АВТО ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

АВТО ЗАМ ( MSE: AAR/369 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 180,00

0,00 (0,00%)

0

0

2018-06-07

“Авто зам” ХК-ийн гол үйл ажиллагаа нь инженерийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн барилгын ажил бөгөөд түүний зэрэгцээ барилгын материал, блокны үйлдвэрлэл эрхэлдэг.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
139 105 - 126 815 5 91,16% 12 290 848 8,84%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Гантөмөр 46 300 33,28%
У Нэргүй 11 079 7,96%
Р Нямдорж 16 737 12,03%
Ажнай Корпораци 45 679 32,84%
Г Ганчимэг 7 020 5,05%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 1-р баг   

Утас: (976) 7033-3310
Факс: (976) 7033-3310 
Цахим шуудан: 
Вэб: 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 1 102 580 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 286 553 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 816 026 800,00
Өр төлбөр 132 075 400,00
Эзэмшигчийн өмч 970 504 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 5 454 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 995 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 44 750 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -38 300 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -275,33
Book value equity per share /BVPS/ 6 976,78
Price-earnings ratio -18,81
Price to book 0,74
Price to sales 132,10
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -7,02
Return on equity /ROE/ -0,04
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-07 0 0 0 5180 0 0 0
2018-05-29 5180 5180 5180 5180 4 5175 0
2018-05-25 5175 5175 5175 5175 4 5175 0
2018-05-09 4500 4500 4500 4500 16 0 0
2018-05-08 4700 4700 4700 4700 4 0 0
2018-05-07 4100 4100 4100 4100 36 3900 4700
2018-05-01 4100 4100 4100 4100 14 4100 4700
2018-04-24 4101 4101 4101 4101 24 4100 0
2018-04-23 4101 4101 4101 4101 8 4100 0
2018-03-30 4100 4100 4100 4100 3 3900 6250
2018-03-27 4251 4251 4251 4251 2 3900 6250
2018-03-23 4995 5000 4995 4998 34 3900 6250
2018-03-21 5450 5450 5450 5450 2 3900 0
2018-03-20 4740 4740 4740 4740 2 3900 4740
2018-03-07 4125 4125 4125 4125 50 5410
2018-03-05 4126 4126 4126 4126 24 4125 5410
2018-02-28 4710 4710 4710 4710 10 0 0
2018-02-27 4101 4101 4101 4101 4 4100 0
2018-01-19 4001 4001 4001 4001 5 4000 0
2018-01-18 4001 4001 4001 4001 12 4000 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй