ХАСУ-МАНДАЛ

Сүүлийн арилжаа

ХАСУ-МАНДАЛ ( MSE: HSR/378 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 050,00

-10,00 (-0,20%)

2

10 100

2018-05-21

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
311 856 - 206 008 2 66,06% 105 848 1 125 33,94%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Мөнхбат 126 706 40,63%
М Мөнх-Эрдэнэ 79 302 25,43%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 3 185 037 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 7 441 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 177 596 400,00
Өр төлбөр 2 019 272 700,00
Эзэмшигчийн өмч 1 165 764 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 295 748 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 24 862 100,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 243 858 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 24 324 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 78,00
Book value equity per share /BVPS/ 3 738,15
Price-earnings ratio 64,74
Price to book 1,35
Price to sales 5,33
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,92
Net profit margin 0,08
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-21 5050 5050 5050 5050 2 5050
2018-05-17 5060 5060 5060 5060 67 5060
2018-03-12 4400 4400 4400 4400 1 4400
2018-02-28 4400 4400 4400 4400 40 0 0
2018-02-07 4400 4400 4400 4400 12 3600 4400
2018-02-06 4000 4000 4000 4000 34 3600 4400
2018-02-02 4000 4000 4000 4000 63 3600 4000
2018-01-11 3600 3600 3600 3600 15 3600 4000
2017-12-20 4000 4000 4000 4000 5 3740 4000
2017-12-11 4399 4400 4399 4400 68 3740 4400
2017-11-21 4400 4400 4400 4400 5 4400
2017-11-03 4400 4400 4400 4400 2 4400
2017-11-01 4400 4400 4400 4400 5 4400
2017-10-31 4400 4400 4400 4400 10 4400
2017-10-18 4749 4749 4749 4749 5 4400 5400
2017-10-09 4699 4699 4699 4699 5 4400 4700
2017-09-27 4699 4699 4699 4699 5 4700
2017-09-22 4699 4699 4699 4699 10 3601 4700
2017-09-04 4140 4140 4140 4140 5 3601 0
2017-08-25 3600 3600 3600 3600 2 3600 3999
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй