Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

Сүүлийн арилжаа

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 762,00

-3,00 (-0,11%)

3516

9 711 192

2024-06-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 592 090 - 10 409 185 5 36,41% 18 182 905 18 679 63,59%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
2021-12-27 55 555 0,19% 9000 499 995 000
2022-01-13 35 295 0,12% 8500 300 007 500
2022-02-16 37 547 0,13% 7990 300 000 530
2022-03-30 74 279 0,26% 5000 371 395 000
2022-04-22 54 905 0,19% 5500 301 977 500
2023-01-27 78 700 0,28% 3180 250 266 000
2023-04-11 150 151 0,52% 3330 500 002 830
2023-06-20 92 861 0,32% 3000 278 583 000
2023-12-25 270 000 0,94% 3000 810 000 000
2024-02-14 270 000 0,94% 3000 810 000 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 144 193 622 758,98
Эргэлтийн хөрөнгө 62 304 535 493,75
Эргэлтийн бус хөрөнгө 81 889 087 265,23
Өр төлбөр 54 944 082 721,93
Эзэмшигчийн өмч 89 249 540 037,05
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 1 885 663 672,71
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 137 264 401,78
Үйл ажиллагааны зардал 13 777 795 400,58
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 144 893 099,14
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 5,06
Book value equity per share /BVPS/ 3 119,06
Price-earnings ratio 545,45
Price to book 0,89
Price to sales 41,91
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,08
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 2760 2770 2704 2762 3516 2710 2740
2024-06-13 2736 2765 2736 2765 951 2739 2765
2024-06-12 2750 2770 2737 2751 4406 2738 2750
2024-06-11 2745 2770 2740 2768 976 2750 2769
2024-06-10 2770 2775 2739 2760 4118 2739 2745
2024-06-07 2770 2780 2762 2775 2373 2767 2775
2024-06-06 2752 2789 2752 2787 1159 2770 2780
2024-06-05 2788 2788 2752 2765 1152 2752 2787
2024-06-04 2798 2800 2738 2773 4411 2738 2789
2024-06-03 2760 2800 2760 2791 2850 2780 2797
2024-05-31 2800 2850 2752 2829 9075 2760 2849
2024-05-30 2750 2850 2750 2836 7993 2783 2850
2024-05-29 2746 2785 2746 2773 4232 2748 2790
2024-05-28 2751 2780 2742 2772 4158 2746 2779
2024-05-27 2761 2799 2751 2794 1747 2785 2790
2024-05-24 2760 2799 2760 2799 1533 2798 2799
2024-05-22 2766 2799 2761 2789 5996 2761 2799
2024-05-21 2780 2798 2744 2789 1942 2744 2785
2024-05-20 2760 2795 2742 2791 2361 2751 2780
2024-05-17 2780 2794 2750 2794 3956 2741 2793
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 46,58 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй