АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 521,00

31,00 (2,08%)

2075

3 156 075

2020-02-21

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 613 721 4 37,12% 17 976 614 4 068 62,88%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 007 359 10,51%
И АЙ ТИ ХХК 2 738 385 9,57%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 82 779 276 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 659 317 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 72 119 959 800,00
Өр төлбөр 20 945 455 300,00
Эзэмшигчийн өмч 61 833 821 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 4 371 094 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 592 441 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 308 214 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 7 590 332 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 265,26
Book value equity per share /BVPS/ 2 160,94
Price-earnings ratio 5,73
Price to book 0,70
Price to sales 9,96
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 1,74
Return on equity /ROE/ 0,12
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-02-21 1490 1529 1490 1521 2075 1490 1520
2020-02-20 1490 1490 1475 1490 246 1482 1490
2020-02-19 1490 1490 1471 1474 587 1472 1490
2020-02-18 1530 1530 1490 1490 612 1486 1490
2020-02-17 1500 1500 1480 1482 599 1485 1530
2020-02-14 1500 1500 1470 1475 3289 1480 1500
2020-02-13 1490 1500 1490 1500 133 1490 1500
2020-02-12 1530 1530 1480 1530 2317 1481 1530
2020-02-11 1530 1530 1497 1530 1632 1497 1530
2020-02-10 1550 1550 1530 1530 245 1505 1530
2020-02-07 1530 1540 1500 1525 972 1500 1550
2020-02-06 1530 1530 1529 1530 301 1511 1530
2020-02-05 1530 1530 1530 1530 20 1501 1530
2020-02-04 1530 1530 1530 1530 11 1500 1530
2020-02-03 1530 1530 1481 1511 1036 1490 1530
2020-01-31 1580 1580 1500 1578 942 1506 1579
2020-01-30 1580 1610 1545 1599 5697 1503 1590
2020-01-29 1555 1620 1555 1612 828 1590 1610
2020-01-28 1571 1643 1500 1643 11511 1552 1641
2020-01-27 1650 1650 1572 1600 1131 1572 1600
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй