ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ( MSE: TNGR/408 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
16 990,00

130,00 (0,77%)

2694

45 771 060

2021-12-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
6 000 000 - 5 766 896 5 96,11% 233 104 145 3,89%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард менежмент ҮЦК 52 925 0,88%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Уянга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Бархас
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батзаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Ундрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Бат-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цогт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-09 52 925 0,88% 2179 115 323 575
2021-10-15 168 293 2,80% 2971 499 998 503
2021-10-19 93 793 1,56% 3416 320 396 888
2021-10-26 600 000 10,00% 5075 3 045 000 000
2021-10-28 54 894 0,91% 5830 320 032 020
2021-11-12 180 000 3,00% 13890 2 500 200 000
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 6 926 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 926 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 000 000,00
Өр төлбөр 5 500 000,00
Эзэмшигчийн өмч 1 426 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 24,36
Price-earnings ratio N/A
Price to book 697,36
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-08 16700 17000 16050 16990 2694 15830 18980
2021-12-07 18980 18980 16800 16860 28 16600 18980
2021-12-06 20000 21300 18800 19490 3678 16200 18980
2021-12-03 22000 22000 20000 21900 1919 21000 21000
2021-12-02 24300 24300 22000 22900 980 16200 22000
2021-12-01 25700 25700 24300 24300 3 16200 24300
2021-11-30 27000 27000 25700 25700 2247 16200 27000
2021-11-29 27000 27000 23000 26380 59 27000 39000
2021-11-25 28000 28560 27000 27000 12 25000 27000
2021-11-24 28000 35000 27260 28560 13 19050 28000
2021-11-23 39000 39000 31200 32060 172 28000 38500
2021-11-22 36800 36900 32500 36700 53 32600 36900
2021-11-19 32100 32100 32100 32100 3 32120 48520
2021-11-18 27940 27940 27940 27940 3 27940 48520
2021-11-17 24300 24300 24300 24300 50 24300 48520
2021-11-16 19000 21160 19000 21160 6 19000 0
2021-11-15 18400 18400 18400 18400 2 18400 0
2021-11-12 0 13890 13890 0 180000 0 0
2021-11-11 19720 19720 16030 16030 89 16720 0
2021-11-10 19680 19680 17150 17150 13 17200 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй