БАЯН-АЛДАР

Сүүлийн арилжаа

БАЯН-АЛДАР ( MSE: VIK/438 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
700,00

65,05 (10,24%)

195

136 500

2018-12-12

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
202 679 - 143 181 2 70,64% 59 498 702 29,36%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-06-12 143 820 70,96% 357 51 343 740
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 4 587 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 577 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 009 800,00
Өр төлбөр 91 856 900,00
Эзэмшигчийн өмч -87 269 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 10 473 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -10 473 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -51,67
Book value equity per share /BVPS/ -430,58
Price-earnings ratio -13,55
Price to book -1,63
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ 0,12
Return on assets /ROA/ -2,28
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-12 580 700 580 700 195 700
2018-05-28 634,950012207031 634,950012207031 634,950012207031 634,950012207031 2 580 0
2018-05-18 747 747 747 747 26 580 0
2018-05-17 747 747 747 747 9 747 0
2018-04-26 650 650 650 650 593 580 0
2018-03-13 580 580 580 580 5 580 0
2018-01-31 680 680 680 680 2 575 0
2018-01-17 650 700 650 698,549987792969 345 575 0
2017-12-28 650 650 650 650 100 700
2017-12-13 750 750 750 750 35 730
2017-12-06 750 750 750 750 65 750 980
2017-11-29 850 850 850 850 110 850
2017-11-23 980 980 980 980 100 980
2017-11-14 1100 1100 1100 1100 100 1100
2017-11-01 1100 1100 1100 1100 10 1100
2017-02-02 1200 1200 1200 1200 1 1200
2016-09-30 1069 1069 1069 1069 200 1230
2016-09-15 1050 1070 1050 1068 354 1069
2016-08-25 1070 1070 1070 1070 200 1070
2016-08-22 1100 1100 1100 1100 100 0 1250
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй