ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
75 750,00

-4 250,00 (-5,31%)

2

151 500

2021-05-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 50 277 2 76,92% 15 085 379 23,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ц.Баатарсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Хулан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оргилболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Цэцэнхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оюунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Я.Пүрэвээ
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Хүрэлхад
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 3 388 329 612,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 167 455 602,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 220 874 010,00
Өр төлбөр 1 045 047 474,00
Эзэмшигчийн өмч 2 343 282 138,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 762 659 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 410 663 720,00
Бусад орлого 6 947 215,00
Үйл ажиллагааны зардал 406 478 476,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 10 274 532,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 157,19
Book value equity per share /BVPS/ 35 850,83
Price-earnings ratio 481,89
Price to book 2,11
Price to sales 6,49
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,46
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 75750 75750 75750 75750 2 75750 86800
2021-05-04 80000 80000 80000 80000 41 75850 86000
2021-04-23 86960 86960 86960 86960 5 75700 86800
2021-04-22 75650 75650 75650 75650 51 75700 86960
2021-04-20 75650 75650 75650 75650 2 75650 90000
2021-04-16 75550 75550 75550 75550 53 75650 90000
2021-04-15 76500 76500 75450 75600 144 75450 90000
2021-04-06 78000 78000 75200 75600 71 75200 84000
2021-04-05 80000 84000 80000 81600 5 78000 84000
2021-03-26 78100 78100 78100 78100 1 78000 84000
2021-03-25 80000 80000 80000 80000 1 78000 84000
2021-03-12 86000 86000 86000 86000 1 78000 86000
2021-03-09 88000 88000 88000 88000 3 75000 88000
2021-03-05 80000 82000 80000 81920 40 76000 90000
2021-03-03 75950 80000 75950 80000 23 75000 80000
2021-03-02 76000 76000 76000 76000 12 70500 75950
2021-03-01 75000 75000 75000 75000 21 71000 77000
2021-02-25 77000 77000 77000 77000 1 70000 77000
2021-02-23 75000 75000 75000 75000 5 70000 77000
2021-02-22 76000 76000 76000 76000 4 70000 77000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй