ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
96 000,00

-2 000,00 (-2,04%)

13

1 248 000

2020-01-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 46 355 1 70,92% 19 007 386 29,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 3 139 182 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 840 431 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 298 751 600,00
Өр төлбөр 1 142 068 300,00
Эзэмшигчийн өмч 1 997 114 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 833 236 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 003 709 900,00
Бусад орлого 3 774 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 464 879 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 340 489 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 5 209,29
Book value equity per share /BVPS/ 30 554,67
Price-earnings ratio 18,43
Price to book 3,14
Price to sales 3,42
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,45
Net profit margin 0,19
Return on equity /ROE/ 0,17
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-01-17 96000 96000 96000 96000 13 96000 98000
2020-01-13 96800 98000 96800 98000 7 94480 100000
2020-01-10 96800 96800 96800 96800 5 94480 98000
2020-01-02 100000 100000 100000 100000 1 94080 100000
2019-12-31 98400 98400 98400 98400 6 98400 100000
2019-12-30 94000 94000 94000 94000 7 94000 98400
2019-12-27 99600 99600 94000 95840 3 93040 94000
2019-12-25 100000 100000 100000 100000 1 94000 100000
2019-12-18 100000 100000 100000 100000 1 92560 100000
2019-12-13 94000 94000 94000 94000 1 92080 100000
2019-12-12 99600 99600 99600 99600 4 98000 100000
2019-12-10 94000 94000 94000 94000 26 90160 99600
2019-12-09 94000 94000 94000 94000 1 90000 94000
2019-12-05 94000 94000 94000 94000 2 90000 94000
2019-12-03 92000 94000 92000 92080 21 90080 94000
2019-11-29 92000 92000 90000 91040 4 90000 93040
2019-11-28 94000 94000 92000 92000 28 92000 94000
2019-11-20 94000 94000 94000 94000 6 92000 94000
2019-11-19 94000 95600 94000 94080 15 94000 95600
2019-11-18 95600 95600 95600 95600 1 92080 94000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй