ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ( MSE: TNGR/408 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
10 400,00

-590,00 (-5,37%)

1754

18 241 600

2023-03-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
6 000 000 - 5 575 010 5 92,92% 424 990 1 118 7,08%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард менежмент ҮЦК 52 925 0,88%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Уянга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Бархас
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батзаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Ундрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Бат-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цогт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-09 52 925 0,88% 2179 115 323 575
2021-10-15 168 293 2,80% 2971 499 998 503
2021-10-19 93 793 1,56% 3416 320 396 888
2021-10-26 600 000 10,00% 5075 3 045 000 000
2021-10-28 54 894 0,91% 5830 320 032 020
2021-11-12 180 000 3,00% 13890 2 500 200 000
2021-12-22 25 721 0,43% 15000 385 815 000
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 29 681 765 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 262 726 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 28 419 038 500,00
Өр төлбөр 5 021 520 700,00
Эзэмшигчийн өмч 24 660 244 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 921 817 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 080 545 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 83 528 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 13,92
Book value equity per share /BVPS/ 4 110,04
Price-earnings ratio 747,05
Price to book 2,53
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-24 10000 10400 10000 10400 1754 9050 10980
2023-03-21 9500 10990 9500 10990 50 9200 10980
2023-03-20 9900 9900 9700 9700 830 9500 9800
2023-03-16 10000 10200 10000 10190 149 9900 10990
2023-03-14 10800 10800 10000 10280 50 9800 10800
2023-03-13 11000 11000 10800 10900 6 10800 11000
2023-03-10 10800 10900 10800 10900 5895 10800 11000
2023-03-09 11000 11000 11000 11000 1 10600 12000
2023-03-07 11800 12000 11000 11880 557 11000 12000
2023-03-06 11800 11800 11800 11800 17 11800 12000
2023-03-03 12000 12000 12000 12000 1 11600 12000
2023-03-02 12300 12300 12300 12300 240 12000 12300
2023-02-28 12000 12300 12000 12300 6 11600 12400
2023-02-27 12400 12400 12400 12400 10 12000 12400
2023-02-24 12000 12400 12000 12290 205 11600 12500
2023-02-20 12170 12510 12170 12500 1172 12000 12510
2023-02-17 11600 12170 11600 12170 190 11500 12360
2023-02-16 12350 12350 12350 12350 20 11600 12360
2023-02-15 12480 12480 12350 12350 130 11500 12360
2023-02-14 12000 12000 11900 11900 81 11500 12000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй