Тандэм инвэст ББСБ

Сүүлийн арилжаа

Тандэм инвэст ББСБ ( MSE: VIK/438 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
16,50

-0,20 (-1,20%)

2700

44 550

2021-01-27

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
996 133 950 - 992 698 165 2 99,66% 3 435 785 731 0,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
Чулуун Чинзориг 503 576 914 50,55%
Шинтани Таро 489 599 836 49,15%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Чинзориг
ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Бадмаараг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Очирмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Тэмүдэр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Билэг-өрнөх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Даваазориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Лодойравсал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-06-12 143 820 0,01% 357 51 343 740
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 2 270 869 844,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 255 153 149,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 15 716 694,00
Өр төлбөр 12 264 302,00
Эзэмшигчийн өмч 2 258 605 542,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 606 889 840,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 19 494 471,00
Үйл ажиллагааны зардал 220 224 755,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 291 114 052,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 14,61
Book value equity per share /BVPS/ 113,37
Price-earnings ratio 1,13
Price to book 0,15
Price to sales 0,54
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,48
Return on equity /ROE/ 0,13
Return on assets /ROA/ 0,13
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-01-27 16,5 16,51 16,5 16,5 2700 16,21 20,67
2021-01-25 16,71 16,71 16,7 16,7 5500 16,21 24,6
2021-01-22 16,7 16,7 16,7 16,7 600 16,7 20,4
2021-01-21 17,2 17,2 17,1 17,1 4160 16,16 22,48
2021-01-20 17,02 17,3 17 17,1 11777 17,2 22,48
2021-01-19 17,5 17,5 17,5 17,5 3600 17,01 22,3
2021-01-18 18 18 18 18 8000 16,1 22,48
2021-01-14 19,2 19,2 18,25 18,3 14112 18,25 24,6
2021-01-13 19 19,11 19 19,05 4500 19,2 24,58
2021-01-07 21,5 21,5 21,5 21,5 1000 20,14 24,79
2021-01-06 22,78 23 22,78 22,99 2596 19 24,98
2020-12-30 20,49 20,5 20 20,14 9000 18,3 22,78
2020-12-28 20,5 20,5 20,5 20,5 200 18,25 20,5
2020-12-25 21,1 22,8 18,25 18,25 27734 17,2 22,8
2020-12-24 21 21 18,25 20,11 10200 21,1
2020-12-11 18,5 18,5 18,5 18,5 2000 16 22
2020-12-10 18,51 18,51 18,5 18,5 2850 18,5 22
2020-12-08 18,5 18,5 18,5 18,5 500 18,5 25
2020-12-07 18,5 18,5 18,5 18,5 250 18,5 21
2020-12-02 18,5 18,5 18,5 18,5 400 18,5 25
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй