Эрдэнэт Суварга ХК

Сүүлийн арилжаа

Эрдэнэт Суварга ХК ( MSE: SVR/377 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
7 670,00

1 000,00 (14,99%)

10

76 700

2012-10-12

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
156 054 - 155 863 2 99,88% 191 4 0,12%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ням Сүлдчимэг 133 531 85,57%
Сүлдчимэг Цанлигмаа 22 099 14,16%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Одонбилэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Маралмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Жадамба
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Баярмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Гончигсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Цангилагбар
ТУЗ-ийн дарга Л.Гантуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн З.Дэлгэрмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Сайнжаргал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 3 688 947 157,35
Эргэлтийн хөрөнгө 1 396 693 786,72
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 292 253 370,63
Өр төлбөр 336 916 926,54
Эзэмшигчийн өмч 3 352 030 230,81
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 2 301 414 848,73
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 564 226 398,82
Бусад орлого 1 812,00
Үйл ажиллагааны зардал 732 675 944,85
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 361 177,20
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 21,54
Book value equity per share /BVPS/ 21 479,94
Price-earnings ratio 356,11
Price to book 0,36
Price to sales 0,52
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,32
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2012-10-12 7670 7670 7670 7670 10 0 0
2012-09-18 6670 6670 6670 6670 10 0 0
2012-09-07 6355 6355 6355 6355 7 0 0
2012-08-21 5530 5530 5530 5530 10 0 0
2012-07-27 4811 4811 4811 4811 10 0 0
2012-07-26 4184 4184 4184 4184 10 4184 0
2012-01-11 2394 2394 2394 2394 30 0 2394
2011-12-27 2082 2082 2082 2082 20 0 2082
2011-12-20 1811 1811 1811 1811 5 0 1811
2011-12-15 1575 1575 1575 1575 25 0 1575
2011-12-09 1370 1370 1370 1370 15 0 0
2011-12-06 1192 1192 1192 1192 15 0 1192
2011-10-24 1037 1037 1037 1037 20 0 1037
2011-10-12 785 785 785 785 20 0 0
2011-05-25 683 683 683 683 5 0 0
2011-05-18 594 594 594 594 5 0 0
2011-05-17 517 517 517 517 5 0 0
2011-05-12 450 450 450 450 5 0 0
2011-05-09 392 392 392 392 5 0 0
2011-04-26 341 341 341 341 5 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 5
2014 5
2013 5
2012 5 0,00%
2011 5 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй