МОН-ИТ БУЛИГААР

Сүүлийн арилжаа

МОН-ИТ БУЛИГААР ( MSE: MBG/38 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
8 000,00

0,00 (0,00%)

1

8 000

2019-06-27

“Мон-Ит Булигаар”ХК-ийн гол бизнес нь арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэл бөгөөд 1934 онд байгуулагдсан. 

Компани 1991.11.02-нд хувьцааны 69.5 хувийг төрийн мэдэлд үлдээж, үлдэх хувьцааг Хөрөнгийн биржээр “Булигаар”ХК нэртэйгээр арилжаалсан. Харин 2009 онд оноосон нэрээ “Мон-Ит Булигаар”ХК болгон өөрчилсөн.
 
“Мон-Ит Булигаар” ХК нь Итали улсын CBP LEATHER ХХК , “Футура Фейшн” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан бүтээгдэхүүнээ Европ болон АНУ-д өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхээр ажиллаж байгаа. 
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
400 212 - 352 626 3 88,11% 47 586 685 11,89%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Одонбаяр 195 984 48,97%
О Уянзаяа 150 341 37,57%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Жаргалсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Ганболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Мөнхчулуун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Ундармаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Тогтохбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Мөнхтайван
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Мөнхбаясгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Жаргалсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Мөнхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Төгсжаргал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо,
Утас: (976) 11-342 656
Факс: (976) 11-342 656
Цахим шуудан:   
Вэб: 
Facebook: 
Twitter:  
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-26 88 000 21,99% 6800 598 400 000
2014-11-27 90 000 22,49% 7500 675 000 000
2014-12-01 137 996 34,48% 7500 994 269 900
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 13 508 179 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 021 151 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 10 487 028 600,00
Өр төлбөр 4 933 848 700,00
Эзэмшигчийн өмч 8 574 331 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 347 388 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 256 967 200,00
Бусад орлого 219 000 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 514 006 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -204 584 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -511,19
Book value equity per share /BVPS/ 21 424,47
Price-earnings ratio -15,65
Price to book 0,37
Price to sales 9,22
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,26
Net profit margin -0,59
Return on equity /ROE/ -0,02
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-06-27 8000 8000 8000 8000 1 7250 8000
2019-06-21 8000 8000 8000 8000 44 7500 8500
2019-06-18 7500 7500 7200 7210 28 7200 8000
2019-05-17 7500 7500 7500 7500 10 7500
2019-05-15 7500 7500 7500 7500 50 7225 7500
2019-04-24 8500 8500 8500 8500 1 8500
2019-04-02 8500 8500 8500 8500 1 8500
2018-12-19 7500 7500 7500 7500 10 7600
2018-07-02 8800 8800 8800 8800 38 8800
2018-05-17 9270 9270 9270 9270 5 9270
2018-05-10 10900 10900 10900 10900 1 0 0
2018-04-26 9550 9550 9550 9550 46 9600
2018-04-03 11230 11230 11230 11230 1 9000
2018-02-28 9770 9770 9770 9770 10 0 0
2018-02-05 8500 8500 8500 8500 16 8600
2017-12-19 8600 8600 8600 8600 10 8600
2017-12-18 8700 8700 8700 8700 4 8600
2017-12-12 8700 8700 8700 8700 6 7500 8800
2017-12-11 8800 8800 8800 8800 5 7500 8700
2017-11-27 8800 8800 8800 8800 25 7500 8800
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй