Стандарт агрикалчер групп

Сүүлийн арилжаа

Стандарт агрикалчер групп ( MSE: SOH/385 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
105,00

-15,00 (-12,50%)

500

52 500

2019-12-10

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
13 735 752 - 13 599 265 1 99,01% 136 487 145 0,99%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Г.Лхамсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Шагдарсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Санжид
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амгаланбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Эрдэнэжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Мөнхзолбоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Даваа-очир
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 1 332 738 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 332 738 100,00
Өр төлбөр 29 954 000,00
Эзэмшигчийн өмч 1 302 784 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 17 369 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -17 369 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -127,26
Book value equity per share /BVPS/ 9 545,12
Price-earnings ratio -0,83
Price to book 0,01
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-12-10 105 105 105 105 500 105
2019-08-15 120 120 120 120 346 105 0
2019-08-13 120 120 120 120 515 0 0
2019-08-12 135 135 135 135 500 120 0
2019-08-07 150 150 150 150 300 130 150
2019-08-05 170 170 170 170 200 170
2019-06-05 195 195 195 195 200 195
2019-05-07 220 220 220 220 100 220
2019-03-28 250 250 250 250 120 250
2019-03-25 280 280 280 280 100 250 280
2019-01-21 300 300 300 300 2 250 310
2018-09-27 270 270 270 270 900 0 0
2018-09-17 270 270 270 270 100 270
2018-09-10 251 251 251 251 61100 0 0
2016-02-08 250 250 250 250 10 0 0
2015-11-11 224 250 224 225,929992675781 54 224 0
2015-10-08 224,850006103516 258 224,850006103516 225,210006713867 910 225 258
2015-10-07 224 225 224 224,850006103516 1300 224 0
2015-10-06 235,399993896484 235,399993896484 235,399993896484 235,399993896484 30 235,399993896484 0
2015-10-05 204,699996948242 204,699996948242 204,699996948242 204,699996948242 44225 204,699996948242 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй