АДУУН ЧУЛУУН

Сүүлийн арилжаа

АДУУН ЧУЛУУН ( MSE: ADL/461 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 700,00

131,00 (3,67%)

1005

3 718 500

2017-12-12

“Адуунчулуун” ХК-ийн гол бизнес нь эрчим хүчний нүүрс бөгөөд 1955 онд далд уурхайн чиглэлээр ажиллаж эхэлсэн ба одоогоор ил уурхайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Уурхайн суурилагдсан хүчин чадал нь жилдээ 600 мян.тн бөгөөд одоогоор жилдээ ойролцоогоор 350 мян.тн нүүрс олборлож зүүн бүсийн цахилгаан станц болон иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлж байгаа. 

Адуунчулууны нүүрсний ордын нөөцийг 1990-нд 423.8 сая тн гэж баталсан. Үүнээс А зэргээр 37.9 сая тн, В зэргээр 77.7 сая тн, С1 зэргээр 241.4 сая тн.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
3 151 304 - 2 749 398 3 87,25% 401 906 1 145 12,75%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ц Шинэбаяр 571 813 18,15%
Ж Сайнтуяа 579 739 18,40%
Б Шатар 1 607 739 51,02%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 8-р баг   

Утас: (976) 9958-2296
Факс: (976) 5002-1392 
Цахим шуудан: info@aduunchuluun.mn 
Вэб: http://www.aduunchuluun.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/Aduunchuluun 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 10 475 349 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 342 752 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 132 597 600,00
Өр төлбөр 267 440 400,00
Эзэмшигчийн өмч 10 207 909 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 4 379 166 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 471 166 300,00
Бусад орлого 68 994 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 233 873 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 651 549 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ 206,76
Book value equity per share /BVPS/ 3 239,27
Price-earnings ratio 17,90
Price to book 1,14
Price to sales 2,66
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,21
Net profit margin 0,15
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-12-12 3699 3700 3699 3700 1005 3361 3750
2017-12-11 3601 3690 3360 3569 205 3361 3690
2017-12-08 3645 3680 3645 3674 279 3600 3800
2017-12-01 3400 3930 3400 3532 680 3220 3680
2017-11-30 3399 3500 3399 3421 1052 3400 3506
2017-11-29 3249 3300 3249 3291 176 3000 3400
2017-11-28 3200 3219 3200 3210 40 3000 3219
2017-11-27 3159 3200 3159 3175 972 2850 3219
2017-11-24 2850 3160 2850 3013 1636 2800 3160
2017-11-23 2800 2800 2750 2764 2901 2410 2850
2017-11-22 2800 2800 2800 2800 60 2800 2850
2017-11-21 2755 2755 2755 2755 400 2755 2999
2017-11-17 2999 2999 2999 2999 5 2756 3000
2017-11-16 2750 2750 2750 2750 94 2750 2999
2017-11-14 2770 2770 2750 2752 70 2750 2999
2017-11-13 2999 3000 2750 2775 342 2751 3000
2017-11-09 2999 3105 2999 3022 140 2760 3105
2017-11-08 3000 3049 2750 2911 270 2760 3000
2017-11-07 2750 2750 2750 2750 16 2750 2999
2017-11-03 2800 2800 2800 2800 15 2750 3049
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 120 0,07%
2015 100 0,08%
2014 0 N/A
2013 75 0,04%
2012 70 0,04%
Тун удахгүй
Тун удахгүй