ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
100 500,00

-4 400,00 (-4,19%)

16

1 608 000

2019-05-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 46 355 1 70,92% 19 007 363 29,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 4 473 664 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 182 981 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 290 682 400,00
Өр төлбөр 2 163 419 500,00
Эзэмшигчийн өмч 2 310 244 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 5 712 789 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 282 931 500,00
Бусад орлого 46 234 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 946 510 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 384 457 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 21 181,38
Book value equity per share /BVPS/ 35 345,38
Price-earnings ratio 4,74
Price to book 2,84
Price to sales 1,15
Dividend payout ratio 0,11
Dividend yield 10,05
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,43
Net profit margin 0,24
Return on equity /ROE/ 0,60
Return on assets /ROA/ 0,31
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-20 100500 100500 100400 100500 16 100000 100400
2019-05-17 104900 104900 104900 104900 1 100400 105000
2019-05-16 105000 105000 105000 105000 6 100400 105000
2019-05-14 100400 100400 100400 100400 24 100400 109000
2019-05-09 100400 100400 100000 100300 3 94960 100400
2019-05-08 100500 100500 100000 100400 26 98400 100400
2019-05-07 105000 105000 105000 105000 4 100500 109000
2019-05-06 100100 108000 100100 108000 3 105000 109500
2019-04-29 110000 110000 110000 110000 3 100000 110000
2019-04-25 101000 101000 100000 100800 46 100000 115500
2019-04-24 115500 115500 115500 115500 3 101200 115500
2019-04-23 115000 115000 115000 115000 5 101100 115500
2019-04-15 112000 112000 112000 112000 8 100000 121000
2019-04-11 120000 120000 120000 120000 1 118000 121000
2019-04-10 121800 121800 121700 121700 4 120000 121700
2019-04-09 120000 122000 120000 121300 3 120000 122000
2019-04-08 121900 122500 121900 122100 50 117000 122000
2019-04-05 122200 122500 122200 122500 15 115000 122500
2019-04-04 123000 123000 123000 123000 12 122500 122800
2019-04-02 123500 123500 123500 123500 2 123000 123500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй