БАЯНТЭЭГ

Сүүлийн арилжаа

БАЯНТЭЭГ ( MSE: BTG/445 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
14 000,00

1 350,00 (10,67%)

29

406 000

2018-02-20

Баянтээг ХК-ийн гол бизнес нь эрчим хүчний нүүрс олборлон дотоодын хэрэгцээг хангадаг. Компани анх 1962 онд жилдээ 25,0 мян/тн нүүрс олборлох хүчин чадалтай уурхай байгуулагдаж байсан бол түүнээс хойш хүчин чадлаа нэмэгдүүлж 150,0 мян/тн нүүрс олборлох хүчин чадалтай болгосон.

Одоогоор тус компани жилдээ 100 орчим мян.тн нүүрс олборлон Өвөрхангай, Архангай аймгийн хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг.

Баянтээгийн нүүрсний ордын нөөцийг 1978 онд гүйцэтгэсэн нарийвчилсан хайгуулаар 29.6 сая/тн-оор дахин тогтоосон бөгөөд үүнээс хойш өнөөг хүртэл нийт 4.6 сая тн-г олборлосон. 
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
252 608 - 236 277 2 93,54% 16 331 238 6,46%
Овог Нэр Хувьцаа %
Өвөрхангай аймгийн ИХТ 176 825 70,00%
Шунхлай групп ХХК 59 452 23,54%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Мягмар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга О.Батжаргал Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогч
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Өвөрхангай аймаг, Нарийн тээл сум, 2-р баг 

Утас: (976) 9832 0010
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  bntg_mining@yahoo.com 
Вэб: http://www.bayanteeg.mn/ 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 3 824 219 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 763 851 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 060 368 200,00
Өр төлбөр 847 513 300,00
Эзэмшигчийн өмч 2 976 706 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 918 146 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 946 263 400,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -28 116 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -111,31
Book value equity per share /BVPS/ 11 783,90
Price-earnings ratio -125,78
Price to book 1,19
Price to sales 3,85
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate -0,03
Net profit margin -0,03
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-02-20 14000 14000 14000 14000 29 12650 14500
2018-02-13 12650 12650 12650 12650 30 12650 14000
2018-02-06 11000 12650 11000 12280 88 12650 12650
2018-02-05 11000 11000 11000 11000 66 9350 11000
2018-02-02 11000 11000 11000 11000 20 9350 11000
2017-12-27 11000 11000 11000 11000 10 13250
2017-12-22 12000 12000 12000 12000 4 13250
2017-12-11 12650 12650 12650 12650 1 12000 12650
2017-11-08 11000 11000 11000 11000 6 11000 17250
2017-11-03 12000 12000 12000 12000 13 17250
2017-11-01 12500 12500 12500 12500 10 1200 17250
2017-10-25 13500 13500 13000 13050 11 17250
2017-10-20 14000 14000 14000 14000 10 13500 17250
2017-10-18 14500 14500 14500 14500 10 13500 17250
2017-10-16 15000 15000 15000 15000 10 17480
2017-09-08 15200 15200 15200 15200 1 0 0
2017-09-05 15200 15200 15200 15200 7 15200
2017-08-14 15200 15200 15200 15200 3 11250 0
2017-08-10 13210 13220 13210 13220 6 10000 0
2017-08-08 12530 12530 12530 12530 2 10000 13220
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 100 0,01%
2015 100 0,01%
2014 100 0,00%
2013 100 0,00%
2012 100 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй