АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Сүүлийн арилжаа

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ( MSE: AARD/326 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
11 980,00

-10,00 (-0,08%)

17389

208 320 220

2021-05-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
28 590 335 - 10 197 214 5 35,67% 18 393 121 15 149 64,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
АРД БИТ ХХК 3 126 004 10,92%
Ард холдингс интернэшнл ХХК 2 875 733 10,05%
Рашле Бруно 2 074 534 7,25%
Хишигдорж Батхишиг 2 658 265 9,29%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга П.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Бруно Рашле
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Сүхдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Арнауд Вентура
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Михайл Зелдович
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-27 45 028 0,16% 100 4 502 800
2015-03-16 45 028 0,16% 975,280029296875 43 914 908
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 80 379 860 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 878 592 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 68 501 267 100,00
Өр төлбөр 22 721 514 200,00
Эзэмшигчийн өмч 57 658 345 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 5 252 438 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 2 258 459 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 117 412 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 430 339 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 49,99
Book value equity per share /BVPS/ 2 015,02
Price-earnings ratio 239,66
Price to book 5,95
Price to sales 65,26
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,27
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 11210 11990 11210 11980 17389 11500 11900
2021-05-06 11500 11990 11200 11990 55377 11200 11850
2021-05-05 11450 11850 11010 11850 49812 11500 11750
2021-05-04 12000 12310 11100 11880 50785 11410 11500
2021-05-03 11150 12500 10860 12470 108273 11800 12000
2021-04-30 10900 11500 10500 11150 12652 11110 11190
2021-04-29 11200 11200 10800 11080 7513 10810 10980
2021-04-28 11200 11200 10500 11190 5358 11100 11200
2021-04-27 11680 11680 10100 11240 9926 11000 11200
2021-04-26 12700 12770 10950 11430 6116 11780 11700
2021-04-23 12800 12850 12700 12730 3803 12690 12700
2021-04-22 12450 12800 12450 12750 7181 12640 12800
2021-04-21 12470 12750 12200 12470 9009 12400 12500
2021-04-20 11800 13000 11800 12500 144205 12110 12470
2021-04-19 10510 12000 10510 11980 370514 11600 11780
2021-04-16 9975 10500 9975 10450 216716 10300 10480
2021-04-15 9960 9980 9960 9970 78831 9970 9975
2021-04-14 9995 9995 9945 9970 96000 9960 9980
2021-04-13 9990 10000 9990 9990 99024 9990 9995
2021-04-12 9790 9990 9790 9990 102214 9950 9990
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй