БАЯЛАГ НАЛАЙХ

Сүүлийн арилжаа

БАЯЛАГ НАЛАЙХ ( MSE: BNB/397 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
211,10

-34,40 (-14,01%)

30

6 333

2019-05-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
311 872 - 249 988 4 80,16% 61 884 625 19,84%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Ганболд 99 968 32,05%
Р Лхагвадорж 32 312 10,36%
Г Ганбаяр 59 800 19,17%
Г Баасанжаргал 40 000 12,83%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Р.Лхагвадорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Р.Гансүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Жаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Нямдорж
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтангэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Ганбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Энхчулуун
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-02-23 59 800 19,17% 673,900024414063 40 299 220
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 75 456 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 320 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 74 135 900,00
Өр төлбөр 70 903 900,00
Эзэмшигчийн өмч 4 552 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 031 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -4 031 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -12,93
Book value equity per share /BVPS/ 14,60
Price-earnings ratio -16,33
Price to book 14,46
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,89
Return on assets /ROA/ -0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-08 211,1 211,1 211,1 211,1 30 211,2 0
2019-04-05 245,5 245,5 245,5 245,5 7552 245,5 0
2019-04-03 284 284 284 284 20 245 0
2019-03-29 333 333 333 333 20 298,48 0
2019-03-28 388,9 388,9 388,9 388,9 2680 298,48 0
2019-03-25 349,1 349,1 349,1 349,1 20 349 431,03
2018-07-30 410,5 410,5 410,5 410,5 269 0 0
2018-07-10 357 357 357 357 1 357
2018-06-15 311 311 311 311 215 357
2018-06-14 311 311 311 311 135 311
2018-06-13 271,109985351563 271,109985351563 271,109985351563 271,109985351563 135 235,75 0
2018-05-28 235,75 235,75 235,75 235,75 114 235,75 0
2018-05-17 235,75 235,75 235,75 235,75 5 235,75 0
2018-03-06 205 205 205 205 40000 235,399993896484 0
2018-02-28 204,699996948242 204,699996948242 204,699996948242 204,699996948242 17 204,699996948242 0
2017-11-07 178 178 178 178 50 178 0
2017-10-09 155 155 155 155 50 155 0
2017-08-30 151 151 151 151 50 151 0
2017-08-16 165 165 165 165 1500 151 0
2017-05-10 170 170 170 170 80 170 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй