АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 190,00

81,00 (2,61%)

7289

23 251 910

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 592 090 - 11 631 878 6 40,68% 16 960 212 18 802 59,32%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
2021-12-27 55 555 0,19% 9000 499 995 000
2022-01-13 35 295 0,12% 8500 300 007 500
2022-02-16 37 547 0,13% 7990 300 000 530
2022-03-30 74 279 0,26% 5000 371 395 000
2022-04-22 54 905 0,19% 5500 301 977 500
2023-01-27 78 700 0,28% 3180 250 266 000
2023-04-11 150 151 0,52% 3330 500 002 830
2023-06-20 92 861 0,32% 3000 278 583 000
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 252 637 742 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 133 717 836 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 118 919 906 000,00
Өр төлбөр 185 317 950 000,00
Эзэмшигчийн өмч 67 319 792 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 27 474 078 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 14 998 933 000,00
Бусад орлого 8 033 013 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 26 786 934 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -9 589 033 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ -335,11
Book value equity per share /BVPS/ 2 352,67
Price-earnings ratio -9,52
Price to book 1,36
Price to sales 3,32
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 0,45
Net profit margin -0,35
Return on equity /ROE/ -0,14
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 3200 3298 3106 3190 7289 3150 3265
2023-12-05 3010 3250 3010 3109 10802 3104 3255
2023-12-04 3010 3016 3007 3015 5428 3011 3016
2023-12-01 3008 3017 3008 3017 4931 3010 3016
2023-11-30 3013 3017 3007 3016 5923 3010 3015
2023-11-29 3017 3020 3014 3015 2433 3014 3015
2023-11-28 3015 3029 3015 3025 6710 3018 3025
2023-11-27 3030 3030 3010 3013 2634 3013 3029
2023-11-24 3012 3030 3008 3030 975 3010 3030
2023-11-23 3010 3025 3007 3022 6616 3012 3022
2023-11-22 3021 3031 3010 3030 2621 3017 3031
2023-11-21 3025 3032 3006 3021 6251 3021 3025
2023-11-20 3033 3035 3023 3031 3694 3023 3032
2023-11-17 3030 3035 3028 3033 3101 3029 3034
2023-11-16 3030 3035 3028 3035 1551 3028 3035
2023-11-15 3035 3035 3033 3033 2149 3030 3033
2023-11-13 3040 3050 3035 3040 3110 3036 3045
2023-11-10 3049 3050 3039 3050 557 3040 3050
2023-11-09 3050 3050 3039 3042 849 3040 3050
2023-11-08 3039 3050 3039 3050 956 3049 3050
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 46,58 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй