ТҮШИГ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

ТҮШИГ УУЛ ( MSE: TUS/386 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
422,00

55,00 (14,99%)

6031

2 545 082

2018-02-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
4 345 770 - 3 692 030 5 84,96% 653 740 1 048 15,04%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ж Баяраа 830 800 19,12%
Л Ганчимэг 868 030 19,97%
Ж Амаржаргал 255 030 5,87%
Ж Баянтөр 869 050 20,00%
Ж Батсайхан 869 120 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 1 976 913 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 680 058 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 296 854 500,00
Өр төлбөр 292 316 000,00
Эзэмшигчийн өмч 1 684 597 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 516 309 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 373 093 600,00
Бусад орлого 16 579 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 183 994 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -24 199 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -5,57
Book value equity per share /BVPS/ 387,64
Price-earnings ratio -75,78
Price to book 1,09
Price to sales 3,55
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,28
Net profit margin -0,05
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-02-22 422 422 422 422 6031 280 0
2018-02-15 300 320 300 319,829986572266 5617 280 0
2018-02-13 300 300 300 300 52 300
2018-02-05 320 320 320 320 250 300 320
2018-02-02 320 320 320 320 40 300 320
2017-11-24 369 369 369 369 61 280 369
2017-11-17 335 335 335 335 1 281 369
2017-11-09 329 330 329 329,950012207031 1030 280 370
2017-11-08 322 322 322 322 100 280 330
2017-10-26 281 281 280 280,070007324219 700 280 329
2017-10-04 280 280 280 280 300 290 330
2017-05-24 290 309 290 292,109985351563 180 310
2017-05-11 290 290 290 290 40 290 310
2017-05-02 310 310 310 310 1 310
2017-04-26 310 310 310 310 1200 350
2017-04-24 310 310 310 310 100 290 310
2017-03-15 310 310 310 310 1000 280 360
2017-01-20 360 360 360 360 1100 413
2016-12-19 414 414 414 414 250 360 414
2016-11-30 360 360 360 360 310 448
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй