ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
75 000,00

-3 000,00 (-3,85%)

1

75 000

2021-12-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 50 277 2 76,92% 15 085 381 23,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ц.Баатарсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Хулан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оргилболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Цэцэнхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оюунцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Я.Пүрэвээ
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Хүрэлхад
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 3 356 349 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 161 113 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 195 236 300,00
Өр төлбөр 1 029 448 900,00
Эзэмшигчийн өмч 2 326 900 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 48 309 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 25 664 100,00
Бусад орлого 10 123 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 69 996 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -32 682 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -500,02
Book value equity per share /BVPS/ 35 600,21
Price-earnings ratio -150,00
Price to book 2,11
Price to sales 101,47
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,47
Net profit margin -0,68
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-02 75000 75000 75000 75000 1 68200 79700
2021-11-18 78000 78000 78000 78000 2 68500 79800
2021-11-15 68000 68000 68000 68000 1 68500 78000
2021-11-04 80000 80000 80000 80000 1 72000 80000
2021-10-28 79000 79000 79000 79000 1 70000 90000
2021-10-22 79000 79000 79000 79000 2 70000 79000
2021-10-14 76100 76100 76100 76100 1 75000 79000
2021-10-13 76100 76100 76100 76100 9 76100 79000
2021-10-06 80000 80000 80000 80000 1 76100 84000
2021-10-04 78000 78000 78000 78000 2 76100 80000
2021-09-28 80000 80000 79900 79900 61 76500 80000
2021-09-20 80000 80000 80000 80000 13 76100 80000
2021-09-17 80000 80000 80000 80000 2 76000 80000
2021-09-10 80000 80000 80000 80000 10 76000 80000
2021-08-30 86000 86000 86000 86000 2 76000 84000
2021-08-23 80000 80000 80000 80000 1 75000 86000
2021-08-20 75000 75100 75000 75100 4 75000 90800
2021-08-09 79000 79000 79000 79000 3 70000 96800
2021-08-03 75000 75000 75000 75000 8 80000
2021-08-02 76000 76000 76000 76000 37 68000 80000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй