ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 490,00

-3,00 (-0,20%)

2457

3 660 930

2018-05-25

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 334 296 - 158 333 1 11,87% 1 175 963 783 88,13%
Овог Нэр Хувьцаа %
Н Батхуяг 3 445 6,47%
Robertson Nancy Leanne 15 010 28,20%
Casey Jemma Katherine 15 010 28,20%
Robert William 15 008 28,20%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 84,60% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 84,60% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 2 712 016 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 61 183 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 650 833 400,00
Өр төлбөр 216 144 100,00
Эзэмшигчийн өмч 2 495 872 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 238 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 218 291 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 273 179 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 5 132,73
Book value equity per share /BVPS/ 46 894,63
Price-earnings ratio 0,29
Price to book 0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-25 1490 1490 1490 1490 2457 1486 1490
2018-05-24 1530 1530 1490 1493 2309 1490 1500
2018-05-23 1530 1530 1530 1530 590 1500 1530
2018-05-22 1500 1500 1495 1500 7800 1500 1530
2018-05-21 1500 1500 1490 1497 1460 1490 1500
2018-05-18 1556 1556 1450 1489 6943 1500 1530
2018-05-17 1590 1590 1590 1590 60 1555 1585
2018-05-16 1550 1555 1550 1551 200 1550 1590
2018-05-15 1589 1590 1510 1521 1100 1510 1590
2018-05-14 1570 1585 1570 1580 1578 1560 1580
2018-05-11 1545 1590 1545 1549 4575 1545 1585
2018-05-10 1550 1560 1530 1530 6919 1510 1545
2018-05-09 1550 1580 1550 1580 1002 1550 1580
2018-05-08 1500 1560 1500 1560 1703 1540 1590
2018-05-07 1583 1590 1510 1511 3636 1501 1550
2018-05-04 1600 1600 1595 1598 3066 1595 1600
2018-05-03 1610 1610 1582 1590 6175 1584 1600
2018-05-02 1602 1680 1600 1616 10359 1590 1660
2018-05-01 1650 1700 1650 1690 1469 1601 1700
2018-04-30 1650 1799 1650 1700 38477 1650 1710
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй