ТҮШИГ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ТҮШИГ УУЛ ( MSE: TUS/386 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
530,00

0,00 (0,00%)

0

0

2018-09-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
4 345 770 - 3 692 030 5 84,96% 653 740 1 043 15,04%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Баяраа 830 800 19,12%
Л Ганчимэг 868 030 19,97%
Ж Амаржаргал 255 030 5,87%
Ж Баянтөр 869 050 20,00%
Ж Батсайхан 869 120 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 1 960 728 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 708 771 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 251 956 100,00
Өр төлбөр 316 552 300,00
Эзэмшигчийн өмч 1 644 175 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 89 714 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 86 515 100,00
Бусад орлого 9 778 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 37 629 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -24 651 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -5,67
Book value equity per share /BVPS/ 378,34
Price-earnings ratio -93,43
Price to book 1,40
Price to sales 25,67
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,04
Net profit margin -0,27
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-09-06 0 0 0 530 0 0 0
2018-05-17 530 530 530 530 1035 530
2018-05-10 495 495 495 495 1 495
2018-04-26 495 495 495 495 10 495
2018-04-04 495 495 495 495 840 625
2018-03-28 550 550 550 550 5 280 0
2018-03-26 485 500 485 493,399993896484 536 485 0
2018-03-23 439 439 439 439 10 280 439
2018-03-20 435 435 434 435 19199 435 439
2018-03-12 439 439 439 439 4 280 439
2018-03-02 425 440 425 427,429992675781 6175 280 440
2018-02-28 425 425 425 425 24 280 425
2018-02-27 425 425 425 425 1 280 425
2018-02-22 422 422 422 422 6031 280 0
2018-02-15 300 320 300 319,829986572266 5617 280 0
2018-02-13 300 300 300 300 52 300
2018-02-05 320 320 320 320 250 300 320
2018-02-02 320 320 320 320 40 300 320
2017-11-24 369 369 369 369 61 280 369
2017-11-17 335 335 335 335 1 281 369
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй