (-6,50%)

10

9 350

2021-10-29

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
62 177 - 44 672 3 71,85% 17 505 268 28,15%
Овог Нэр Хувьцаа %
Дайвийням Батсайхан 10 520 16,92%
Тулгат чандмань баян ХХК 6 348 10,21%
Бор Ганболд 27 029 43,47%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Ганболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Болд-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Дүүдэй
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Эрдэнэ-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Ладмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Тогтох
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Үнэнбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Цэрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 27 142 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 23 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 27 118 400,00
Өр төлбөр 9 313 600,00
Эзэмшигчийн өмч 17 828 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6 200 000,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -6 200 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -99,72
Book value equity per share /BVPS/ 286,74
Price-earnings ratio -9,38
Price to book 3,26
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate -Infinity
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,35
Return on assets /ROA/ -0,23
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-10-29 935 935 935 935 10 950 1150
2021-10-25 1000 1000 1000 1000 542 935 0
2021-09-21 1000 1000 1000 1000 500 940 0
2021-09-15 1000 1000 1000 1000 8 935 0
2021-08-27 1000 1000 1000 1000 1 935 0
2021-08-26 1000 1000 1000 1000 100 935 0
2021-06-15 1100 1100 1100 1100 487 931 0
2021-06-14 1000 1000 1000 1000 2 931 1100
2021-05-24 931 931 931 931 1 931 0
2021-05-14 1000 1000 1000 1000 184 931 0
2021-05-07 1000 1000 1000 1000 1 1000 0
2021-02-10 1095 1095 1095 1095 9 750 0
2021-02-08 954 954 954 954 8 750 0
2020-10-22 830 830 830 830 1 736 954
2020-07-24 735 735 735 735 46 735 954
2020-03-18 830 830 830 830 1 725 920
2019-01-28 900 900 900 900 15 1045
2018-09-13 949 949 949 949 2 900 949
2018-05-17 1030 1030 1030 1030 17 800 1030
2018-04-06 900 900 900 900 54 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй