СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП ( MSE: SOH/385 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
160,00

19,00 (13,48%)

10

1 600

2021-05-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
13 735 752 - 13 607 865 1 99,07% 127 887 154 0,93%
Овог Нэр Хувьцаа %
Эм Ди Кэй Ай 13 589 497 98,94%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Г.Лхамсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Шагдарсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Санжид
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амгаланбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Эрдэнэжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Золбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Э.Пүрэвлхам
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-23 13 607 865 99,07% 75,1 1 021 950 662
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 1 325 190 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 0,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 325 190 400,00
Өр төлбөр 20 935 200,00
Эзэмшигчийн өмч 1 304 255 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 51 500 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 7 491 600,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 42 374 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 470 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 10,77
Book value equity per share /BVPS/ 9 555,89
Price-earnings ratio 14,85
Price to book 0,02
Price to sales 0,42
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,85
Net profit margin 0,03
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 160 160 160 160 10 140 160
2021-05-06 141 141 141 141 1000 140 160
2021-05-05 160 160 160 160 2010 140 160
2021-05-04 140 140 140 140 10 140 0
2021-04-23 125 125 125 125 7 125 0
2021-04-19 110 110 110 110 18 0 0
2021-03-12 112 112 112 112 500 95 0
2021-03-04 112 112 112 112 500 95 0
2021-03-02 100 100 100 100 500 100 112
2021-02-25 95 95 95 95 100 95 0
2021-02-23 85 85 85 85 30 75 0
2021-02-23 0 75,1 75,1 0 13607865 0 0
2021-02-04 80 80 75 75,1 1020 80 0
2021-01-27 80 80 70 80 44310 80 0
2020-12-10 80 80 80 80 400 80 0
2020-11-25 80 80 80 80 148 70 85
2020-10-29 80 80 80 80 200 70 83
2020-10-08 80 80 80 80 200 70 85
2020-10-06 70 70 70 70 53 70 85
2020-09-24 80 80 80 80 200 58 80
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй