БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ХК

Сүүлийн арилжаа

БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ХК ( MSE: BHL/435 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
425,00

25,00 (6,25%)

232

98 600

2018-03-19

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 272 535 - 998 247 2 78,45% 274 288 1 609 21,55%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Илчбадрах 270 806 21,28%
Б Очбадрах 727 441 57,16%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 80 785 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 45 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 80 740 000,00
Өр төлбөр 257 116 900,00
Эзэмшигчийн өмч -176 331 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 834 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 834 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -12,44
Book value equity per share /BVPS/ -138,57
Price-earnings ratio -34,15
Price to book -3,07
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,09
Return on assets /ROA/ -0,20
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-19 425 425 425 425 232 380 499
2018-03-16 400 400 400 400 120 425
2018-03-13 400 400 400 400 138 400 425
2018-03-07 425 425 425 425 13 400 425
2018-02-28 500 500 500 500 24 400 500
2018-02-26 500 500 500 500 1 400 500
2018-02-06 515 515 515 515 10 400 550
2018-02-02 449 449 449 449 10 400 0
2018-01-31 400 400 400 400 161 400 449
2018-01-29 400 400 400 400 389 400 449
2018-01-17 400 430 400 419,760009765625 574 390 450
2018-01-15 400 400 400 400 40 390 400
2018-01-11 400 400 400 400 30 400 430
2017-12-20 469 469 469 469 28 390 515
2017-11-24 469 469 469 469 40 391 470
2017-11-21 448 448 448 448 70 390 470
2017-11-13 391 391 390 390,309997558594 224 390 448
2017-11-10 390 390 390 390 300 391 470
2017-11-08 450 450 450 450 127 390 470
2017-10-09 510 510 510 510 40 448 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй