ТҮШИГ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ТҮШИГ УУЛ ( MSE: TUS/386 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
550,00

20,00 (3,77%)

2

1 100

2019-01-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
4 345 770 - 3 692 030 5 84,96% 653 740 1 043 15,04%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Баяраа 830 800 19,12%
Л Ганчимэг 868 030 19,97%
Ж Амаржаргал 255 030 5,87%
Ж Баянтөр 869 050 20,00%
Ж Батсайхан 869 120 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 1 821 246 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 605 463 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 215 782 400,00
Өр төлбөр 186 986 400,00
Эзэмшигчийн өмч 1 634 259 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 579 397 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 465 802 600,00
Бусад орлого 21 884 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 135 920 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -441 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -0,10
Book value equity per share /BVPS/ 376,06
Price-earnings ratio -5 417,44
Price to book 1,46
Price to sales 4,13
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,20
Net profit margin 0,00
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-01-22 550 550 550 550 2 550
2018-09-06 0 0 0 530 0 0 0
2018-05-17 530 530 530 530 1035 530
2018-05-10 495 495 495 495 1 495
2018-04-26 495 495 495 495 10 495
2018-04-04 495 495 495 495 840 625
2018-03-28 550 550 550 550 5 280 0
2018-03-26 485 500 485 493,399993896484 536 485 0
2018-03-23 439 439 439 439 10 280 439
2018-03-20 435 435 434 435 19199 435 439
2018-03-12 439 439 439 439 4 280 439
2018-03-02 425 440 425 427,429992675781 6175 280 440
2018-02-28 425 425 425 425 24 280 425
2018-02-27 425 425 425 425 1 280 425
2018-02-22 422 422 422 422 6031 280 0
2018-02-15 300 320 300 319,829986572266 5617 280 0
2018-02-13 300 300 300 300 52 300
2018-02-05 320 320 320 320 250 300 320
2018-02-02 320 320 320 320 40 300 320
2017-11-24 369 369 369 369 61 280 369
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй