АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 199,00

-39,00 (-3,15%)

4209

5 046 591

2020-08-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 602 595 4 37,08% 17 987 740 4 396 62,92%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 73 307 564 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 069 994 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 62 237 570 300,00
Өр төлбөр 22 483 235 800,00
Эзэмшигчийн өмч 50 824 328 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 368 776 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 797 978 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 923 613 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -4 757 932 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -166,28
Book value equity per share /BVPS/ 1 776,19
Price-earnings ratio -7,21
Price to book 0,68
Price to sales 93,03
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -12,90
Return on equity /ROE/ -0,09
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-08-14 1239 1239 1160 1199 4209 1155 1237
2020-08-13 1237 1239 1237 1238 793 1171 1239
2020-08-12 1165 1238 1165 1237 1733 1170 1238
2020-08-11 1243 1243 1160 1238 1267 1165 1238
2020-08-10 1249 1249 1242 1244 166 1242 1243
2020-08-07 1240 1249 1240 1249 135 1240 1248
2020-08-06 1240 1240 1240 1240 65 1181 1240
2020-08-05 1240 1240 1200 1240 38 1181 1240
2020-08-04 1250 1250 1240 1243 14 1181 1240
2020-08-03 1250 1250 1245 1250 524 1201 1250
2020-07-31 1299 1299 1250 1250 57 1246 1250
2020-07-30 1300 1300 1298 1298 512 1290 1298
2020-07-29 1270 1340 1270 1270 856 1250 1300
2020-07-28 1270 1340 1270 1340 15497 1270 1340
2020-07-27 1315 1315 1310 1312 80 1270 1314
2020-07-24 1300 1310 1270 1302 2107 1270 1315
2020-07-23 1155 1310 1155 1299 2870 1270 1305
2020-07-22 1273 1273 1240 1240 3753 1155 1273
2020-07-21 1200 1270 1120 1270 5345 1150 1210
2020-07-20 1210 1210 1100 1210 2418 1110 1210
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй