ИХ БАРИЛГА

Сүүлийн арилжаа

ИХ БАРИЛГА ( MSE: IBA/459 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 699,00

14,00 (0,38%)

10

36 990

2018-06-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
397 085 - 320 853 5 80,80% 76 232 2 394 19,20%
Овог Нэр Хувьцаа %
А Дарьсүрэн 75 000 18,89%
Н Амитан 51 835 13,05%
А Баатар 92 453 23,28%
Тулгат Чандмань Баян ХХК 22 111 5,57%
А Сумъяа 79 417 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 1 134 593 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 709 029 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 425 563 700,00
Өр төлбөр 632 963 400,00
Эзэмшигчийн өмч 501 630 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 83 572 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 128 440 600,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -44 868 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ -112,99
Book value equity per share /BVPS/ 1 263,28
Price-earnings ratio -32,74
Price to book 2,93
Price to sales 17,58
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate -0,54
Net profit margin -0,54
Return on equity /ROE/ -0,09
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-14 3699 3699 3699 3699 10 3700
2018-05-17 3600 3700 3600 3685 67 3700
2018-05-01 3700 3700 3700 3700 10 4000
2018-04-30 3300 3300 3300 3300 7 3700
2018-04-26 3300 3300 3300 3300 693 3300 3700
2018-04-24 3600 3600 3600 3600 1 3600
2018-02-28 4100 4100 4100 4100 6 4200
2018-02-08 4300 4300 4300 4300 290 4300
2018-02-06 4500 4500 4500 4500 10 4300
2018-01-25 4251 4251 4251 4251 12 4999
2017-12-14 5000 5000 5000 5000 3 4001 5000
2017-12-11 4999 4999 4999 4999 5 4001 5000
2017-12-05 4700 4700 4700 4700 20 4000 4999
2017-11-24 4700 4700 4700 4700 84 3650 5000
2017-11-21 4910 4910 4910 4910 6 3650 5000
2017-11-08 4540 4540 4540 4540 6 3650 4910
2017-11-06 3950 3950 3950 3950 28 3650 4910
2017-10-18 4275 4275 4275 4275 18 3651 0
2017-10-06 3718 3718 3718 3718 30 3651 4275
2017-10-04 3718 3718 3560 3665 15 3555 3718
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй