МАТЕРИАЛИМПЕКС

Сүүлийн арилжаа

МАТЕРИАЛИМПЕКС ( MSE: MIE/379 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
9 000,00

0,00 (0,00%)

23

207 000

2018-11-06

“Материал импекс”ХК нь 1957 онд байгуулагдсан бөгөөд гадаад дотоод худалдаа, барилга, улс хоорондын тээвэр зуучлал, аялал жуулчлал, ажлын байрны түрээс, агуулахын аж ахуй гэсэн үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь өөрийн 2 охин компани, Замын-Үүдэд төлөөлөгчийн газартай.  

Компанийн Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Алба нь  2001 онд байгуулагдсан ба импортын тээвэр, экспорт, транзит, агаар, дотоодын тээвэрлэлт, холимог тээвэр, төслийн ачаа болон гаалийн зуучлал үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Дэд бүтцийн байдал:
20000м2 талбай бүхий өөрийн эзэмшлийн гаалийн хяналтын талбай
Өөрийн эзэмшлийн 2,5 км урттай төмөр зам
900 м2 талбай бүхий гаалийн баталгаат агуулах
50тн, 32тн ба 12 тн-ын гүүрэн кран
Байнгын терминал
Өөрөө ачиж буулгах тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
Охин компаниуд нь Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ суманд жуулчны бааз болон Улаанбаатар хотод 15,210 м2 талбай бүхий агуулахын аж ахуй үйл ажиллагаа явуулдаг.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 368 206 - 1 166 994 4 85,29% 201 212 1 498 14,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Зориг 768 062 56,14%
Д Тунгалаг 97 792 7,15%
З Цолмон 155 468 11,36%
З Тогос 144 272 10,54%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Тээвэрчдийн гудамж-2 
Утас: (976) 11-363 806 
Факс: (976) 11-367 904
Цахим шуудан: info@materialimpex.mn 
Вэб: http://www.materialimpex.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/materialimpex 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 36 739 795 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 32 778 436 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 961 358 800,00
Өр төлбөр 13 531 483 500,00
Эзэмшигчийн өмч 23 208 312 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 9 230 871 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 8 959 320 700,00
Бусад орлого 139 502 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 845 097 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -361 461 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -264,19
Book value equity per share /BVPS/ 16 962,59
Price-earnings ratio -34,07
Price to book 0,53
Price to sales 1,33
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,03
Net profit margin -0,04
Return on equity /ROE/ -0,02
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-11-06 9000 9000 9000 9000 23 7700 9000
2018-11-05 9000 9000 9000 9000 2 7700 9000
2018-11-02 9000 9100 9000 9025 110 9000
2018-09-27 8200 10000 8200 10000 68 8000 0
2018-09-25 9600 9600 9600 9600 4 8000 9600
2018-09-24 9000 9600 9000 9600 499 8000 9600
2018-09-20 9000 9000 9000 9000 100 9000
2018-08-24 9500 9500 9500 9500 10 9000 9600
2018-08-10 9600 9600 9600 9600 1 9600
2018-08-01 9000 9000 9000 9000 91 0 0
2018-07-31 9000 9000 9000 9000 1 9000
2018-07-23 9000 9000 9000 9000 45 8500 9490
2018-07-20 9000 9000 9000 9000 100 9400
2018-07-09 9000 9000 9000 9000 96 9490
2018-07-03 9490 9490 9490 9490 1 9000 9490
2018-07-02 9490 9490 9490 9490 500 9000 9490
2018-06-29 9000 9000 9000 9000 1 9000 9430
2018-06-20 9450 9450 9450 9450 7537 9000 9500
2018-06-15 9500 9500 9500 9500 300 9500
2018-06-14 9500 9500 9500 9500 500 9500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 10 0,00%
2016 18 0,00%
2015 30 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй