ХИШИГ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ХИШИГ УУЛ ( MSE: HSX/376 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
625,00

-75,00 (-10,71%)

52

32 500

2022-01-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
868 252 - 700 607 4 80,69% 167 645 2 183 19,31%
Овог Нэр Хувьцаа %
Балжням Энххорлоо 217 063 25,00%
Цэрэндорж Роза 142 373 16,40%
Ядам Нэргүй 45 965 5,29%
Орон нутгийн өмч 295 206 34,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Энххорлоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гонгор
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Цэцэнхаан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Сэржамц
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Роза
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Нэргүй
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Отгонболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Даваасүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Сүлд-оргил
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 1 331 024 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 243 266 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 087 757 700,00
Өр төлбөр 632 959 300,00
Эзэмшигчийн өмч 698 065 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 624 310 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 446 197 700,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 177 642 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 269 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 2,61
Book value equity per share /BVPS/ 803,99
Price-earnings ratio 239,13
Price to book 0,78
Price to sales 0,87
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-14 625 625 625 625 52 625 770
2021-12-20 700 700 700 700 1229 600 770
2021-11-25 700 700 700 700 15 600 745
2021-11-19 700 700 700 700 9 551 700
2021-11-12 800 800 800 800 1 551 745
2021-10-27 745 745 745 745 1 551 745
2021-09-27 648 648 648 648 6 648 0
2021-06-18 563,5 563,5 563,5 563,5 315 500 648
2021-04-20 475,01 563,5 475,01 563,5 16 480 661
2021-04-08 475 520 475 490,27 112 475 661
2021-03-24 540 540 540 540 4 475 661
2021-02-10 540 540 540 540 6 475 0
2020-11-13 470 470 470 470 1 470 517,5
2020-10-27 450 450 450 450 5 450 517,5
2020-10-20 450 450 450 450 90 500
2020-10-09 450 450 450 450 14 450 575
2020-09-17 500 500 500 500 2 450 575
2020-09-16 500 500 500 500 70 500
2020-09-11 580 580 580 580 7 665
2020-09-10 580 580 580 580 14 580 780
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй