ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 585,00

-95,00 (-5,65%)

20

31 700

2018-11-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 356 396 - 167 457 1 12,35% 1 188 939 746 87,65%
Овог Нэр Хувьцаа %
Н Батхуяг 3 445 6,47%
Robertson Nancy Leanne 15 010 28,20%
Casey Jemma Katherine 15 010 28,20%
Robert William 15 008 28,20%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 84,60% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 84,60% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 3 214 473 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 58 064 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 156 409 500,00
Өр төлбөр 260 413 000,00
Эзэмшигчийн өмч 2 954 060 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 101 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 155 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 054 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -282,86
Book value equity per share /BVPS/ 55 503,46
Price-earnings ratio -5,60
Price to book 0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-11-07 1600 1600 1550 1585 20 1550 1685
2018-11-06 1680 1680 1680 1680 400 1550 1685
2018-11-05 1600 1600 1600 1600 1000 1600 1680
2018-11-02 1600 1600 1600 1600 995 1602 1750
2018-11-01 1700 1700 1601 1601 1005 1600 1700
2018-10-29 1700 1700 1610 1611 356 1611 1700
2018-10-25 1620 1630 1620 1630 1830 1611 1630
2018-10-24 1610 1621 1610 1617 846 1610 1620
2018-10-19 1724 1724 1724 1724 1 1600 1720
2018-10-18 1721 1721 1721 1721 1305 1600 1775
2018-10-16 1720 1720 1580 1653 5234 1580 1780
2018-10-15 1789 1789 1602 1602 2001 1605 1770
2018-10-12 1650 1650 1650 1650 1000 1580 1790
2018-10-11 1650 1660 1650 1653 17 1610 1750
2018-10-10 1750 1750 1611 1700 8052 1651 1750
2018-10-09 1800 1800 1800 1800 17 1635 1795
2018-10-08 1840 1849 1790 1797 2238 1651 1800
2018-10-05 1820 1855 1820 1824 831 1600 1850
2018-10-04 1600 1890 1600 1789 3862 1580 1880
2018-10-03 1650 1650 1650 1650 1000 1570 1800
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй