Жуулчин Дюти Фрий ХК

Сүүлийн арилжаа

Жуулчин Дюти Фрий ХК ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
105 400,00

13 000,00 (14,07%)

1

105 400

2024-07-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 50 280 2 76,93% 15 082 333 23,07%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Баатарсайхан
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Хулан
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Оюунцэцэг
ТУЗ-ийн гишүүн Н.Мөнхбат
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Отгонсүрэн
ТУЗ-ийн гишүүн Э.Пүрэвлхам
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Байгальмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Болормаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Уянга
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 4 045 877 913,33
Эргэлтийн хөрөнгө 3 850 534 672,47
Эргэлтийн бус хөрөнгө 195 343 240,86
Өр төлбөр 1 054 475 246,87
Эзэмшигчийн өмч 2 991 402 666,46
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 1 605 749 727,95
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 762 701 098,78
Бусад орлого 290 047 047,10
Үйл ажиллагааны зардал 696 354 187,40
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 411 166 001,76
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 6 290,60
Book value equity per share /BVPS/ 45 766,69
Price-earnings ratio 16,76
Price to book 2,30
Price to sales 4,29
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,53
Net profit margin 0,26
Return on equity /ROE/ 0,14
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-07-08 105400 105400 105400 105400 1 90000 105400
2024-07-03 92400 92400 92400 92400 22 80000 105400
2024-07-02 92400 92400 92400 92400 2 92400 105400
2024-07-01 92400 92400 92400 92400 6 92400
2024-06-12 90000 90000 90000 90000 4 90000 100000
2024-06-07 90000 90000 90000 90000 1 90000 112500
2024-06-06 100000 100000 100000 100000 1 84000 112500
2024-06-05 100000 100000 88000 88000 12 86000 102000
2024-06-04 100000 100000 100000 100000 9 100000 102000
2024-05-29 90000 90000 90000 90000 201 102000
2024-05-28 90000 90000 90000 90000 19 90000 112500
2024-05-24 90240 90240 90000 90080 3 103700
2024-05-22 94000 94000 94000 94000 4 90240 103700
2024-05-21 94000 94000 94000 94000 3 90240 103700
2024-05-20 103700 103700 103700 103700 10 90240 103700
2024-05-17 110000 110000 110000 110000 5 103800 115000
2024-05-15 125000 125000 125000 125000 1 103800 124000
2024-05-14 119000 119000 119000 119000 104 103800 153000
2024-05-13 103700 103700 103700 103700 13 103700 115000
2024-05-10 90240 90240 90240 90240 79 90240 92000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй