БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ХК

Сүүлийн арилжаа

БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ХК ( MSE: BHL/435 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
390,00

-20,00 (-4,88%)

60

23 400

2018-12-13

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 272 535 - 998 247 2 78,45% 274 288 1 595 21,55%
Овог Нэр Хувьцаа %
Б Илчбадрах 270 806 21,28%
Б Очбадрах 727 441 57,16%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 80 785 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 45 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 80 740 000,00
Өр төлбөр 257 116 900,00
Эзэмшигчийн өмч -176 331 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 834 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 834 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -12,44
Book value equity per share /BVPS/ -138,57
Price-earnings ratio -31,34
Price to book -2,81
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,09
Return on assets /ROA/ -0,20
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-13 390 390 390 390 60 464 0
2018-09-25 410 410 410 410 207 401 0
2018-09-10 410 410 410 410 65 410 0
2018-09-03 410 410 410 410 51 410 0
2018-08-02 410 410 410 410 85 410 471
2018-07-26 410 410 410 410 1 410 500
2018-06-18 480 480 460 469,480010986328 612 400 0
2018-06-07 480 480 480 480 8 480 550
2018-06-06 500 500 500 500 115 480 550
2018-05-31 500 500 500 500 15 500 550
2018-05-28 511,559997558594 511,559997558594 511,559997558594 511,559997558594 35 500 550
2018-05-16 500 500 500 500 60 500 550
2018-05-15 500 500 500 500 20 500 550
2018-05-14 480 481 480 480,839996337891 224 500 0
2018-05-04 441 441 441 441 30 441 481
2018-05-01 419 419 419 419 233 400 441
2018-04-27 419 419 419 419 236 419 441
2018-04-17 385 385 382 384,209991455078 136 385 419
2018-04-11 419 419 419 419 5 380,100006103516 419
2018-04-09 380 380 380 380 1000 380 424
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй