АВТО ИМПЕКС

Сүүлийн арилжаа

АВТО ИМПЕКС ( MSE: AOI/452 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 180,00

180,00 (9,00%)

10

21 800

2017-07-19

“Авто импекс”ХК-ийн гол бизнес нь авто машины худалдаа, засвар үйлчилгээ юм. 
Тус компани 1934 онд байгуулагдсан бөгөөд 1995.12.25-нд МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компани болсон.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
2 313 279 - 2 003 501 3 86,61% 309 778 6 868 13,39%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ц Цэрэнпунцаг 417 244 18,04%
Сэргэнмандалт групп 403 985 17,46%
Төрийн өмч 1 179 772 51,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Авто импекс ХК-ийн байр
Утас: (976) 
Факс: (976) 
Цахим шуудан: 
Вэб: 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 2 820 561 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 421 810 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 398 750 500,00
Өр төлбөр 5 751 174 300,00
Эзэмшигчийн өмч -2 930 613 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 214 294 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 003 700,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 330 159 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -116 766 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ -50,48
Book value equity per share /BVPS/ -1 266,87
Price-earnings ratio -43,19
Price to book -1,72
Price to sales 23,53
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -0,54
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-07-19 2180 2180 2180 2180 10 1870 2298
2017-07-18 2000 2000 2000 2000 3 1870 2180
2017-07-17 1900 1900 1900 1900 6 1870 2000
2017-07-06 2200 2200 2200 2200 1 1660 2200
2017-07-04 2300 2300 2300 2300 5 1660 2299
2017-06-30 1950 2240 1950 2131 16 1660 2301
2017-06-29 1950 1950 1950 1950 4 1620 1950
2017-06-28 1700 1700 1700 1700 495 1620 2301
2017-06-23 1901 1901 1901 1901 30 1901
2017-06-19 2001 2001 2001 2001 21 1901 2400
2017-06-15 2300 2400 2300 2322 46 2001 2400
2017-06-12 2470 2470 2470 2470 1 2001 2400
2017-06-09 2150 2299 2150 2267 14 2001 2470
2017-06-08 2100 2100 2100 2100 93 2000 2299
2017-06-05 2150 2150 2150 2150 10 2001 2100
2017-06-02 2001 2001 2001 2001 48 2001 2150
2017-05-30 2005 2005 2005 2005 38 2001 2150
2017-05-29 2005 2005 2005 2005 11 2001 2005
2017-05-25 2299 2299 2299 2299 5 2005 2300
2017-05-23 2300 2300 2300 2300 6 2000 2300
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй