ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
127 000,00

2 000,00 (1,60%)

3

381 000

2019-03-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 46 355 1 70,92% 19 007 343 29,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 4 473 664 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 182 981 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 290 682 400,00
Өр төлбөр 2 163 419 500,00
Эзэмшигчийн өмч 2 310 244 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 5 712 789 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 282 931 500,00
Бусад орлого 46 234 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 946 510 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 384 457 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 21 181,38
Book value equity per share /BVPS/ 35 345,38
Price-earnings ratio 6,00
Price to book 3,59
Price to sales 1,45
Dividend payout ratio 0,11
Dividend yield 12,70
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,43
Net profit margin 0,24
Return on equity /ROE/ 0,60
Return on assets /ROA/ 0,31
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-03-22 127000 127000 127000 127000 3 123400 127000
2019-03-21 125000 125000 125000 125000 7 125000 127000
2019-03-20 123000 123000 123000 123000 1 123100 125000
2019-03-15 124100 124100 124000 124000 41 122200 124000
2019-03-14 125000 128000 125000 128000 12 124100 128000
2019-03-14 124100 124100 124000 124000 41 122400 124000
2019-03-14 124100 124100 124000 124000 41 122400 124000
2019-03-14 124100 124100 124000 124000 41 122400 124000
2019-03-14 124100 124100 124000 124000 41 122400 124000
2019-03-13 123000 123000 122000 122700 3 123100 128000
2019-03-12 126000 126000 126000 126000 2 121000 128000
2019-03-11 130000 130000 127000 129200 13 126000 128500
2019-03-07 130000 130100 130000 130000 58 127000 130000
2019-03-01 138000 138000 127200 127200 6 127100 140000
2019-02-27 138400 138400 138400 138400 5 130100 138000
2019-02-19 139000 139000 138000 138400 9 134000 140000
2019-02-18 130000 140000 130000 140000 15 131000 139000
2019-02-14 124000 125000 124000 124900 53 120000 150000
2019-02-13 124000 124000 124000 124000 1 112000 124000
2019-01-31 110000 110000 110000 110000 35 105500 125000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй