СТАНДАРТ НООС

Сүүлийн арилжаа

СТАНДАРТ НООС ( MSE: ALI/420 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
575,00

75,00 (15,00%)

500

287 500

2022-01-25

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
305 248 - 205 892 3 67,45% 99 356 544 32,55%
Овог Нэр Хувьцаа %
Зоригт Эрдэнээ 76 312 25,00%
Л.Цэндээхүү 76 312 25,00%
Улаанбаатар хивс ХК 52 758 17,28%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Л.Цэндээхүү

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ц.Зоригт
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Мөнхмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Цэндээхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ё.Энхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн З.Эрдэнээ
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Баясгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Цэвээнравдан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Уранбилэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 748 311 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 717 786 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 30 524 800,00
Өр төлбөр 717 786 500,00
Эзэмшигчийн өмч 30 524 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 100,00
Price-earnings ratio N/A
Price to book 5,75
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-25 575 575 575 575 500 520 598
2022-01-17 500 500 500 500 2 420 598
2022-01-14 520 520 520 520 350 420 0
2022-01-13 483 483 483 483 300 420 520
2022-01-11 420 420 420 420 5 400 520
2022-01-06 470 470 470 470 300 420 0
2022-01-05 420 420 420 420 110 385 470
2022-01-03 385 385 385 385 100 300 0
2021-12-31 370 370 370 370 100 300 385
2021-12-30 340 340 340 340 101 300 370
2021-11-08 304 304 304 304 31 265 0
2021-10-29 265 265 265 265 10 265 304
2021-10-06 265 265 265 265 60 265 0
2021-01-20 260 260 260 260 32 260 0
2020-06-11 275 275 275 275 11 210 0
2020-02-06 240 240 240 240 63 240 322
2019-06-05 280 280 280 280 152624 260 0
2019-04-02 260 260 260 260 1 260 345
2019-03-29 293,25 293,25 293,25 293,25 47 260 293,25
2019-03-25 345 345 345 345 1 260 315
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй