ЖИДАКС

Сүүлийн арилжаа

ЖИДАКС ( MSE: SOH/385 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
298,00

10,00 (3,47%)

75

22 350

2023-12-05

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
13 735 752 - 13 587 865 1 98,92% 147 887 161 1,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Эм Ди Кэй Ай 13 589 497 98,94%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Lee Jeoung Ho
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Пүрэвдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Нарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Гантуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Золбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Төгс-Од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Билэгдэмбэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ариунболд
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Ганчимэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-23 13 607 865 99,07% 75,1 1 021 950 662
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 4 195 050 699,39
Эргэлтийн хөрөнгө 317 086 073,69
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 877 964 625,70
Өр төлбөр 2 983 889 051,00
Эзэмшигчийн өмч 1 211 161 648,39
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 439 997,14
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 479 651,30
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ -1,13
Book value equity per share /BVPS/ 88,18
Price-earnings ratio -264,43
Price to book 3,38
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-05 298 298 298 298 75 250 308
2023-12-04 288 288 288 288 75 250 298
2023-11-20 266,8 266,8 266,8 266,8 180 250 266,8
2023-11-01 232 232 232 232 100 232 267,14
2023-10-18 232,3 232,3 232,3 232,3 300 232,3 232,3
2023-09-29 200 205,85 200 202 760 205,85 205,85
2023-08-14 179 179 179 179 12 179 225
2023-08-03 210 210 210 210 12 156 210
2023-07-25 183 183 183 183 150 183 247
2023-05-25 215 215 215 215 298 180 215
2023-05-11 187 187 187 187 1000 180 0
2023-04-06 165 165 165 165 7 165 189
2023-03-21 165 165 165 165 83 165 189
2023-03-17 164 165 164 164,4 2500 165 0
2023-02-02 150 150 150 150 10000 122,5 165
2023-02-01 150 150 150 150 10000 122,5 165
2023-01-30 144 144 144 144 500 100 0
2023-01-25 126,5 126,5 126,5 126,5 167 100 0
2023-01-23 96 110 96 110 1558 0 0
2022-12-06 96 96 96 96 3 96 128
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй