АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 395,00

-2,00 (-0,14%)

61580

85 904 100

2019-09-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 574 554 - 10 472 565 4 36,65% 18 101 989 4 095 63,35%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК 168 457 0,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 76 499 694 608,84
Эргэлтийн хөрөнгө 21 753 181 343,97
Эргэлтийн бус хөрөнгө 54 746 513 264,87
Өр төлбөр 14 657 012 286,67
Эзэмшигчийн өмч 61 842 682 322,17
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 311 434 533,94
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 024 560 844,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 335 625 406,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 8 381 315 426,75
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 5 030,99
Book value equity per share /BVPS/ 37 121,84
Price-earnings ratio 0,28
Price to book 0,04
Price to sales 7,46
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 26,91
Return on equity /ROE/ 0,14
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-20 1395 1396 1395 1395 61580 1326 1396
2019-09-19 1399 1399 1326 1397 53235 1326 1398
2019-09-18 1351 1400 1340 1399 36918 1341 1436
2019-09-17 1438 1438 1335 1398 4021 1351 1400
2019-09-16 1438 1439 1420 1438 2972 1406 1420
2019-09-13 1409 1447 1356 1447 3808 1406 1440
2019-09-12 1420 1420 1400 1408 3793 1360 1409
2019-09-11 1479 1479 1400 1468 3875 1355 1470
2019-09-10 1480 1480 1335 1448 6798 1335 1479
2019-09-09 1500 1500 1499 1499 4272 1490 1500
2019-09-07 1500 1500 1499 1499 3096 1411 1499
2019-09-06 1598 1599 1401 1498 11129 1410 1499
2019-09-05 1639 1639 1510 1557 7691 1560 1599
2019-09-04 1386 1558 1386 1496 11424 1502 1585
2019-09-02 1301 1385 1300 1382 10041 1360 1385
2019-08-30 1220 1300 1206 1294 8662 1300 1340
2019-08-29 1298 1298 1202 1268 13084 1220 1280
2019-08-28 1298 1298 1202 1298 2218 1260 1298
2019-08-27 1299 1299 1200 1299 9202 1202 1299
2019-08-26 1350 1352 1299 1299 4935 1250 1299
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй