МАТЕРИАЛИМПЕКС

Сүүлийн арилжаа

МАТЕРИАЛИМПЕКС ( MSE: MIE/379 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
7 000,00

0,00 (0,00%)

68

476 000

2020-11-02

“Материал импекс”ХК нь 1957 онд байгуулагдсан бөгөөд гадаад дотоод худалдаа, барилга, улс хоорондын тээвэр зуучлал, аялал жуулчлал, ажлын байрны түрээс, агуулахын аж ахуй гэсэн үндсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь өөрийн 2 охин компани, Замын-Үүдэд төлөөлөгчийн газартай.  

Компанийн Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Алба нь  2001 онд байгуулагдсан ба импортын тээвэр, экспорт, транзит, агаар, дотоодын тээвэрлэлт, холимог тээвэр, төслийн ачаа болон гаалийн зуучлал үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Дэд бүтцийн байдал:
20000м2 талбай бүхий өөрийн эзэмшлийн гаалийн хяналтын талбай
Өөрийн эзэмшлийн 2,5 км урттай төмөр зам
900 м2 талбай бүхий гаалийн баталгаат агуулах
50тн, 32тн ба 12 тн-ын гүүрэн кран
Байнгын терминал
Өөрөө ачиж буулгах тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
Охин компаниуд нь Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ суманд жуулчны бааз болон Улаанбаатар хотод 15,210 м2 талбай бүхий агуулахын аж ахуй үйл ажиллагаа явуулдаг.  
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 368 206 - 1 166 096 4 85,23% 202 110 1 478 14,77%
Овог Нэр Хувьцаа %
Баяр Зориг 768 564 56,17%
Дагва Тунгалаг 97 792 7,15%
Зориг Цолмон 155 468 11,36%
Зориг Тогос 144 272 10,54%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Зориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Оюун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Болортуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Баатарцэрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Төмөр-очир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Ариунаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Энхтуул
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Саранцэцэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Тээвэрчдийн гудамж-2 
Утас: (976) 11-363 806 
Факс: (976) 11-367 904
Цахим шуудан: info@materialimpex.mn 
Вэб: http://www.materialimpex.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/materialimpex 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 46 269 140 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 42 820 889 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 448 251 700,00
Өр төлбөр 21 225 858 700,00
Эзэмшигчийн өмч 25 043 282 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 14 368 841 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 12 922 835 200,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 242 257 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 235 028 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 171,78
Book value equity per share /BVPS/ 18 303,74
Price-earnings ratio 40,75
Price to book 0,38
Price to sales 0,67
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,10
Net profit margin 0,02
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-11-02 7000 7000 7000 7000 68 6510 7300
2020-10-27 7000 7000 7000 7000 100 7000 7500
2020-10-26 7000 7000 7000 7000 100 7000 7500
2020-10-06 7500 7500 7500 7500 7 7000 7500
2020-09-23 8495 8495 8495 8495 102 7000 8500
2020-09-16 8000 8000 8000 8000 18 7000 8000
2020-09-08 8265 8265 8265 8265 1 7500 9150
2020-09-07 8050 8050 8050 8050 10 7000 8265
2020-09-01 7005 7005 7005 7005 2 7010 8050
2020-08-31 8050 8050 8050 8050 20 7005 0
2020-08-26 7190 7190 7190 7190 30 7005 0
2020-08-25 7190 7190 7190 7190 110 7005 7190
2020-06-29 8400 8400 8400 8400 10 6800 8400
2020-06-23 8000 8000 8000 8000 5 6800 8400
2020-06-18 8000 8000 8000 8000 45 8000 8400
2020-06-16 8000 8000 8000 8000 10 8400
2020-06-11 8000 8000 8000 8000 40 8000 8400
2020-06-10 8000 8000 8000 8000 10 8000
2020-06-08 8010 8010 8000 8005 190 8000 8495
2020-06-04 8010 8010 8010 8010 45 8010 8495
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 10 0,00%
2016 18 0,00%
2015 30 0,00%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй