ӨНДӨРХААН

Сүүлийн арилжаа

ӨНДӨРХААН ( MSE: ONH/389 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 390,00

-245,00 (-14,98%)

35

48 650

2019-10-03

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
111 879 - 91 313 1 81,62% 20 566 302 18,38%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Дорлиг 91 443 81,73%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Лхамсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Одонтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Баттулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Хангал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Нямсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Даваа-очир
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-18 91 443 81,73% 100 9 144 300
2016-10-21 91 443 81,73% 100 9 144 300
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 34 384 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 34 384 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 0,00
Эзэмшигчийн өмч 34 384 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 125 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -125 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -1,12
Book value equity per share /BVPS/ 307,34
Price-earnings ratio -1 244,09
Price to book 4,52
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-10-03 1390 1390 1390 1390 35 1390
2019-09-13 1635 1635 1635 1635 20 1635
2019-08-13 1923 1923 1923 1923 5 1923
2019-08-02 2262 2262 2262 2262 5 2262
2019-07-29 2660 2660 2660 2660 5 2250 2660
2019-07-23 3120 3120 3120 3120 5 3120
2019-05-20 3660 3660 3660 3660 5 3660
2019-05-16 4300 4300 4300 4300 5 4300
2019-05-08 5000 5000 5000 5000 5 5000
2019-05-06 5800 5800 5800 5800 7 5800
2019-05-01 6820 6820 6820 6820 15 6820
2019-04-24 8000 8000 8000 8000 12 8000
2019-04-18 9400 9400 9400 9400 6 9400
2018-12-12 11040 11040 11040 11040 10 11040
2018-05-22 11040 11040 11040 11040 5 8200 11040
2018-04-09 9600 9600 9600 9600 5 9600
2018-02-28 11240 11240 11240 11240 2 11240
2018-02-09 11240 11240 11240 11240 5 8600 11240
2018-02-08 11240 11240 11240 11240 1 8600 11240
2018-01-22 11240 11240 11240 11240 5 8600 11240
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй