ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ

Сүүлийн арилжаа

ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ( MSE: SUL/34 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
87 040,00

-14 960,00 (-14,67%)

1

87 040

2019-08-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 362 - 46 355 1 70,92% 19 007 361 29,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 46 355 70,92%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 3 139 182 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 840 431 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 298 751 600,00
Өр төлбөр 1 142 068 300,00
Эзэмшигчийн өмч 1 997 114 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 833 236 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 003 709 900,00
Бусад орлого 3 774 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 464 879 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 340 489 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 5 209,29
Book value equity per share /BVPS/ 30 554,67
Price-earnings ratio 16,71
Price to book 2,85
Price to sales 3,10
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,45
Net profit margin 0,19
Return on equity /ROE/ 0,17
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-08-15 87040 87040 87040 87040 1 90080 108000
2019-08-14 102000 102000 102000 102000 5 108000
2019-08-13 105000 105000 105000 105000 1 102000 105500
2019-08-01 109000 109400 109000 109400 13 102000 109000
2019-07-16 108000 109500 108000 108800 4 103000 120000
2019-07-08 103000 103000 100400 101000 50 101100 107900
2019-07-04 103100 103100 102100 102500 7 102200 108000
2019-06-26 105000 105000 105000 105000 9 102100 108100
2019-06-25 105000 105000 105000 105000 1 102000 105000
2019-06-20 105000 105000 101300 105000 27 101200 108000
2019-06-18 101300 101300 101300 101300 1 101300 108000
2019-06-17 102200 108000 102200 104500 10 102000 108100
2019-06-07 108500 108500 108400 108400 3 102000 108400
2019-06-05 105000 108000 105000 107300 8 101100 108500
2019-05-22 105000 105000 100400 100400 10 100000 105000
2019-05-21 100400 100500 100400 100400 73 100400 105000
2019-05-20 100500 100500 100400 100500 16 100000 100400
2019-05-17 104900 104900 104900 104900 1 100400 105000
2019-05-16 105000 105000 105000 105000 6 100400 105000
2019-05-14 100400 100400 100400 100400 24 100400 109000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 10000 0,09%
2017 10000 0,11%
2016 5000 0,11%
2015 10202 0,23%
2014 13196,8 0,29%
Тун удахгүй
Тун удахгүй