ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 911,00

-154,00 (-7,46%)

6259

11 960 949

2019-05-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 531 485 - 370 961 3 24,22% 1 160 524 813 75,78%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК 168 457 10,11%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 2,70% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 2,70% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 3 102 371 090,79
Эргэлтийн хөрөнгө 3 101 160 169,72
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 210 921,07
Өр төлбөр 159 590 427,09
Эзэмшигчийн өмч 2 942 780 664,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 222 516 557,47
Үйл ажиллагааны зардал 29 365 067,94
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 173 836 340,58
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 104,35
Book value equity per share /BVPS/ 1 766,44
Price-earnings ratio 18,31
Price to book 1,08
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-15 1911 1950 1911 1911 6259 1911 2057
2019-05-14 2070 2090 2000 2065 15 2000 2058
2019-05-10 2000 2099 2000 2058 600 1908 2000
2019-05-09 2000 2000 1907 1907 3000 1907 2100
2019-05-08 1905 1905 1905 1905 639 1910 2100
2019-05-06 2100 2100 1900 1900 1185 1900 2100
2019-05-03 1911 1911 1910 1911 140 1910 2190
2019-05-02 2000 2000 2000 2000 4 1911 2200
2019-05-01 1911 2000 1911 2000 6 1911 2000
2019-04-29 1910 1910 1900 1907 557 1910 1990
2019-04-26 1920 2000 1920 1947 9404 1740 1989
2019-04-25 1930 1930 1920 1920 8616 1733 1940
2019-04-24 1900 1939 1900 1909 4457 1733 1900
2019-04-23 1900 1939 1900 1938 479 1729 1900
2019-04-22 1939 1939 1939 1939 1 1730 1939
2019-04-19 1973 1973 1973 1973 899 1729 1948
2019-04-18 1840 1980 1720 1980 1625 1720 1978
2019-04-16 1799 1845 1799 1845 1365 1723 1845
2019-04-15 1845 1845 1720 1845 261 1720 1845
2019-04-12 1839 1839 1839 1839 5 1731 1845
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй