ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
95 680,00

-2 320,00 (-2,37%)

10

956 800

2019-10-18

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 46 355 1 70,92% 19 007 376 29,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 3 139 182 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 840 431 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 298 751 600,00
Өр төлбөр 1 142 068 300,00
Эзэмшигчийн өмч 1 997 114 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 833 236 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 003 709 900,00
Бусад орлого 3 774 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 464 879 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 340 489 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 5 209,29
Book value equity per share /BVPS/ 30 554,67
Price-earnings ratio 18,37
Price to book 3,13
Price to sales 3,41
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,45
Net profit margin 0,19
Return on equity /ROE/ 0,17
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-10-18 96000 96000 95200 95680 10 94080 95920
2019-10-16 98000 98000 98000 98000 1 96000 98000
2019-10-02 99040 99040 99040 99040 3 95200 99040
2019-10-01 95200 95200 95200 95200 1 95200 99040
2019-09-30 99040 99040 99040 99040 1 94160 99040
2019-09-27 100000 100000 100000 100000 1 94080 99040
2019-09-24 94000 94000 94000 94000 40 94080 104900
2019-09-23 100600 100600 100000 100000 62 94000 100000
2019-09-20 105000 105000 100700 102900 5 100600 104900
2019-09-19 105000 105000 105000 105000 5 100700 105000
2019-09-17 110000 110000 109000 109000 9 100700 113000
2019-09-16 112900 112900 112900 112900 1 100500 110000
2019-09-11 100300 100300 100300 100300 2 100300 113000
2019-09-05 110000 110000 110000 110000 26 100100 113900
2019-08-27 100000 100000 100000 100000 7 92160 109000
2019-08-15 87040 87040 87040 87040 1 90080 108000
2019-08-14 102000 102000 102000 102000 5 108000
2019-08-13 105000 105000 105000 105000 1 102000 105500
2019-08-01 109000 109400 109000 109400 13 102000 109000
2019-07-16 108000 109500 108000 108800 4 103000 120000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй