АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
10 790,00

-160,00 (-1,46%)

1889

20 382 310

2021-09-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 609 073 5 37,11% 17 981 262 18 157 62,89%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 451 860 244 915,00
Эргэлтийн хөрөнгө 196 590 861 671,22
Эргэлтийн бус хөрөнгө 255 269 383 244,72
Өр төлбөр 67 515 561 301,46
Эзэмшигчийн өмч 384 344 683 614,49
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 9 268 499 177,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 2 176 053 461,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 930 151 972,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 528 193 658,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 158,25
Book value equity per share /BVPS/ 13 431,93
Price-earnings ratio 68,18
Price to book 0,80
Price to sales 33,31
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,49
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-09-22 10500 10880 10500 10790 1889 10510 10870
2021-09-21 11010 11010 10510 10950 17244 10650 10880
2021-09-20 11010 11110 11000 11040 2362 11010 11050
2021-09-17 10600 11480 10590 11390 57887 11000 11110
2021-09-16 10100 10600 10100 10500 25886 10450 10500
2021-09-15 10500 10750 10020 10690 149849 10030 10100
2021-09-14 10000 10850 9990 10840 150243 10110 10880
2021-09-13 10600 11100 10200 10900 149626 10150 10890
2021-09-10 11550 11550 11000 11390 17386 10800 11100
2021-09-09 11850 11850 11540 11820 19379 11550 11800
2021-09-08 12000 12050 11850 12040 32799 11860 11900
2021-09-07 12000 12180 11950 12110 11108 11950 12000
2021-09-06 12000 12100 11800 12030 13218 11900 12000
2021-09-03 11820 12100 11800 11990 8548 11740 11800
2021-09-02 11500 11900 11470 11820 38688 11480 11740
2021-09-01 11200 12150 11000 11930 55778 11550 11660
2021-08-31 11650 11950 10810 11460 18589 10900 11500
2021-08-30 11000 12400 11000 11920 16446 11620 11630
2021-08-27 10210 11440 10000 10990 40665 10800 10840
2021-08-26 10050 10810 10000 10640 23404 10440 10570
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй