ЖИНСТ-УВС

Сүүлийн арилжаа

ЖИНСТ-УВС ( MSE: JIV/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 699,00

140,00 (8,98%)

165

280 335

2019-03-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 461 515 - 357 110 3 24,43% 1 104 405 752 75,57%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК 168 457 10,11%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Чулуунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Далайбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 2,70% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 2,70% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 3 102 371 090,79
Эргэлтийн хөрөнгө 3 101 160 169,72
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 210 921,07
Өр төлбөр 159 590 427,09
Эзэмшигчийн өмч 2 942 780 664,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 222 516 557,47
Үйл ажиллагааны зардал 29 365 067,94
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 173 836 340,58
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 104,35
Book value equity per share /BVPS/ 1 766,44
Price-earnings ratio 16,28
Price to book 0,96
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-03-22 1700 1700 1690 1699 165 1550 1690
2019-03-21 1550 1690 1549 1559 2077 1521 1700
2019-03-20 1471 1550 1471 1502 1113 1500 1550
2019-03-19 1699 1699 1699 1699 21 1470 1700
2019-03-18 1699 1699 1699 1699 10 1480 1699
2019-03-15 1699 1699 1699 1699 9 1452 1699
2019-03-14 1700 1700 1650 1699 174 1450 1699
2019-03-12 1840 1840 1840 1840 25 1650 1780
2019-03-11 1710 1850 1650 1850 1605 1651 1850
2019-03-07 1800 1800 1800 1800 1 1710 1800
2019-03-06 1800 1800 1800 1800 1100 1710 1880
2019-03-01 1660 1700 1660 1660 941 1670 1700
2019-02-28 1700 1700 1700 1700 830 1664 1700
2019-02-26 1750 1850 1702 1850 36 1701 2000
2019-02-21 1800 1800 1800 1800 400 1701 2000
2019-02-20 1800 1800 1800 1800 260 1700 1800
2019-02-19 1800 1800 1790 1790 640 1710 1800
2019-02-18 1790 1790 1790 1790 40 1700 1800
2019-02-15 1790 1790 1790 1790 10 1662 1790
2019-02-02 1700 1700 1700 1700 1000 1661 1800
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй