ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 400,00

0,00 (0,00%)

1348

1 887 200

2018-02-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 296 237 - 385 169 2 29,71% 911 068 615 70,29%
Овог Нэр Хувьцаа %
Н Батхуяг 3 445 6,47%
Robertson Nancy Leanne 15 010 28,20%
Casey Jemma Katherine 15 010 28,20%
Robert William 15 008 28,20%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 84,60% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 84,60% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 2 712 016 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 61 183 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 650 833 400,00
Өр төлбөр 216 144 100,00
Эзэмшигчийн өмч 2 495 872 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 238 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 218 291 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 273 179 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 5 132,73
Book value equity per share /BVPS/ 46 894,63
Price-earnings ratio 0,27
Price to book 0,03
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-02-23 1400 1400 1400 1400 1348 1400 1499
2018-02-21 1400 1400 1400 1400 1200 1310 1499
2018-02-20 1450 1450 1310 1404 4507 1330 1500
2018-02-15 1430 1430 1430 1430 520 1350 1500
2018-02-14 1450 1450 1301 1430 2932 1311 1430
2018-02-13 1400 1430 1400 1420 4820 1430 1500
2018-02-09 1432 1436 1400 1410 4560 1400 1550
2018-02-08 1475 1475 1401 1435 2012 1401 1550
2018-02-07 1501 1501 1500 1501 709 1500 1550
2018-02-06 1660 1660 1530 1551 2113 1500 1660
2018-02-05 1600 1690 1600 1655 1424 1600 1690
2018-02-01 1567 1567 1567 1567 1000 1570 1650
2018-01-31 1690 1690 1690 1690 10 1567 1690
2018-01-30 1600 1600 1580 1594 5000 1567 1690
2018-01-29 1700 1700 1655 1658 1077 1600 1690
2018-01-25 1700 1700 1600 1617 1050 1635 1700
2018-01-24 1720 1840 1700 1727 231 1700 1840
2018-01-23 1700 1880 1600 1738 6460 1650 1880
2018-01-22 1700 1700 1650 1681 5310 1551 1700
2018-01-19 1670 1760 1670 1704 5764 1550 1813
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй