ТАХЬ-КО

Сүүлийн арилжаа

ТАХЬ-КО ( MSE: TAH/44 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
11 000,00

-1 000,00 (-8,33%)

3

33 000

2022-01-11

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 189 983 - 1 001 009 3 84,12% 188 974 629 15,88%
Овог Нэр Хувьцаа %
Лутаа Буянбат 556 408 46,76%
Лутаа Энхнасан 74 136 6,23%
Жамбаа Чимэдцэрэн 369 824 31,08%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Чимэдцэрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Оюунгэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Доржготов
ТУЗ-ийн дарга Л.Буянбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Дашмягмаржав
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Минжмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Сийлэгмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Бямбасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Итгэл
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 16 220 368 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 127 962 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 11 092 405 400,00
Өр төлбөр 156 386 700,00
Эзэмшигчийн өмч 16 063 981 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 1 364 253 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 473 732 800,00
Бусад орлого 149 714 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 789 662 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 349 913 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 294,05
Book value equity per share /BVPS/ 13 499,34
Price-earnings ratio 37,41
Price to book 0,81
Price to sales 9,59
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,65
Net profit margin 0,26
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-11 11000 11000 11000 11000 3 10000 12500
2022-01-03 12000 12000 12000 12000 2 11000 12500
2021-12-08 12500 12500 12500 12500 11 9600 12500
2021-11-23 12000 12500 12000 12350 144 9600 12800
2021-11-17 11000 11000 11000 11000 57 9605 12500
2021-11-12 10000 10000 10000 10000 21 9605 11000
2021-11-11 10250 10250 10000 10010 25 10000 12800
2021-11-02 10660 10660 10660 10660 5 9070 10660
2021-10-29 10660 10660 10660 10660 10 10660 12000
2021-10-01 12500 12500 12500 12500 97 10660 13800
2021-09-23 12500 12500 12500 12500 93 10660 12500
2021-09-07 12000 12650 12000 12540 60 11500 15000
2021-08-31 11000 11000 11000 11000 120 9000 15000
2021-08-23 10000 10000 10000 10000 115 11000
2021-08-09 11000 11000 11000 11000 80 9500 11000
2021-06-07 11100 11100 11100 11100 70 11000 11990
2021-04-23 11000 11000 11000 11000 1 11000 12000
2021-02-10 12000 12000 12000 12000 55 10500 0
2021-02-08 12000 12000 12000 12000 1 10500 12000
2021-02-04 11900 11900 11900 11900 152 10500 12000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2020 108 0,01%
2019 108 0,01%
2018 108 0,01%
2017 108 0,01%
2016 108 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй