ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 460,00

0,00 (0,00%)

509

743 140

2018-08-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 351 396 - 148 318 1 10,98% 1 203 078 784 89,02%
Овог Нэр Хувьцаа %
Н Батхуяг 3 445 6,47%
Robertson Nancy Leanne 15 010 28,20%
Casey Jemma Katherine 15 010 28,20%
Robert William 15 008 28,20%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 84,60% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 84,60% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 3 214 473 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 58 064 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 156 409 500,00
Өр төлбөр 260 413 000,00
Эзэмшигчийн өмч 2 954 060 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 101 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 155 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 054 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -282,86
Book value equity per share /BVPS/ 55 503,46
Price-earnings ratio -5,16
Price to book 0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-08-20 1460 1460 1460 1460 509 1460 1598
2018-08-17 1460 1460 1460 1460 1 1460 1600
2018-08-16 1599 1599 1599 1599 110 1460 1599
2018-08-14 1600 1600 1600 1600 300 1500 1600
2018-08-10 1618 1618 1618 1618 2 1460 1618
2018-08-09 1599 1600 1599 1600 5090 1460 1619
2018-08-07 1600 1620 1600 1617 1650 1430 1630
2018-08-06 1500 1640 1500 1515 1659 1500 1600
2018-08-03 1500 1500 1500 1500 53 1450 1500
2018-08-02 1422 1422 1422 1422 1800 1450 1500
2018-07-31 1435 1544 1435 1544 102 1435 1500
2018-07-27 1430 1430 1430 1430 3 1435 1544
2018-07-26 1480 1546 1410 1546 6389 1430 1546
2018-07-25 1450 1450 1400 1423 3000 1400 1480
2018-07-24 1462 1490 1460 1460 7593 1445 1550
2018-07-20 1490 1490 1490 1490 235 1461 1490
2018-07-17 1490 1490 1490 1490 7916 1445 1490
2018-07-16 1440 1440 1440 1440 1100 1445 1490
2018-07-09 1430 1430 1420 1422 600 1430 1490
2018-07-06 1490 1500 1490 1490 3732 1420 1499
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй