Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Сүүлийн арилжаа

Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК ( MSE: TNGR/408 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
4 400,00

0,00 (0,00%)

227

998 800

2024-06-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
6 000 000 - 5 496 885 6 91,61% 503 115 1 191 8,39%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард менежмент ҮЦК 52 925 0,88%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Уянга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Бархас
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батзаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Ундрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Бат-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цогт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-09 52 925 0,88% 2179 115 323 575
2021-10-15 168 293 2,80% 2971 499 998 503
2021-10-19 93 793 1,56% 3416 320 396 888
2021-10-26 600 000 10,00% 5075 3 045 000 000
2021-10-28 54 894 0,91% 5830 320 032 020
2021-11-12 180 000 3,00% 13890 2 500 200 000
2021-12-22 25 721 0,43% 15000 385 815 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 18 413 946 805,29
Эргэлтийн хөрөнгө 93 000 581,94
Эргэлтийн бус хөрөнгө 18 320 946 223,35
Өр төлбөр 3 140 777 968,27
Эзэмшигчийн өмч 15 273 168 837,02
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 15 454 545,45
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 292 339 478,46
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 461 695,91
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 0,74
Book value equity per share /BVPS/ 2 545,53
Price-earnings ratio 5 917,03
Price to book 1,73
Price to sales 1 708,24
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,29
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 4000 4400 4000 4400 227 4000 4400
2024-06-13 4400 4400 4400 4400 10 4000 4400
2024-06-11 4000 4000 4000 4000 277 4000 4410
2024-06-06 4450 4450 4450 4450 14 4020 4420
2024-06-05 4450 4450 4450 4450 10 4450 4490
2024-05-31 4220 4540 4200 4500 637 4010 4540
2024-05-29 4206 4530 4201 4204 227 4201 4540
2024-05-27 4202 4540 4202 4540 22 4202 4540
2024-05-24 4201 4500 4201 4500 41 4201 4540
2024-05-22 4220 4220 4200 4220 482 4200 4500
2024-05-17 4300 4550 4300 4550 159 4220 4550
2024-05-16 4220 4600 4220 4600 13 4300 4600
2024-05-15 4230 4649 4230 4649 81 4230 4800
2024-05-14 4300 4650 4230 4245 506 4650 4650
2024-05-13 4504 4504 4500 4500 171 4230 4650
2024-05-09 4504 4510 4500 4504 463 4230 4750
2024-05-08 4850 4850 4850 4850 22 4504 4800
2024-05-07 4507 4850 4506 4850 228 4504 4850
2024-05-06 4507 5050 4507 4803 71 4507 5050
2024-05-03 4501 4998 4501 4998 36 4505 4999
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй