АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
7 765,00

-105,00 (-1,33%)

5324

41 340 860

2022-01-26

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 11 980 995 6 41,91% 16 609 340 18 828 58,09%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
2021-12-27 55 555 0,19% 9000 499 995 000
2022-01-13 35 295 0,12% 8500 300 007 500
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 451 860 244 915,00
Эргэлтийн хөрөнгө 196 590 861 671,22
Эргэлтийн бус хөрөнгө 255 269 383 244,72
Өр төлбөр 67 515 561 301,46
Эзэмшигчийн өмч 384 344 683 614,49
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 9 268 499 177,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 2 176 053 461,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 930 151 972,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 528 193 658,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 158,25
Book value equity per share /BVPS/ 13 431,93
Price-earnings ratio 49,07
Price to book 0,58
Price to sales 23,97
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,49
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-26 7800 7995 7610 7765 5324 7610 7800
2022-01-25 7875 8245 7800 7870 2529 7775 7945
2022-01-24 7850 8450 7850 8105 1645 7875 8245
2022-01-21 8270 8500 8000 8380 3028 8000 8100
2022-01-20 8260 8690 8250 8680 55877 8270 8500
2022-01-19 8270 8750 8260 8730 73752 8260 8300
2022-01-18 8185 8750 8000 8700 107159 8255 8585
2022-01-17 7955 8700 7515 8470 159787 7575 8240
2022-01-14 8725 8990 7900 8840 144671 7955 8000
2022-01-13 8780 8995 8700 8990 112454 8720 8995
2022-01-13 0 8500 8500 0 35295 0 0
2022-01-12 8770 8995 8765 8990 112526 8770 8880
2022-01-11 8820 8995 8750 8985 112509 8760 8980
2022-01-10 8900 9000 8810 8995 115471 8810 8820
2022-01-07 8825 9000 8800 8990 112118 8830 8990
2022-01-06 8950 9090 8900 9080 109438 8910 9050
2022-01-05 8925 9060 8915 9025 101129 8915 9050
2022-01-04 9140 9140 8920 9060 6839 8925 9060
2022-01-03 9015 9300 8915 9060 3945 8920 9145
2021-12-31 9100 9800 8960 9785 14312 9015 9300
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй