ЖИДАКС

Сүүлийн арилжаа

ЖИДАКС ( MSE: SOH/385 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
71,00

0,39 (0,55%)

1519

107 849

2022-01-19

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
13 735 752 - 13 607 865 1 99,07% 127 887 164 0,93%
Овог Нэр Хувьцаа %
Эм Ди Кэй Ай 13 589 497 98,94%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Lee Jeoung Ho
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Пүрэвдорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Нарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Гантуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Золбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Төгс-Од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Билэгдэмбэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ариунболд
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Ганчимэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-23 13 607 865 99,07% 75,1 1 021 950 662
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 1 312 094 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 41 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 312 053 200,00
Өр төлбөр 7 749 400,00
Эзэмшигчийн өмч 1 304 345 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 94,96
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,75
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-19 71 71 71 71 1519 71 99
2022-01-18 80 80 70 70,61 1012 99
2022-01-17 80 80 80 80 1000 80 99
2022-01-14 90 90 90 90 500 80 100
2022-01-13 100 100 100 100 50 90 108
2021-12-31 108 108 108 108 50 80 139
2021-12-30 102 102 88 94,63 1900 140
2021-12-28 102 102 102 102 1100 102
2021-12-27 119 119 119 119 899 140
2021-12-10 140 140 140 140 355 159
2021-12-08 141 141 141 141 120 140
2021-12-07 141 141 141 141 380 141 159
2021-12-06 130 130 130 130 760 130 141
2021-12-01 140 140 140 140 1 145
2021-11-30 145 145 145 145 90 145
2021-11-22 165 165 165 165 150 165
2021-11-19 167 167 167 167 10 190
2021-09-07 196 196 196 196 1 196
2021-08-24 196 196 196 196 51 196
2021-08-10 180 180 180 180 200 180
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй