АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 389,00

9,00 (0,27%)

10123

34 306 847

2023-03-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 13 494 045 7 47,20% 15 096 290 18 994 52,80%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
2021-12-27 55 555 0,19% 9000 499 995 000
2022-01-13 35 295 0,12% 8500 300 007 500
2022-02-16 37 547 0,13% 7990 300 000 530
2022-03-30 74 279 0,26% 5000 371 395 000
2022-04-22 54 905 0,19% 5500 301 977 500
2023-01-27 78 700 0,28% 3180 250 266 000
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 270 745 676 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 29 677 422 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 241 068 253 700,00
Өр төлбөр 57 174 793 000,00
Эзэмшигчийн өмч 213 570 883 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 2 454 583 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 912 534 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 772 658 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -735 725 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ -25,71
Book value equity per share /BVPS/ 7 463,79
Price-earnings ratio -131,81
Price to book 0,45
Price to sales 39,51
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -0,30
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-24 3400 3406 3340 3389 10123 3340 3385
2023-03-23 3380 3450 3329 3380 1358 3330 3400
2023-03-22 3310 3477 3300 3380 9248 3333 3475
2023-03-21 3349 3349 3312 3331 1948 3316 3345
2023-03-20 3350 3350 3311 3348 13707 3320 3350
2023-03-17 3420 3420 3316 3339 4377 3315 3349
2023-03-16 3449 3450 3331 3446 26542 3410 3450
2023-03-15 3382 3490 3300 3475 5770 3323 3478
2023-03-14 3409 3498 3363 3489 44844 3380 3494
2023-03-13 3450 3500 3410 3414 4455 3413 3490
2023-03-10 3416 3535 3416 3519 16548 3450 3520
2023-03-09 3500 3578 3400 3542 3853 3413 3577
2023-03-07 3500 3570 3500 3568 9930 3510 3589
2023-03-06 3600 3650 3455 3556 3307 3455 3500
2023-03-03 3700 3700 3621 3698 2216 3650 3695
2023-03-02 3700 3708 3598 3690 10604 3610 3707
2023-03-01 3702 3708 3208 3590 4820 3560 3690
2023-02-28 3722 3770 3690 3748 6125 3702 3710
2023-02-27 3722 3799 3707 3782 9741 3722 3765
2023-02-24 3701 3790 3701 3737 8319 3721 3722
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 46,58 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй