АВТО ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

АВТО ЗАМ ( MSE: AAR/369 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
4 001,00

0,00 (0,00%)

5

20 005

2018-01-19

“Авто зам” ХК-ийн гол үйл ажиллагаа нь инженерийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн барилгын ажил бөгөөд түүний зэрэгцээ барилгын материал, блокны үйлдвэрлэл эрхэлдэг.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
139 105 - 126 815 5 91,16% 12 290 863 8,84%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Гантөмөр 46 300 33,28%
У Нэргүй 11 079 7,96%
Р Нямдорж 16 737 12,03%
Ажнай Корпораци 45 679 32,84%
Г Ганчимэг 7 020 5,05%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 1-р баг   

Утас: (976) 7033-3310
Факс: (976) 7033-3310 
Цахим шуудан: 
Вэб: 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 1 115 374 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 415 770 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 699 603 600,00
Өр төлбөр 88 495 500,00
Эзэмшигчийн өмч 1 026 878 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 2 117 051 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 894 265 800,00
Бусад орлого 2 249 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 136 988 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 79 242 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 569,66
Book value equity per share /BVPS/ 7 382,04
Price-earnings ratio 7,02
Price to book 0,54
Price to sales 0,26
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate 0,11
Net profit margin 0,04
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-19 4001 4001 4001 4001 5 4000 0
2018-01-18 4001 4001 4001 4001 12 4000 0
2018-01-15 4001 4001 4001 4001 8 4000 0
2018-01-08 4613 4613 4613 4613 20 4000 0
2017-12-22 4613 4613 4613 4613 4 4000 0
2017-11-29 5305 5305 5305 5305 9 5300 0
2017-11-28 5300 5300 5300 5300 1 5300 0
2017-11-13 4612 4612 4612 4612 42 4611 0
2017-11-10 4611 4611 4611 4611 1 4611 0
2017-09-26 4010 4010 4010 4010 4 4000 0
2017-07-24 4000 4000 4000 4000 4 4000 0
2017-07-21 4000 4000 4000 4000 20 4000 0
2017-07-03 4000 4000 4000 4000 10 4000 0
2017-06-14 4500 4500 4500 4500 50 0 0
2017-06-08 5000 5000 5000 5000 10 0 0
2017-05-16 5800 5800 5800 5800 16 6000
2017-01-26 6000 6000 6000 6000 12 0 0
2016-12-19 6000 6000 6000 6000 11 0 0
2016-12-09 6000 6000 6000 6000 19 0 0
2016-08-12 6000 6000 6000 6000 25 0 6250
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй