ИХ БАРИЛГА

Сүүлийн арилжаа

ИХ БАРИЛГА ( MSE: IBA/459 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 450,00

0,00 (0,00%)

1

3 450

2018-07-10

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
397 085 - 320 853 5 80,80% 76 232 2 394 19,20%
Овог Нэр Хувьцаа %
А Дарьсүрэн 75 000 18,89%
Н Амитан 51 835 13,05%
А Баатар 92 453 23,28%
Тулгат Чандмань Баян ХХК 22 111 5,57%
А Сумъяа 79 417 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 1 142 162 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 722 199 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 419 963 100,00
Өр төлбөр 803 401 600,00
Эзэмшигчийн өмч 338 760 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 68 641 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 54 014 700,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 21 376 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -6 749 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -17,00
Book value equity per share /BVPS/ 853,12
Price-earnings ratio -202,97
Price to book 4,04
Price to sales 19,96
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,21
Net profit margin -0,10
Return on equity /ROE/ -0,02
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-07-10 3450 3450 3450 3450 1 3450
2018-07-02 3450 3450 3450 3450 27 3450
2018-06-14 3699 3699 3699 3699 10 3700
2018-05-17 3600 3700 3600 3685 67 3700
2018-05-01 3700 3700 3700 3700 10 4000
2018-04-30 3300 3300 3300 3300 7 3700
2018-04-26 3300 3300 3300 3300 693 3300 3700
2018-04-24 3600 3600 3600 3600 1 3600
2018-02-28 4100 4100 4100 4100 6 4200
2018-02-08 4300 4300 4300 4300 290 4300
2018-02-06 4500 4500 4500 4500 10 4300
2018-01-25 4251 4251 4251 4251 12 4999
2017-12-14 5000 5000 5000 5000 3 4001 5000
2017-12-11 4999 4999 4999 4999 5 4001 5000
2017-12-05 4700 4700 4700 4700 20 4000 4999
2017-11-24 4700 4700 4700 4700 84 3650 5000
2017-11-21 4910 4910 4910 4910 6 3650 5000
2017-11-08 4540 4540 4540 4540 6 3650 4910
2017-11-06 3950 3950 3950 3950 28 3650 4910
2017-10-18 4275 4275 4275 4275 18 3651 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй