АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 349,00

-84,00 (-2,45%)

6219

20 827 431

2022-06-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 12 043 771 6 42,13% 16 546 564 18 492 57,87%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
2021-12-27 55 555 0,19% 9000 499 995 000
2022-01-13 35 295 0,12% 8500 300 007 500
2022-02-16 37 547 0,13% 7990 300 000 530
2022-03-30 74 279 0,26% 5000 371 395 000
2022-04-22 54 905 0,19% 5500 301 977 500
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 332 610 635 435,63
Эргэлтийн хөрөнгө 28 175 032 424,77
Эргэлтийн бус хөрөнгө 304 435 603 010,86
Өр төлбөр 69 314 617 780,50
Эзэмшигчийн өмч 263 296 017 655,13
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 22 212 613 267,51
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 3 107 611 055,00
Үйл ажиллагааны зардал 231 260 919 170,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 334 788 120,08
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 46,65
Book value equity per share /BVPS/ 9 201,57
Price-earnings ratio 71,79
Price to book 0,36
Price to sales 4,31
Dividend payout ratio 0,06
Dividend yield 71,90
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 3351 3400 3247 3349 6219 3273 3397
2022-06-23 3406 3500 3300 3433 7813 3350 3499
2022-06-22 3455 3500 3400 3464 2201 3410 3500
2022-06-21 3600 3600 3500 3548 5083 3500 3600
2022-06-20 3621 3790 3600 3627 6123 3600 3735
2022-06-17 3610 3850 3610 3696 9022 3610 3850
2022-06-16 3410 3808 3405 3757 2895 3510 3650
2022-06-15 3745 3745 3500 3605 12877 3410 3690
2022-06-13 4150 4150 3806 3973 36697 3808 3809
2022-06-10 4501 4750 4300 4477 5050 4170 4400
2022-06-09 4501 4845 4501 4723 8128 4600 4780
2022-06-08 4150 4609 4150 4526 14745 4500 4590
2022-06-07 3512 4113 3512 4095 18510 4113 4200
2022-06-06 3236 3599 3236 3577 12283 3510 3597
2022-06-03 3220 3230 3185 3215 7880 3160 3236
2022-06-02 3255 3260 3250 3256 3078 3250 3255
2022-05-31 3255 3399 3255 3275 6738 3255 3260
2022-05-30 3601 3601 3220 3355 8517 3254 3448
2022-05-27 3730 3730 3650 3687 2785 3620 3650
2022-05-26 3750 3750 3690 3739 3924 3701 3749
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 46,58 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй