АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
10 580,00

-100,00 (-0,94%)

134390

1 421 846 200

2021-02-26

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 194 707 4 35,66% 18 395 628 6 604 64,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 73 307 564 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 069 994 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 62 237 570 300,00
Өр төлбөр 22 483 235 800,00
Эзэмшигчийн өмч 50 824 328 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 368 776 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 797 978 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 923 613 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 777 161 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 27,16
Book value equity per share /BVPS/ 1 776,19
Price-earnings ratio 389,54
Price to book 5,96
Price to sales 820,93
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 2,11
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-02-26 11000 12200 9200 10580 134390 11500 10500
2021-02-25 10030 10890 10030 10680 68618 10510 10600
2021-02-24 8500 9480 8500 9475 47385 9475 9500
2021-02-23 7310 8360 6890 8245 114282 8360 8500
2021-02-22 6900 7300 6815 7270 126542 7275 7280
2021-02-19 6500 7000 6500 6825 64452 6900 6890
2021-02-18 5760 6430 5715 6400 36116 6430 6450
2021-02-17 5135 5745 5135 5595 47519 5595 5600
2021-02-16 4411 4996 4411 4996 73153 4996 5000
2021-02-15 4050 4599 4050 4345 29434 4350 4370
2021-02-11 3540 4055 3540 4005 79410 4055 4300
2021-02-10 3501 3560 3480 3529 69490 3500 3540
2021-02-09 3450 3585 3010 3494 182707 3430 3500
2021-02-08 3100 3600 2950 3432 78110 3051 3600
2021-02-05 2950 3200 2940 3164 207864 2960 2990
2021-02-04 2950 3040 2950 3001 587904 2950 3040
2021-02-03 3000 3000 2980 3000 212807 2980 2990
2021-02-02 3000 3000 2950 3000 152034 2980 2998
2021-02-01 2970 3001 2960 3000 249502 2956 3001
2021-01-29 2980 3010 2955 3000 217024 2970 3000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй