АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 391,00

41,00 (3,04%)

4535

6 308 185

2020-06-04

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 620 858 4 37,15% 17 969 477 4 184 62,85%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 82 779 276 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 659 317 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 72 119 959 800,00
Өр төлбөр 20 945 455 300,00
Эзэмшигчийн өмч 61 833 821 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 4 371 094 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 592 441 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 308 214 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 7 590 332 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 265,26
Book value equity per share /BVPS/ 2 160,94
Price-earnings ratio 5,24
Price to book 0,64
Price to sales 9,11
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 1,74
Return on equity /ROE/ 0,12
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-06-04 1389 1391 1388 1391 4535 1360 1391
2020-06-03 1340 1350 1340 1350 1203 1350 1389
2020-06-02 1389 1389 1313 1315 875 1314 1340
2020-05-29 1350 1350 1350 1350 349 1314 1389
2020-05-28 1333 1333 1312 1313 750 1313 1350
2020-05-27 1350 1350 1315 1331 141 1315 1333
2020-05-26 1350 1350 1340 1343 665 1320 1350
2020-05-25 1350 1350 1333 1334 246 1315 1333
2020-05-22 1350 1350 1350 1350 233 1316 1350
2020-05-21 1350 1350 1333 1334 1752 1331 1350
2020-05-20 1335 1345 1335 1345 92886 1336 1350
2020-05-19 1350 1350 1335 1337 224 1335 1350
2020-05-18 1335 1345 1333 1345 81989 1334 1350
2020-05-15 1350 1350 1330 1330 1020 1333 1350
2020-05-14 1350 1350 1330 1330 92 1332 1350
2020-05-13 1391 1391 1350 1351 378 1300 1350
2020-05-12 1391 1391 1355 1389 220 1355 1391
2020-05-11 1350 1365 1350 1360 3351 1355 1360
2020-05-08 1496 1496 1391 1391 47 1370 1391
2020-05-07 1495 1497 1370 1485 23751 1370 1496
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй