АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 724,00

-26,00 (-1,49%)

16994

29 297 656

2019-11-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 9 939 497 4 34,77% 18 650 838 4 095 65,23%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК 168 457 0,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 76 499 694 608,84
Эргэлтийн хөрөнгө 21 753 181 343,97
Эргэлтийн бус хөрөнгө 54 746 513 264,87
Өр төлбөр 14 657 012 286,67
Эзэмшигчийн өмч 61 842 682 322,17
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 311 434 533,94
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 024 560 844,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 335 625 406,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 8 381 315 426,75
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 5 030,99
Book value equity per share /BVPS/ 37 121,84
Price-earnings ratio 0,34
Price to book 0,05
Price to sales 9,22
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 26,91
Return on equity /ROE/ 0,14
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-15 1750 1750 1680 1724 16994 1700 1739
2019-11-14 1749 1750 1700 1750 4906 1700 1749
2019-11-13 1750 1750 1710 1750 16313 1663 1749
2019-11-12 1749 1750 1700 1708 16399 1700 1748
2019-11-11 1749 1750 1710 1750 8453 1690 1750
2019-11-08 1710 1769 1700 1763 30802 1703 1750
2019-11-07 1760 1768 1700 1744 15514 1700 1720
2019-11-06 1720 1774 1700 1747 30830 1700 1760
2019-11-05 1749 1780 1701 1777 18414 1704 1771
2019-11-04 1560 1769 1559 1731 19141 1710 1725
2019-11-01 1525 1575 1485 1539 39524 1550 1569
2019-10-31 1500 1525 1500 1524 21613 1499 1525
2019-10-30 1470 1525 1470 1517 21451 1486 1500
2019-10-29 1450 1499 1445 1495 15833 1440 1450
2019-10-28 1449 1480 1449 1472 38194 1431 1479
2019-10-25 1400 1480 1400 1468 78125 1421 1450
2019-10-24 1400 1408 1399 1408 10644 1399 1400
2019-10-23 1330 1405 1330 1397 6946 1351 1404
2019-10-22 1306 1400 1306 1400 20062 1326 1398
2019-10-21 1389 1404 1380 1396 2883 1325 1384
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй