ХӨВСГӨЛ ХҮНС

Сүүлийн арилжаа

ХӨВСГӨЛ ХҮНС ( MSE: HHS/431 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 850,00

0,00 (0,00%)

1

3 850

2022-01-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
263 820 - 214 455 3 81,29% 49 365 225 18,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Хөвсгөл геологи ХК 161 238 61,12%
Лааган Цэрэнжав 30 473 11,55%
Лааган Төмөрбаатар 22 744 8,62%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Л.Цэрэнжав

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Дашцэрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Цэрэнжав
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Нэргүй
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Тунгалаг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Отгонбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Тэгшбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Ган-очир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Намхай
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Сайнжаргал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-03-23 28 241 10,70% 500 14 120 500
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 580 769 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 401 531 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 179 237 900,00
Өр төлбөр 292 490 800,00
Эзэмшигчийн өмч 288 278 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 776 199 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 615 967 800,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 155 082 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 634 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 17,57
Book value equity per share /BVPS/ 1 092,71
Price-earnings ratio 219,18
Price to book 3,52
Price to sales 1,31
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,21
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-17 3850 3850 3850 3850 1 3275 3850
2022-01-04 3850 3850 3850 3850 3 2275 3850
2021-12-16 3400 3400 3400 3400 4 2615 0
2021-12-09 3000 3000 3000 3000 10 3000 0
2021-12-08 3000 3000 3000 3000 10 2615 3000
2021-11-19 2615 2615 2615 2615 24 2615 2650
2021-11-18 2275 2275 2275 2275 10 2275 2350
2021-11-12 2590 2590 2590 2590 1 2275 2590
2021-10-29 2275 2275 2275 2275 3 2275 2650
2021-10-07 2311 2311 2311 2311 30 2275 0
2021-10-06 2400 2400 2311 2314 30 2311 0
2021-08-24 2311 2311 2311 2311 1 2311 0
2021-08-18 2010 2010 2010 2010 1 2010 0
2021-08-16 1748 1748 1748 1748 1 1748 0
2021-08-12 1520 1520 1520 1520 1 1520 0
2021-08-04 1322 1322 1322 1322 1 1322 0
2021-08-03 1150 1150 1150 1150 1 1150 0
2020-02-05 1000 1000 1000 1000 127 0 0
2019-05-30 1050 1050 1050 1050 71 0 0
2018-12-07 1175 1175 1175 1175 127 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй