ХАСУ-МАНДАЛ

Сүүлийн арилжаа

ХАСУ-МАНДАЛ ( MSE: HSR/378 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 600,00

500,00 (9,80%)

1

5 600

2022-01-21

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
311 856 - 222 008 3 71,19% 89 848 1 132 28,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Мөнхбат 126 706 40,63%
М Мөнх-Эрдэнэ 79 302 25,43%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 1 232 641 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 7 003 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 225 638 400,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 1 232 641 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 6 240 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 6 093 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 145 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 0,47
Book value equity per share /BVPS/ 3 952,60
Price-earnings ratio 11 994,46
Price to book 1,42
Price to sales 279,87
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,02
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-21 5600 5600 5600 5600 1 5600
2022-01-13 5100 5100 5100 5100 1 5100
2021-12-08 6000 6000 6000 6000 9 5025 6000
2021-11-12 5900 5900 5900 5900 1 5870 5900
2021-10-29 5870 5870 5870 5870 3 5870 5900
2021-10-19 5900 5900 5900 5900 5 5870 5900
2021-10-18 5900 5900 5900 5900 6 5870 5900
2021-09-29 6900 6900 6900 6900 789 5900 0
2021-08-31 6900 6900 6900 6900 50 6800 7000
2021-08-30 6900 6900 6900 6900 28 6800 6900
2021-04-30 7800 7800 7800 7800 1 7300 7800
2021-04-12 7900 7900 7900 7900 1 7900
2020-12-01 7990 7990 7990 7990 15 7990 0
2020-08-25 7990 7990 7990 7990 1 6500 7900
2020-07-29 8000 8000 8000 8000 1 8000
2020-03-04 8350 8350 8350 8350 1 8350
2020-03-02 8400 8400 8400 8400 1 8400
2020-01-15 8520 8520 8520 8520 31 6350 8520
2019-12-19 7460 7460 7460 7460 6 8520
2019-12-18 6465 7420 6465 7410 141 7420 7460
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй