АВТО ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

АВТО ЗАМ ( MSE: AAR/369 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 175,00

675,00 (15,00%)

4

20 700

2018-05-25

“Авто зам” ХК-ийн гол үйл ажиллагаа нь инженерийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн барилгын ажил бөгөөд түүний зэрэгцээ барилгын материал, блокны үйлдвэрлэл эрхэлдэг.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
139 105 - 126 815 5 91,16% 12 290 850 8,84%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Гантөмөр 46 300 33,28%
У Нэргүй 11 079 7,96%
Р Нямдорж 16 737 12,03%
Ажнай Корпораци 45 679 32,84%
Г Ганчимэг 7 020 5,05%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 1-р баг   

Утас: (976) 7033-3310
Факс: (976) 7033-3310 
Цахим шуудан: 
Вэб: 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2014
Нийт хөрөнгө 1 115 374 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 415 770 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 699 603 600,00
Өр төлбөр 88 495 500,00
Эзэмшигчийн өмч 1 026 878 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2014
Цэвэр борлуулалт 2 117 051 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 894 265 800,00
Бусад орлого 2 249 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 136 988 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 79 242 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2014Q4
Earning per share /EPS/ 569,66
Book value equity per share /BVPS/ 7 382,04
Price-earnings ratio 9,08
Price to book 0,70
Price to sales 0,34
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2014Q4
Gross Profit Rate 0,11
Net profit margin 0,04
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2014Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-25 5175 5175 5175 5175 4 5175 0
2018-05-09 4500 4500 4500 4500 16 0 0
2018-05-08 4700 4700 4700 4700 4 0 0
2018-05-07 4100 4100 4100 4100 36 3900 4700
2018-05-01 4100 4100 4100 4100 14 4100 4700
2018-04-24 4101 4101 4101 4101 24 4100 0
2018-04-23 4101 4101 4101 4101 8 4100 0
2018-03-30 4100 4100 4100 4100 3 3900 6250
2018-03-27 4251 4251 4251 4251 2 3900 6250
2018-03-23 4995 5000 4995 4998 34 3900 6250
2018-03-21 5450 5450 5450 5450 2 3900 0
2018-03-20 4740 4740 4740 4740 2 3900 4740
2018-03-07 4125 4125 4125 4125 50 5410
2018-03-05 4126 4126 4126 4126 24 4125 5410
2018-02-28 4710 4710 4710 4710 10 0 0
2018-02-27 4101 4101 4101 4101 4 4100 0
2018-01-19 4001 4001 4001 4001 5 4000 0
2018-01-18 4001 4001 4001 4001 12 4000 0
2018-01-15 4001 4001 4001 4001 8 4000 0
2018-01-08 4613 4613 4613 4613 20 4000 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй