БУЛИГААР

Сүүлийн арилжаа

БУЛИГААР ( MSE: MBG/38 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
15,80

-0,07 (-0,44%)

7

111

2023-03-21

“Мон-Ит Булигаар”ХК-ийн гол бизнес нь арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэл бөгөөд 1934 онд байгуулагдсан. 

Компани 1991.11.02-нд хувьцааны 69.5 хувийг төрийн мэдэлд үлдээж, үлдэх хувьцааг Хөрөнгийн биржээр “Булигаар”ХК нэртэйгээр арилжаалсан. Харин 2009 онд оноосон нэрээ “Мон-Ит Булигаар”ХК болгон өөрчилсөн.
 
“Мон-Ит Булигаар” ХК нь Итали улсын CBP LEATHER ХХК , “Футура Фейшн” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан бүтээгдэхүүнээ Европ болон АНУ-д өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхээр ажиллаж байгаа. 
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
400 212 000 - 352 626 000 3 88,11% 47 586 000 772 11,89%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б.Анхболд 145 998 0,04%
А.Энхмэнд 156 643 0,04%
Б.Баянжаргал 49 986 0,01%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Анхболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Баянжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Энхмэнд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Гансүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Бат-очир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Мягмардорж
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Ганболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо,
Утас: (976) 11-342 656
Факс: (976) 11-342 656
Цахим шуудан:   
Вэб: 
Facebook: 
Twitter:  
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-26 88 000 0,02% 6800 598 400 000
2014-11-27 90 000 0,02% 7500 675 000 000
2014-12-01 137 996 0,03% 7500 994 269 900
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 32 361 808 194,27
Эргэлтийн хөрөнгө 12 989 285 959,81
Эргэлтийн бус хөрөнгө 19 372 522 234,46
Өр төлбөр 20 634 263 291,41
Эзэмшигчийн өмч 11 727 544 902,86
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 8 537 653 532,34
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6 642 335 869,76
Бусад орлого 8 055 287,43
Үйл ажиллагааны зардал 4 269 856 438,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -2 361 996 210,50
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ -5,90
Book value equity per share /BVPS/ 29,30
Price-earnings ratio -2,68
Price to book 0,54
Price to sales 0,74
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 0,22
Net profit margin -0,28
Return on equity /ROE/ -0,20
Return on assets /ROA/ -0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-21 15,8 15,8 15,8 15,8 7 13,81 15,79
2023-03-17 15,87 15,87 15,87 15,87 104 13,71 15,86
2023-03-16 15 15,87 13,8 15,87 14698 13,6 15,87
2023-03-15 15 15 15 15 2 14,01 15
2023-03-14 14 14,2 14 14 1708 16 15
2023-03-13 15,97 15,97 14 14,02 914 13,01 14
2023-03-10 15,98 15,98 15,98 15,98 7400 13,2 15,97
2023-03-09 15,99 15,99 15,99 15,99 344 13 15,98
2023-03-07 14 14 14 14 10 13 15,99
2023-03-03 13,3 13,3 13 13 150000 13 15,41
2023-03-02 14 16 13,4 13,4 30045 13,31 16
2023-03-01 14,99 14,99 14 14 20564 13 14
2023-02-28 15,96 16 15 15,98 20350 14,5 15
2023-02-27 15,2 15,99 15 15,27 80 14,5 15,96
2023-02-24 14,5 15,2 12,5 15,2 144970 15 18000
2023-02-20 14,3 14,49 14,3 14,49 47 12,5 14,49
2023-02-17 14,3 14,3 14,3 14,3 265 12,5 14,3
2023-02-16 14,3 14,3 14,3 14,3 891 14,3 14,5
2023-02-14 14,55 14,55 14,55 14,55 14 12,3 14,5
2023-02-13 13 13,69 13 13,35 8828 13 14,55
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 600 0,04%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй