ХИШИГ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ХИШИГ УУЛ ( MSE: HSX/376 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
490,27

-49,73 (-9,21%)

112

54 910

2021-04-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
868 252 - 700 607 4 80,69% 167 645 2 184 19,31%
Овог Нэр Хувьцаа %
Балжням Энххорлоо 217 063 25,00%
Цэрэндорж Роза 142 373 16,40%
Ядам Нэргүй 45 965 5,29%
Орон нутгийн өмч 295 206 34,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Энххорлоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гонгор
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Цэцэнхаан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Сэржамц
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Итгэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Халиунбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Роза
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Нэргүй
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 1 363 831 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 235 932 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 127 899 500,00
Өр төлбөр 646 508 900,00
Эзэмшигчийн өмч 717 322 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 652 883 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 154 287 700,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 515 338 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -16 742 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -19,28
Book value equity per share /BVPS/ 826,17
Price-earnings ratio -25,42
Price to book 0,59
Price to sales 0,26
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,30
Net profit margin -0,01
Return on equity /ROE/ -0,02
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-04-08 475 520 475 490,27 112 475 661
2021-03-24 540 540 540 540 4 475 661
2021-02-10 540 540 540 540 6 475 0
2020-11-13 470 470 470 470 1 470 517,5
2020-10-27 450 450 450 450 5 450 517,5
2020-10-20 450 450 450 450 90 500
2020-10-09 450 450 450 450 14 450 575
2020-09-17 500 500 500 500 2 450 575
2020-09-16 500 500 500 500 70 500
2020-09-11 580 580 580 580 7 665
2020-09-10 580 580 580 580 14 580 780
2020-08-26 682 682 682 682 10 512 692
2020-04-29 602 602 602 602 8 602 0
2020-01-15 602 602 602 602 30 602 0
2019-12-18 500 590 500 523,88 49 590 620
2019-12-10 540 540 540 540 7 370 540
2019-12-05 390 515 390 515 40 515 0
2019-12-03 448 448 448 448 10 448 0
2019-11-22 390 390 390 390 5619 448
2019-10-01 390 390 390 390 24 390 517
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй