ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ( MSE: TNGR/408 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
13 130,00

-470,00 (-3,46%)

19

249 470

2022-06-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
6 000 000 - 5 578 515 5 92,98% 421 485 1 017 7,02%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард менежмент ҮЦК 52 925 0,88%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Уянга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Ашхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Бархас
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Х.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Батзаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Ундрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Бат-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цогт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-02-09 52 925 0,88% 2179 115 323 575
2021-10-15 168 293 2,80% 2971 499 998 503
2021-10-19 93 793 1,56% 3416 320 396 888
2021-10-26 600 000 10,00% 5075 3 045 000 000
2021-10-28 54 894 0,91% 5830 320 032 020
2021-11-12 180 000 3,00% 13890 2 500 200 000
2021-12-22 25 721 0,43% 15000 385 815 000
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 29 681 765 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 262 726 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 28 419 038 500,00
Өр төлбөр 5 021 520 700,00
Эзэмшигчийн өмч 24 660 244 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 921 817 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 080 545 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 83 528 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 13,92
Book value equity per share /BVPS/ 4 110,04
Price-earnings ratio 943,15
Price to book 3,19
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin Infinity
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 13200 13200 13010 13130 19 10000 15700
2022-06-23 13600 13600 13600 13600 1 13200 15700
2022-06-13 15900 15900 15900 15900 1 13200 15900
2022-06-08 15400 15400 15400 15400 30 13100 15400
2022-06-07 15000 15000 15000 15000 10 13100 15400
2022-06-06 14000 14000 14000 14000 13 13100 15500
2022-06-02 14000 14000 14000 14000 3 13010 14000
2022-05-30 16000 16000 16000 16000 1 14000 16000
2022-05-17 15000 16000 15000 16000 6 13000 16000
2022-05-16 16120 16120 16100 16100 42 15000 16120
2022-05-13 16130 16130 16120 16130 1123 15000 16120
2022-05-10 16120 16120 16120 16120 1232 15000 19980
2022-05-06 16500 16500 16000 16120 13 19990
2022-05-04 16000 16000 16000 16000 16 16000 19990
2022-05-02 18000 18000 18000 18000 1033 16020 18300
2022-04-29 18300 18300 18000 18000 4 16020 18000
2022-04-28 16100 16100 16100 16100 1 16100 18500
2022-04-27 17000 17000 16500 16500 250 16400 18300
2022-04-19 16200 16200 16020 16130 20 16020 18500
2022-04-18 16100 16100 16100 16100 12 16010 18000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй