АГРОТЕХИМПЕКС

Сүүлийн арилжаа

АГРОТЕХИМПЕКС ( MSE: ATI/423 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 200,00

100,00 (9,09%)

90

108 000

2018-12-12

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 513 572 - 1 341 892 3 88,66% 171 680 1 038 11,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
М Энхтайван 771 922 51,00%
Ч Сайнзаяа 302 288 19,97%
Ч Батцогт 267 682 17,69%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 2 310 787 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 715 583 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 595 204 000,00
Өр төлбөр 2 229 304 000,00
Эзэмшигчийн өмч 81 483 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 137 762 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -137 762 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -91,02
Book value equity per share /BVPS/ 53,84
Price-earnings ratio -13,18
Price to book 22,29
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -1,69
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-12 1200 1200 1200 1200 90 915 1250
2018-12-11 1000 1100 1000 1100 23 1100 1200
2018-08-22 1075 1075 1075 1075 1 1075
2018-08-13 975 975 975 975 50 0 0
2018-08-09 1075 1075 1075 1075 11 0 0
2018-06-26 1075 1075 1075 1075 39 1075 0
2018-06-07 0 0 0 1237 0 1075 1450
2018-05-17 1237 1237 1237 1237 17 1075 0
2018-05-09 1076 1076 1076 1076 6 1075 1200
2018-04-04 1200 1200 1200 1200 5 1075 1200
2018-02-28 1150 1150 1150 1150 6 0 0
2018-02-08 1100 1100 1100 1100 552 1075 1150
2018-02-02 1150 1150 1150 1150 277 1075 1150
2018-01-30 1150 1150 1150 1150 23 1150
2018-01-29 1100 1100 1100 1100 200 1150
2018-01-18 1100 1100 1100 1100 12 1100 1200
2017-11-13 1100 1100 1100 1100 16 1100 1200
2017-11-08 1100 1100 1100 1100 50 1100 1200
2017-11-01 1200 1200 1200 1200 10 1200
2017-10-09 1200 1200 1200 1200 350 1100 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй