ДАРХАН ХҮНС

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН ХҮНС ( MSE: DHU/380 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 400,00

0,00 (0,00%)

18

43 200

2022-01-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
617 718 - 537 457 5 87,01% 80 261 811 12,99%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бат-эрдэнэ Батнасан 94 970 15,37%
Бат-эрдэнэ Одонцэцэг 60 180 9,74%
Б Бат-Өлзий 191 150 30,94%
Сэржээ Оюунчимэг 83 987 13,60%
Дашгай Бат-эрдэнэ 105 635 17,10%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Оюунчимэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Бат-өлзий
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батнасан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Одонцэцэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Дамбажанцан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Ичинхорлоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Мөнхцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Даваажав
ТУЗ-ийн дарга А.Бат-эрдэнэ
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 1 734 585 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 504 744 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 229 840 100,00
Өр төлбөр 721 567 500,00
Эзэмшигчийн өмч 1 013 017 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 1 270 319 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 881 237 800,00
Бусад орлого 1 558 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 324 853 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 60 350 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 97,70
Book value equity per share /BVPS/ 1 639,94
Price-earnings ratio 24,57
Price to book 1,46
Price to sales 1,17
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,31
Net profit margin 0,05
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-20 2400 2400 2400 2400 18 1880 2400
2022-01-19 2400 2400 2400 2400 30 1880 2400
2022-01-18 2682 2682 2500 2652 24 2400 2500
2022-01-07 2801 2801 2801 2801 14 2800 3000
2021-12-24 2500 2500 2500 2500 20 1880 2800
2021-12-21 2800 2800 2800 2800 16 2500 2800
2021-12-08 2800 2800 2800 2800 30 100 3000
2021-11-22 2800 2800 2800 2800 58 2150 2800
2021-11-15 2500 2500 2500 2500 30 2201 2800
2021-11-08 2500 2500 2500 2500 81 2201 0
2021-11-04 2500 2500 2500 2500 4 2210 2500
2021-11-03 2500 2500 2500 2500 15 2201 2500
2021-11-01 2210 2210 2210 2210 3 2210 2600
2021-10-18 2600 2600 2600 2600 1 2600
2021-09-28 2980 2980 2980 2980 850 2500 2990
2021-08-26 3000 3000 3000 3000 4 3000 0
2021-08-02 3100 3100 3100 3100 2 3100
2021-06-17 3100 3100 3100 3100 261 0 0
2021-04-12 3100 3100 3100 3100 1 3100
2021-04-06 3100 3100 3100 3100 20 3100
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй