ӨНДӨРХААН

Сүүлийн арилжаа

ӨНДӨРХААН ( MSE: ONH/389 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 200,00

577,00 (12,48%)

5

26 000

2021-12-01

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
111 879 - 91 313 3 81,62% 20 566 301 18,38%
Овог Нэр Хувьцаа %
Л.Золбаяр 55 511 49,62%
Т.Сайнхүү 35 802 32,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Золбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Эрдэнэжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Хуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Амгаланбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Шагдарсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Санжид
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Э.Пүрэвлхам
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-18 91 443 81,73% 100 9 144 300
2016-10-21 91 443 81,73% 100 9 144 300
2021-01-14 35 800 32,00% 1025 36 695 000
2021-10-22 91 313 81,62% 1200 109 575 600
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 34 384 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 34 384 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 2 226 700,00
Эзэмшигчийн өмч 32 158 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 287,44
Price-earnings ratio N/A
Price to book 18,09
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-01 5200 5200 5200 5200 5 4623 9000
2021-11-30 4623 4623 4623 4623 6 4623 5200
2021-11-25 4021 4021 4021 4021 5 4021 0
2021-11-23 3497 3497 3497 3497 71 3497 0
2021-11-22 3041 3041 3041 3041 37 3041 3300
2021-11-19 2645 2645 2645 2645 30 2645 2900
2021-11-18 2300 2300 2300 2300 24 2300 2600
2021-11-03 2000 2000 2000 2000 30 1390 2300
2021-11-02 1800 1800 1800 1800 30 1610 2000
2021-11-01 1580 1580 1580 1580 31 1400 0
2021-10-29 1395 1395 1395 1395 10 1390 1580
2021-10-22 0 1200 1200 0 91313 0 0
2021-10-15 1380 1380 1380 1380 24 1380 0
2021-01-14 0 1025 1025 0 35800 0 0
2020-10-30 1200 1200 1200 1200 2 1200 0
2020-06-09 1200 1200 1200 1200 4 1200 0
2020-06-04 1390 1390 1390 1390 1 1200 0
2019-10-03 1390 1390 1390 1390 35 1390
2019-09-13 1635 1635 1635 1635 20 1635
2019-08-13 1923 1923 1923 1923 5 1923
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй