АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 380,00

-19,00 (-1,36%)

308

425 040

2020-12-03

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 597 859 4 37,07% 17 992 476 4 652 62,93%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 73 307 564 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 069 994 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 62 237 570 300,00
Өр төлбөр 22 483 235 800,00
Эзэмшигчийн өмч 50 824 328 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 368 776 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 797 978 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 923 613 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -4 757 932 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -166,28
Book value equity per share /BVPS/ 1 776,19
Price-earnings ratio -8,30
Price to book 0,78
Price to sales 107,08
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -12,90
Return on equity /ROE/ -0,09
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-03 1398 1398 1380 1380 308 1375 1397
2020-12-02 1350 1400 1350 1399 280 1380 1399
2020-12-01 1404 1404 1350 1400 1145 1360 1400
2020-11-30 1400 1404 1390 1401 1227 1385 1405
2020-11-27 1399 1400 1390 1399 1197 1380 1400
2020-11-25 1406 1406 1405 1406 176 1380 1406
2020-11-24 1390 1406 1350 1406 1232 1360 1406
2020-11-23 1399 1399 1399 1399 29 1365 1398
2020-11-20 1394 1400 1394 1400 362 1356 1400
2020-11-19 1394 1407 1394 1407 1557 1352 1400
2020-11-18 1332 1395 1332 1394 1258 1351 1394
2020-11-17 1333 1410 1333 1397 145 1351 1395
2020-11-13 1400 1400 1332 1399 1974 1382 1399
2020-11-12 1380 1420 1380 1383 324 1380 1420
2020-11-11 1425 1425 1385 1420 720 1390 1420
2020-11-10 1375 1440 1375 1422 6988 1380 1440
2020-11-09 1409 1420 1350 1401 2769 1367 1420
2020-11-06 1385 1409 1384 1400 17356 1409 1414
2020-11-05 1350 1397 1332 1397 5947 1335 1397
2020-11-04 1350 1400 1350 1398 14322 1350 1397
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй