ХАСУ-МАНДАЛ

Сүүлийн арилжаа

ХАСУ-МАНДАЛ ( MSE: HSR/378 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 600,00

-400,00 (-10,00%)

15

54 000

2018-01-11

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
311 856 - 206 008 2 66,06% 105 848 1 127 33,94%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Мөнхбат 126 706 40,63%
М Мөнх-Эрдэнэ 79 302 25,43%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 3 203 366 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 19 908 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 183 458 200,00
Өр төлбөр 2 044 185 900,00
Эзэмшигчийн өмч 1 159 180 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 145 202 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 125 491 400,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 17 740 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ 56,89
Book value equity per share /BVPS/ 3 717,04
Price-earnings ratio 63,28
Price to book 0,97
Price to sales 7,73
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,14
Net profit margin 0,12
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-11 3600 3600 3600 3600 15 3600 4000
2017-12-20 4000 4000 4000 4000 5 3740 4000
2017-12-11 4399 4400 4399 4400 68 3740 4400
2017-11-21 4400 4400 4400 4400 5 4400
2017-11-03 4400 4400 4400 4400 2 4400
2017-11-01 4400 4400 4400 4400 5 4400
2017-10-31 4400 4400 4400 4400 10 4400
2017-10-18 4749 4749 4749 4749 5 4400 5400
2017-10-09 4699 4699 4699 4699 5 4400 4700
2017-09-27 4699 4699 4699 4699 5 4700
2017-09-22 4699 4699 4699 4699 10 3601 4700
2017-09-04 4140 4140 4140 4140 5 3601 0
2017-08-25 3600 3600 3600 3600 2 3600 3999
2017-08-23 3601 3601 3600 3600 120 3600 3999
2017-08-08 3600 3600 3600 3600 50 3600 3999
2017-08-03 3600 3600 3600 3600 10 3100 3600
2017-07-26 3602 3602 3600 3601 21 3600
2017-07-17 4140 4140 4140 4140 10 3601 0
2017-07-03 3601 3601 3601 3601 394 3601 0
2017-06-30 3601 3601 3601 3601 10 3600 3601
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй