Тандэм инвэст ББСБ

Сүүлийн арилжаа

Тандэм инвэст ББСБ ( MSE: VIK/438 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
15,95

-0,05 (-0,31%)

34000

542 300

2020-08-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
996 133 950 - 992 878 511 2 99,67% 3 255 439 720 0,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Чулуун Чинзориг 503 576 914 50,55%
Шинтани Таро 489 599 836 49,15%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Чинзориг
ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Бадмаараг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Очирмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Тэмүдэр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Билэг-өрнөх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Даваазориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Лодойравсал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-06-12 143 820 0,01% 357 51 343 740
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 2 270 869 844,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 255 153 149,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 15 716 694,00
Өр төлбөр 12 264 302,00
Эзэмшигчийн өмч 2 258 605 542,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 606 889 840,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 19 494 471,00
Үйл ажиллагааны зардал 220 224 755,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 291 114 052,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 14,61
Book value equity per share /BVPS/ 113,37
Price-earnings ratio 1,09
Price to book 0,14
Price to sales 0,52
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,48
Return on equity /ROE/ 0,13
Return on assets /ROA/ 0,13
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-08-14 15,95 15,95 15,95 15,95 34000 15,95
2020-08-13 16 16 16 16 38 15,95 0
2020-08-12 16 16 16 16 21000 0 0
2020-08-11 16,5 16,5 16,5 16,5 2600 0 0
2020-08-10 16,5 16,5 16,5 16,5 10000 0 0
2020-08-07 16,1 16,1 16,1 16,1 25000 0 0
2020-08-06 16,5 16,5 16,5 16,5 8500 0 0
2020-08-05 17 17 17 17 7002 0 0
2020-08-04 16,9 16,9 16,9 16,9 8200 17 0
2020-08-03 16 17,5 16 17,49 10039 0 0
2020-07-31 17,9 17,9 17,9 17,9 50000 0 0
2020-07-30 19 19 19 19 10500 0 0
2020-07-29 18,9 18,9 18,9 18,9 7500 0 0
2020-07-28 19,1 19,1 19,1 19,1 7000 0 0
2020-07-24 19,3 19,3 19,3 19,3 10000 0 0
2020-07-23 19,5 19,5 19,5 19,5 40000 0 0
2020-07-22 19,8 19,8 19,8 19,8 25010 0 0
2020-07-21 20,7 20,7 20,5 20,7 32029 0 0
2020-07-20 20,5 20,5 20,5 20,5 22000 0 0
2020-07-17 21,5 21,5 21,5 21,5 30000 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй