ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 000,00

100,00 (5,26%)

5

10 000

2019-01-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 373 396 - 357 350 3 26,02% 1 016 046 700 73,98%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК 168 457 10,11%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 2,70% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 2,70% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 3 214 473 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 58 064 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 156 409 500,00
Өр төлбөр 260 413 000,00
Эзэмшигчийн өмч 2 954 060 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 101 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 155 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 054 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -282,86
Book value equity per share /BVPS/ 55 503,46
Price-earnings ratio -7,07
Price to book 0,04
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-01-23 2000 2000 2000 2000 5 1900 2000
2019-01-21 1900 1900 1900 1900 632 1900 2000
2019-01-18 2000 2000 1900 1910 1240 1900 2000
2019-01-11 2170 2170 2170 2170 240 2110 2180
2019-01-09 2190 2190 2190 2190 1 2110 2190
2019-01-08 2100 2100 2100 2100 70 2001 2190
2019-01-07 2200 2200 2200 2200 547 2100 2190
2019-01-04 2195 2200 2195 2199 198 2050 2195
2019-01-03 2150 2200 2100 2200 3725 2010 2195
2019-01-02 2100 2300 2000 2250 2024 2002 2250
2018-12-31 2100 2348 2100 2341 10554 2100 2348
2018-12-28 1999 2178 1995 2042 11061 1950 2199
2018-12-27 1910 1999 1900 1960 7788 1760 2000
2018-12-26 1900 1980 1900 1927 1500 1760 1980
2018-12-25 1850 1989 1850 1987 3890 1850 1990
2018-12-24 1850 1990 1850 1923 2100 1760 1990
2018-12-21 1995 1995 1985 1991 5244 1761 2000
2018-12-20 1740 1999 1740 1940 14616 1751 1950
2018-12-19 1800 1898 1800 1898 1510 1736 1899
2018-12-18 1890 1890 1888 1890 1102 1730 1899
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй