ХИШИГ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ХИШИГ УУЛ ( MSE: HSX/376 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
999,00

49,29 (5,19%)

2

1 998

2018-05-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
868 252 - 700 607 4 80,69% 167 645 2 200 19,31%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Энххорлоо 217 063 25,00%
Ц Роза 142 373 16,40%
Я Нэргүй 45 965 5,29%
Орон нутгийн өмч 295 206 34,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Энхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ням-Оюун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнхбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Нэргүй
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Роза
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Энххорлоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гонгор
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Цэцэнхаан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Сэржамц
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 1 263 477 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 276 933 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 986 544 300,00
Өр төлбөр 533 695 800,00
Эзэмшигчийн өмч 729 781 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 1 471 646 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 062 820 400,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 405 209 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 254 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ 3,75
Book value equity per share /BVPS/ 840,52
Price-earnings ratio 266,49
Price to book 1,19
Price to sales 0,59
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 0,28
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-23 999 999 999 999 2 999
2018-05-17 920 999 920 949,710021972656 117 999
2018-05-10 999 999 900 900 40 900
2018-03-26 1000 1000 1000 1000 52 0 0
2018-02-28 963 963 963 963 24 1000
2018-01-19 838 839 838 838,5 4 730 977
2018-01-17 839 839 839 839 10 730 839
2018-01-16 730 730 730 730 6 730 977
2018-01-15 850 850 850 850 32 1000
2017-11-24 1000 1000 1000 1000 54 1100
2017-11-21 1050 1050 1050 1050 10 1100
2017-11-03 1100 1100 1100 1100 2 1100
2017-11-01 1100 1100 1100 1100 5 1100
2017-10-25 1100 1100 1100 1100 11 1100
2017-10-09 1184 1184 1184 1184 25 0 0
2017-09-22 1030 1030 1030 1030 76 880 1200
2017-08-31 1030 1030 1030 1030 20 1030
2017-08-30 1200 1200 1200 1200 10 1030 1200
2017-08-29 1200 1200 1200 1200 8 1200
2017-07-20 1400 1400 1400 1400 282 1140 1400
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй