АВТО ИМПЕКС

Сүүлийн арилжаа

АВТО ИМПЕКС ( MSE: AOI/452 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 200,00

0,00 (0,00%)

15

33 000

2018-06-08

“Авто импекс”ХК-ийн гол бизнес нь авто машины худалдаа, засвар үйлчилгээ юм. 
Тус компани 1934 онд байгуулагдсан бөгөөд 1995.12.25-нд МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компани болсон.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
2 313 279 - 2 003 501 3 86,61% 309 778 6 826 13,39%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ц Цэрэнпунцаг 417 244 18,04%
Сэргэнмандалт групп 403 985 17,46%
Төрийн өмч 1 179 772 51,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Авто импекс ХК-ийн байр
Утас: (976) 
Факс: (976) 
Цахим шуудан: 
Вэб: 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 2 820 561 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 421 810 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 398 750 500,00
Өр төлбөр 5 751 174 300,00
Эзэмшигчийн өмч -2 930 613 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 214 294 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 003 700,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 330 159 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -116 766 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ -50,48
Book value equity per share /BVPS/ -1 266,87
Price-earnings ratio -43,58
Price to book -1,74
Price to sales 23,75
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -0,54
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-08 1900 2200 1900 2200 15 2000 2200
2018-06-07 0 0 0 2200 0 1900 2200
2018-05-30 2200 2200 2200 2200 5 1900 2200
2018-05-29 2000 2189 2000 2189 101 1901 2200
2018-05-21 2190 2190 2190 2190 1 1900 2190
2018-05-17 2190 2190 2190 2190 117 1900 2190
2018-05-16 2190 2190 2190 2190 10 1900 2190
2018-05-14 2200 2200 2200 2200 3 1900 2200
2018-04-25 2399 2500 2102 2500 24 1901 2500
2018-04-24 2400 2400 2400 2400 367 1901 2400
2018-04-17 2410 2410 2410 2410 5 1901 2400
2018-04-13 2070 2199 2070 2199 41 1901 2410
2018-04-12 2070 2070 2070 2070 12 1901 2070
2018-04-10 1901 1901 1901 1901 120 1901 2070
2018-03-29 2100 2100 2100 2100 14 1900 2190
2018-03-23 2130 2130 2130 2130 12 1900 2130
2018-03-20 2000 2000 2000 2000 2 1900 2199
2018-03-16 1900 2000 1900 2000 12 1900 2200
2018-03-12 2199 2199 2199 2199 8 1900 2200
2018-02-28 2200 2200 2150 2150 56 2200
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй